There was an error performing the search

Lénið er laust. Skrá lén

 ()

 
Signað Ekki signað

 

Skráning vottuð af ISNIC

Fréttir

16. júl. 2018 - Yfirlýsing v. vefmælingar Modernus

Yfirlýsing v. vefmælingar Modernus

Yfirlýsing frá Interneti á Íslandi hf. í tilefni gildistöku nýrra laga um persónuvernd vegna vefmælinga Modernus (sem er deild í Internet á Íslandi):

"Vafrakökurnar (e. cookies) sem Modernus dreifir undir nafni "teljari.is" til notenda vefja, sem eru í vefmælingu hjá Modernus, innihalda engin persónugreinanleg gögn. Vefir sem kjósa að birta ábendingu um notkun á kökum (teljarakökum) á vef sínum geta því fullyrt að engum persónugreinanlegum upplýsingum sé safnað eða deilt með þriðja aðila, þ.e.a.s. með Modernus."

Öðru máli kann að gegna um aðrar kökur, sem t.d. geyma upplýsingar um innskráða notendur vefsins og eru Modernus óviðkomandi.

Reykjavík, 16. júlí 2018.

Jens Pétur Jensen, framkv.stj. Internets á Íslandi hf.

16. apr. 2018 - GDPR og Whois þjónusta ISNIC

GDPR og Whois þjónusta ISNIC

[eftirskrift: neðangr. breytingar tóku gildi 23.4.]

Í stuttu máli verða eftirfarandi breytingarnar gerðar á birtingu upplýsinga úr rétthafaskrá ISNIC og taka þær gildi fyrir gildistöku GDPR þann 25. maí.

Í tilviki einstaklinga (tengiliður merktur P): Nafn, heimilisfang og símanúmer tengiliðs verður sjálfkrafa falið. NIC-auðkenni, netfang, land og aðrar upplýsingar verða áfram birtar.

Í tilviki fyrirtækja, stofnana og annarra aðila (tengiliður merktur R): Engar breytingar.

ISNIC hefur ákveðið að gera lágmarksbreytingar á birtingu persónugreinanlegra upplýsinga í rétthafaskrá ISNIC (Whois) þannig að hætt verður að birta nafn og heimilisfang einstaklinga. ISNIC telur sig þar með hafa uppfyllt ákvæði nýrra laga Evrópusambandsins um persónuvernd (GDPR) utan þess að netföng einstaklinga verða birt áfram. Þeir einstaklingar sem ekki vilja birta netfang sitt, eins og það er skráð hjá ISNIC, verða því að útvega sér annað (ópersónugreinanlegt) netfang til notkunnar í rétthafaskrá ISNIC, skrá sig inn á sitt svæði og breyta því þar.

Athugið að rétthafar (t.d. einstaklingar með rekstur) sem engu að síður vilja birta nafn og heimilisfang eftir breytinguna þurfa að skrá sig inn á sitt svæði á isnic.is (undir sínu NIC-auðkenni) fara í "Mínar stillingar" og velja að birta nafn sitt og heimilisfang.

ISNIC, eins og fjölmargir aðrir, þ.á.m. ICANN.org, gagnrýnir EU og GDPR reglur þess harðlega, þ.e.a.s. gildi þær  um birtingu nafns, heimilisfangs og netfangs tengiliða í rétthafaskrá (Whois) léna. Gagnrýnin lítur að því að þing EU virðist meta þarfir almennings og fyrirtækja fyrir upplýsingar um rétthafa, og aðra tengiliði léna (gagnsæi), minna en þörf einstaklinga fyrir að fela upplýsingar um sjálfa sig.

GDPR getur því leitt til minna gagnsæis á netinu, þvert á það sem kallað hefur verið eftir. Í ljósi þess að nauðsynlegt getur verið fyrir fólk og fyrirtæki (eins og t.d. internetþjónustur) sem og fyrir ýmsar stofnanir hins opinbera, að ná með einföldum hætti sambandi við rétthafa léns, hefur ISNIC ákveðið, upp á sitt eindæmi, að birta hér eftir sem hingað til uppgefið netfang tengiliðs og nafn landsins sem hann býr í.

Reykjavík, 16. apríl 2018.

Jens Pétur Jensen, framkv.st.

 

4. apr. 2018 - Eyðingarfrestur léna nú 30 dagar í stað 60 áður.

Eyðingarfrestur léna nú 30 dagar í stað 60 áður.

Áður auglýst stytting eyðingarfrests (e. grace-period) .is-léna, úr 60 dögum í 30 daga, og afnám frídagareglunnar svokölluðutók gildi í dag, 4. apríl.

Mikilvæg lén ætti undantekningarlaust að setja í svokallaða "sjálfvirka endurnýjum" á greiðslukorti. Þjónustuaðilum ISNIC er bent á að nýta sér fyrirframgreiðslukerfið (ISNIC-PP).

Breytingarnar eru helst þessar:

1) Reikningar eru nú gefnir út 30 dögum fyrir afmælisdag léns í stað 45 daga áður. Eindagi er alltaf afmælisdagur lénsins, og ekki er tekið tillit til frídaga.

2) Lén sem ekki hefur verið endurnýjað lokast sjálfkrafa kl. 13:00 daginn eftir afmælisdaginn (skráningardags. léns). Ekki er (lengur) tekið tillit til frídaga og þetta gerist sjálfvirkt.

3) Sé lén lokað í 30 daga samfleytt vegna greiðslufalls er því eytt sjálfkrafa á 31. degi. Ekki er tekið tillit til frídaga. Lén sem er lokað vegna tæknilegra vandamála er flutt sjálfvirkt á biðsvæði ISNIC eftir 29 daga í stað 59 áður.

Eins og fram kemur í fyrri tilkynningu er ástæða breytinganna einkum tvíþætt:

a. Afnám frídagareglunnar gerir ISNIC kleift að auka sjálfvirkni, sem er lykilforsenda þess að halda árgjaldi léna óbreyttu áfram.

b. Stytting eyðingarfrestsins úr 60 dögum í 30 daga ætti að hafa samsvarandi jákvæð áhrif á fjölda nýskráninga í mánuði. Lénakaupmenn og aðrir áhugasamir viðskiptamenn hafa lengi bent á allt of langan eyðigarfrest, sem fram að þessu hefur verið um tvöfallt lengri en þekkist hjá flestum (ef ekki öllum) öðrum höfuðlénum.

ISNIC

23. mar. 2018 - Skipulagsdagur ISNIC

Skipulagsdagur ISNIC

Skrifstofa ISNIC lokar kl. 11 í dag vegna árlegs skipulagsfundar, sem að þessu sinni verður haldinn í vininni Hveragerði. Netpjalli, síma og tölvupósti verður svarað frá Svíþjóð þar sem einn starfsmaður ISNIC hefur aðsetur.

Góða helgi.

8. feb. 2018 - Eyðingu og lokun léna flýtt frá 1. apríl 2018

Eyðingu og lokun léna flýtt frá 1. apríl 2018

ISNIC undirbýr nú að afnema hina svokallölluðu "frídagareglu", sem verið hefur við líði frá því elstu menn muna. Regla þessi (sem er skrifuð inn í hugbúnað ISNIC) hefur komið í veg fyrir að lén, sem ekki hafa verið endurnýjuð tímanlega, lokist og/eða eyðist á almennum íslenskum frídögum.

Frídagareglan var nauðsynleg þegar lén voru eingöngu endurnýjuð með bankamillifærslum og bókun þeirra handbókuð á skrifstofutíma. Nú er öldin önnur og í janúarmánuði voru aðeins 18 lén endurnýjuð með millfærslum.

Afnám reglunnar gerir ISNIC kleift að auka enn á sjálfvirkni kerfisins, sem er lykilforsenda þess að halda árgjaldi léna áfram óbreyttu. Samfara afnámi gömlu (góðu) frídagareglunnar verða reikningar með árgjaldi léna sendir út með 30 daga fyrirvara (gjaldfresti) í stað 45 daga áður, sem þýðir að lokun léns (lén gert óvirkt) sem ekki hefur verið endurnýjað verður 15 dögum fyrr á ferðinni en nú er, sé miðað við birtingardag reiknings.

Tíminn sem líður frá lokun léns að eyðingu þess (svonefnt grace period á ensku) verður einnig styttur úr 60 dögum í 30 daga, sem er jafnlangur tími og hjá flestum höfuðlénum, þótt 15 dagar þekkist líka. Breyting þessi tekur gildi eftir 1. apríl 2018.

Eftir ofangreindar breytingar mun ISNIC tilgreina nákvæmlega klukkan hvað og hvaða dag óendurnýjuðu léni verður lokað (gert óvirkt á netinu) og hvenær nákvæmlega því verður síðan eytt, sem verður 30 dögum eftir lokun þess. Með þessu móti verða lén sem hefur verið eytt, laus til skráningar á ný einum mánuði fyrr en áður. Það munar um minna fyrir ISNIC.

 

26. jan. 2018 - Aðalfundur ISNIC 2018

Aðalfundur ISNIC 2018

Aðalfundur Internets á Íslandi hf. (ISNIC) verður haldinn föstudaginn 2. febrúar kl. 16:00 í ISNIC-salnum á 18. hæðinni í Höfðatorgi, Reykjavík. Hluthafar, eða fulltrúar þeirra, geta fengið ársreikninginn 2017 sendan með tölvupósti frá og með 26. janúar. Hluthafar ISNIC eru 22 að tölu og nýr hluthafi, sem jafnframt er fyrsti fagfjárfestirinn - Lífeyrissjóður starfsmanna ríkissins (LSR) - bættist í hópinn um áramótin. 

Aðalfundur ISNIC er ávallt haldinn síðdegis á þeim föstudegi, sem liggur næst fyrstu mánaðamótum ársins og hefur félagið oft verið fyrst hlutafélaga til að skila ársreikningi til RSK. ISNIC er smáfyrirtæki með aðeins 8 stöðugildi og um 300 mkr. veltu, en með stórt hlutverk, sem skilgreint er sem einn af mikilvægum innviðum landsins. Hér er átt við reksturinn á höfuðnafnaþjónustunni (e. root DNS service) við landslénið .is.

Vöxtur ISNIC hefur í mörg ár verið jafn og góður, en vöxtur tekna á árinu 2017 reyndist þó aðeins um 1,6%. Lítinn vöxt tekna má að hluta skýra þannig, að um 1/5 hluti tekna ISNIC (og um 1/4 hluti léna) kemur frá útflutningi, en sífellt sterkari króna dregur úr tekjum í krónum talið. Annar hluti skýringarinnar felst í þeirri staðreynd að árgjald .is léna hefur aldrei hækkað, en lækkað þrisvar sinnum á undaförnum 10 árum. Góður árlegur vöxtur internetsins (vöxtur léna) hefur hingað til borið uppi vöxt og þar með hagnað, sem á síðasta ári nam um 1/3 hluta af veltu, eða 97,6 mkr. Endurskoðandi félagsins er KPMG.

JPJ.

 

19. jan. 2018 - Þorri víkingur

Þorri víkingur

Í dag 19. janúar er bóndadagur og upphaf þorramánaðar. Af því tilefni hefur lítill víkingur tekið sér stöðu ofan á ISNIC merkinu og verður hann á vakt út mánuðinn. Þorri er fjórði mánuður vetrar, næst kemur góa og loks einmánuður og þá er veturinn allur. Á bóndadegi er siður að konur séu mönnum sínum sérstaklega góðar.

3. jan. 2018 - Jafnvægi á lénamarkaði

Jafnvægi á lénamarkaði

Á árinu 2017 voru nýskráð 10.418 lén undir landshöfuðléninu .is, eða heldur færri en árið 2016 er 10.781 ný lén voru skráð, sem var metfjöldi. Fjöldi afskráðra (eyddra) léna 2017 reyndist 6.853 móti 6.197 eyddum lénum árið 2016. Nettófjölgun .is-léna árið 2017 var því 3.565 lén móti 4.584 lénum 2016. Virk lén í árslok 2017 voru 64.125.

53% rétthafa .is-léna búa í Reykjavik og 1/5 hluti býr í póstnúmerunum 101 og 105. 11% búa í Kópavogi, 7% í Hafnarfirði, 4% á Akureyri og álíka margir í Garðabæ. Um 3% búa í Reykjanesbæ. Heldur færri lén eru skráð á hvern mann á landsbygðinni og því auglýsti ISNIC sérstaklega í landsmálablöðunum á árinu 2017. 

ISNIC er útflutningsfyrirtæki, þótt í litlum mæli sé. Þannig búa um 73% rétthafa .is-léna á Íslandi, sem er svipað hlutfall og fyrir ári síðan. Um 8% búa í Bandaríkjunum, 3% í Noregi, 3% í Þýskalandi, 2% í Bretlandi og 1% í Svíþjóð. Tíu prósentin sem eftir standa dreifast á um 100 lönd!

Lénamarkaðurinn, jafnt innalands sem erlendis, er kominn í jafnvægi víðast hvar í heiminum og vex nú meira í takt við aðra efnahagsstarfsemi. Fyrir fáum árum var árlegur vöxtur léna (og þar með internetsins) um og yfir 15% á ári.

Heimildir: Tölulegar upplýsingar ISNIC: https://www.isnic.is/tolur/index.php og tölfræðisafn CENTR.org.

 

22. des. 2017 - Gleðileg jól og farsælt komandi ár

Gleðileg jól og farsælt komandi ár

ISNIC óskar rétthöfum léna og öðrum viðskiptamönnum sínum gleðilegra jóla og farsældar á árinu 2018. Skrifstofa ISNIC verður opin milli jóla og nýárs eins og venjulega.

Starfsfólk ISNIC.

20. des. 2017 - Innskráning ÍSLAND.is

Innskráning ÍSLAND.is

Kæru viðskiptamenn, nú má nota svokallaðan styrktan íslykil og rafræn skilríki frá ÍSLAND.is til að skrá sig inn í vefþjónustu ISNIC. Ný yfirlitssíða, sem sýnir öll lén viðkomandi kennitölu, birtist aðeins þeim sem nota Ísland.is innskráninguna.

18. nóv. 2017 - .is 30 ára

.is 30 ára

Í dag, 18. nóvember eru nákvæmlega 30 ár frá því IANA úthlutaði höfuðléninu '.is' til Samtaka um upplýsinga- og rannsóknanet á Íslandi (SURÍS), forrennara Internets á Íslandi hf. (ISNIC). Skráningarskírteini höfuðlénsins má sjá hér.

7. nóv. 2017 - Útvíkkun á áframsendingu veffangs.

Útvíkkun á áframsendingu veffangs.

ISNIC hefur boðið upp á svokallaða "áframsendingu vefs" frá 2010 (e. web forwarding). Þessi þjónusta hefur nú verið útvíkkuð, þannig að viðskiptamenn geta nú einnig sett inn sérsniðnar (custom) CNAME færslur fyrir vefþjóna og sérsniðnar TXT færslur. Þjónustan er endurgjaldslaus, þ.e.a.s. hún er innifalin í árgjaldi léns uns annað verður ákveðið.

10. okt. 2017 - Laus staða kerfisstjóra

Laus staða kerfisstjóra

ISNIC óskar eftir að ráða kerfisstjóra í fullt starf sem fyrst. Áhugasamir sendi póst á Jens framkv.stjóra  (jens@isnic.is) s. 898-7006. Upplýsingar um tæknilegar kröfur veita Maríus Ólafsson tæknistjóri (marius@isgate.is) og kerfisstjóri ISNIC til tíu ára, Björn Róbertsson (bjorn@isnic.is) s. 863-0550.

Eins og margir vita eru FreeBSD og Linux kerfi fyrirferðamikil í kerfisrekstri ISNIC.

uppfært 1. nov. 23 sóttu um starfið, en aðeins 2-3 uppfylltu hæfniskröfurnar. ISNIC þakkar umsækjendum kærlega fyrir sýndan áhuga. Ólafur H. Ásgeirsson var ráðinn í starfið.

13. sep. 2017 - Dagur forritarans

Dagur forritarans

Í dag er 'Dagur Forritarans', tvöhundruð fimmtugasti og sjötti dagur ársins (256). Nokkur lönd halda hann hátíðlegan og hann er haldinn opinberlega í Rússlandi. Húrra forritarar!

Einnig er hann víða haldinn 7. janúar, þ.e.a.s. fyrir hálft bæti (4 bits).

7. sep. 2017 - Nordic Registry Meeting 2017

Nordic Registry Meeting 2017

Árlegur fundur lénaskráningafyrirtækja Norðurlandanna, Nordic Registry Meeting, verður að þessu sinni haldinn hjá ISNIC og fer fram dagana 7. og 8. september. Um 25 manns sækja fundinn f.h. höfuðlénanna 6 sem eru: .fi (Finnland) .se (Svíþjóð) .dk (Danmörk) .fo (Færeyjar) .no (Noregur) og .is (Ísland). Fundur þessi var síðast haldinn á Íslandi árið 2011, hann hefur tvisvar sinnum verið haldin í Færeyjum og einu sinni á Svalbarða! Á honum stilla starfsmenn og stjórnendur saman strengi sína og skiptast á upplýsingum um hvernig best verði staðið að rekstri landshöfuðléns og umsýslu lénaskráninga. Sérlegur gestur fundarins kemur frá Kanada (.ca). 

4. ágú. 2017 - Skrifstofa ISNIC í frí til þriðjudags

Skrifstofa ISNIC í frí til þriðjudags

Skrifstofa ISNIC lokar kl. 12 á hádegi í dag, föstudag, og opnar aftur kl. 09 á þriðjudag.

Rétthöfum léna sem kunna að renna út (lokast) á þessum tíma er bent á að hægt er að endurnýja lén á vef ISNIC með greiðslukorti.

Innskráning inn í vefþjónustu ISNIC er afar auðveld, t.d. með því að skrifa nafn lénsins í leitargluggann (sjá ofar), smella síðan á "innskráning", t.d. við greiðanda. Hægt er að endursetja lykilorð með því að smella þar á "týnt lykilorð".

Ef lén er útrunnið (óvirkt) liggur ógreidd bankakrafa upp á kr. 5.980 á kennitölu skráðs greiðanda í heimabanka viðkomandi. Lénið virkjast sjálfkrafa við greiðslu kröfunnar. Kröfuhafi er Internet á Íslandi hf. (ISNIC).

Skoðið skráningarskírteini lénsins í "Whois-leitinni", efst hér á forsíðu ISNIC, þar koma fram ýmsar uppl. s.s. um hver er greiðandi lénsins og hver er "tengiliður rétthafa" og hver er rétthafi (eigandi).

Gleðilega Verslunarmannahelgi - akið varlega!

Starfsfólk ISNIC.  

13. júl. 2017 - Auðveld innskráning og sumarlén

Auðveld innskráning og sumarlén

Auðveldari innskráning. Lítil en mikilvæg breyting hefur nú verið gerð á notendaviðmótinu, viðskiptamönnum til hægðarauka. Nú inniheldur skráningarskírteini lénsins (Whois leitin, sjá efst) einnig hlekki í innskráningu ISNIC og áfram þaðan í Týnt lykilorð.

Þeir notendur (tengiliðir) sem hafa skráð GSM númerið sitt inn, undir Mínar stillingar, geta valið að fá svokallaðan staðfestingarkóða (talnarunu) sendan í símann og þannig endurstillt lykilorðið. Hinir fá vefslóð senda með tölvupósti, sem þeir opna til að búa til lykilorð. Í rauninni er óþarfi að muna lykilorðið hjá ISNIC, frekar en hjá öðrum góðum vefþjónustum.

Sumarlén. ISNIC bendir á að lén er yfirleitt hægt að greiða í netbankanum og alltaf má greiða með greiðslukorti hér á vef ISNIC. Á sumrin kemur oftar en annars fyrir að lén falli óvart út sökum þess að gleymst hefur að endurnýja þau, t.d. v. sumarleyfa. Þetta kemur síður fyrir lén sem eru í skráð í svokallaða sjálfvirka endurnýjun, en til þess þarf viðkomandi að skrá inn greiðslukort og setja lénið í sjálfvirka endurnýjun. Takist ekki að skuldfæra kortið, er krafa stofnuð í netbanka - greiðsluseðill - 45 dögum fyrir lokadag lénsins og hann sendur með tölvupósti og/eða landpóstinum, allt eftir því hvernig greiðandi lénsins hefur stillt þjónustuna á Mín síða. ISNIC-kerfið reynir því að endurnýja lén, sem er í sjálfvirkri endurnýjun fyrst 60 dögum fyrir lokadag þess. Takist það ekki innan tveggja vikna (t.d. ef engin heimild fæst) er stofnaður og sendur út greiðsluseðill.

Fátt er bagalegra í augum ISNIC en þegar lén lokast óforvandis (þ.e.a.s. að óvörum, óvart, eða af vangá). Vefur, tölvupóstur og ýmis önnur netþjónusta s.s. IP-símar detta út um leið og lénið verður óvirkt (rennur út). Það er því afar mikilvægt að lénið og tengiliðir þess sé rétt skráð í ISNIC-kerfinu. Rétthafi léns er ábyrgur fyrir því að skráning lénsins sé rétt á hverjum tíma. Hægt er að skrá lén til allt að fimm ára í senn, en bent skal á að árgjöld léna eru fyrirframgreidd og fást ekki endurgreidd.

 

 

31. maí 2017 - Missa lén óforvandis

Missa lén óforvandis

Fyrir kemur (því miður) að fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar missa lén sín vegna þess að láðst hefur að endurnýja áskrift þess. Nú síðast tapaði þekkt lögmannsþjónusta 3ja stafa léni og nýlega tapaði einnig stór opinber stofnun mjög þekktu 3ja stafa léni.

ISNIC reynir hvað það getur til að koma upplýsingum um eindaga léns á framfæri við rétthafann, tengilið hans og skráðan greiðanda, en má sín lítils ef skráning netfangs og heimilisfangs er röng. ISNIC sendir öllum lénum (nú 62.500) árlega tölvupóst um að yfirfara skráningu lénsins og birtir kröfur (greiðsluseðla) í netbanka ókeypis. Sé hann greiddur opnast lénið sjálfkrafa innan stundar. Eftir að lén rennur út (lokast) líða 60 dagar þar til því er sjálfkrafa eytt og verður þá lénið laust til skráningar fyrir hvern sem er - enda gildir þá aðalreglan: Fyrstur kemur fyrstur fær. Þessi tímafrestur er á ensku kallaður "grace period" og er lengri hjá ISNIC en nokkru öðru lénaskráningarfyrirtæki svo okkur sé kunnugt um.

ISNIC bendir á að stutt snjöll lén eru gjarnan vöktuð af áhugasömum kaupendum, sem með hugbúnaði sínum geta skráð lén sem losna jafnharðan. Við þessu getur ISNIC ekki brugðist öðruvísi en að takmarka sjálfvirkt hversu margar uppflettingar má gera um lén á vef ISNIC, sem er gert.

ISNIC hvetur rétthafa til þess að skrá lén sín í svokallaða "sjálfvirka endurnýjun" og minnir á að rétthafi léns er einn ábyrgur fyrir því að uppfæra skráningu lénsins þegar breytingar verða á netföngum og heimilisfangi. Ekki dugar að senda netpóst á ISNIC með ósk um að breyta skráningu þess hjá ISNIC. Þá hefur ISNIC nýlega opnað fyrir endurnýjun léns til allt að fimm ára í senn. 

Ekkert er bagalegra í augum starfsmanna ISNIC en þegar rétthafi léns missir það óforvarandis (þ.e. af vangá, í ógoti, eða að óvörum).

 

 

 

4. maí 2017 - Hreyfingar og reikningar eingöngu á Mín síða.

Hreyfingar og reikningar eingöngu á Mín síða.

Fyrir kemur að einstaka innlendir viðskiptamenn biðji ISNIC að senda sér hreyfingalista og afrit af reikningum, sem ISNIC getur því miður ekki orðið við, enda er hvorutveggja aðgengilegt viðskiptamönnum á Mín síða undir liðnum Reikningar.

Aukinheldur hefur ISNIC ekki leyfi til að senda út upplýsingar um viðskipti einstakra viðskiptamanna.

ISNIC sendir reikninga sjálfkrafa á uppgefið netfang skráðs greiðanda og útprentaðan reikning á uppgefið heimilisfang hans, sé þess óskað (sjá u. Mínar stillingar, afþakka pappír já/nei). Umsýsla léna er í eðli sínu sjálfsafgreiðsluþjónusta og vefþjónusta ISNIC verður sífellt betri og einfaldari í notkun.

Með því að rita nafn léns inn í stóra leitargluggann, hér á forsíðu ISNIC, má finna tengiliði þess og óska e. nýju lykilorði fyrir innskráningu með því að smella á hlekkinn "Týnt lykilorð" við netfangið sem við á - t.d. netfang greiðandans. Hvorki þarf að muna lykilorðið né heldur notandanafnið (NIC-auðkennið), sem er ígildi viðskiptamannanúmers hjá ISNIC, heldur nægir að vita eingöngu nafn lénsins. 

Árgjald léns fyrir fyrirtæki er nú kr. 4.802 og hefur lækkað um hart nær 70% að raunvirði frá árinu 2000. Gjaldið ber ekki aukaþjónustuna, sem felst í handavinnunni við að grafa upp, taka saman og senda einstaka viðskiptamönnum afrit af reikningum. Það gerði það í gamla daga, en ekki lengur.

20. apr. 2017 - Gleðilegt sumar!

Gleðilegt sumar!

Skrifstofa ISNIC er lokuð í dag, Sumardaginn fyrsta. Við verðum hér næst á morgun, föstudag - nema hvað!

Gleðilegt sumar og takk fyrir veturinn.

Starfsm. ISNIC.

4. apr. 2017 - Hvað er klukkan?

Hvað er klukkan?

Hvað er klukkan, nákvæmlega, hvar sem er í heiminum? Það má sjá á Time.is

31. mar. 2017 - Viðhaldsvinna framundan

Viðhaldsvinna framundan

Á mánudaginn næsta, þann 3. apríl, verður vefur ISNIC settur í viðhalds-ham. Á meðan á verkinu stendur, á milli kl. 22:00 og 02:00, verður hvorki hægt að nýskrá lén né gera á þeim breytingar.

Viðskiptavinir eru beðnir velvirðingar á óþægindunum sem þetta kann að valda.

Kerfisstjóri

22. mar. 2017 - Rangfærslur í umfjöllun um ISNIC

Rangfærslur í umfjöllun um ISNIC

Vegna viðtals við framkvæmdastýru STEF í  fréttatíma Stöðvar 2 þann 20. mars 2017 vill ISNIC leiðrétta eftirfarandi rangfærslur sem fram komu í viðtalinu:

Fyrst ber þess að geta að ISNIC stendur með rétthöfum hugverkarréttinda og hefur enga samúð með þeim sem stela höfundarréttarvörðu efni á netinu, rétt eins og ISNIC stendur með rétthöfum .is léna. Báðir þurfa skjól í öruggum rekstri sem viðhefur sanngjarnar leikreglur. Reglur ISNIC eru ekki einkamál ISNIC og ekki léttvægar, eins og látið var að liggja í fréttinni. Þær eru afrakstur um 30 ára reynslu í innlendu netsamfélagi og eiga uppruna sinn að rekja til frumkvöðla Internetsins, með vísun í meginstaðal þess, RFC 1591, sem er nk. hvítbók Internetsins, samin af Jon Postel heitnum, einum helsta upphafsmanni netsins og útgefið í mars 1994. Megið stefið í RFC1591 er að rekstraraðili höfuðléns skal koma eins fram og af sanngirni við alla rétthafa. Það hefur ISNIC ávallt gert.

Árás framkvæmdastýru STEF á orðspor ISNIC verður að skoða í samhengi við þá staðreynd að ISNIC hefur með ráð og dáð barist gegn lögbanni því sem STEF fékk (illu heilli) sett á nokkur lén árið 2014. Þar er ISNIC að verja DNS-kerfið og þar með eina af grunnstoðum Internetsins. Sérstaklega er mótmælt þeim orðum að það sé undir "duttlingum stjórnenda ISNIC komið hvort lokað verði fyrir lén eða ekki" svo notuð séu hennar orð. Þetta er algerlega úr lausu lofti gripið og gert til þess að laska gott orðspor ISNIC. Allir sem til okkar þekkja vita að ISNIC fer mjög stíft eftir reglum um skráningu .is léna. Viðtalið í heild bendir til þess að viðmælandi þekki ekki muninn á léni og vefþjónustu sem hugsanlega er veitt undir viðkomandi léni.

ISNIC vekur athygli á eftirfarandi rangfærslum í "frétt" Stöðvar 2:

1. Í byrjun viðtalsins við talsmann STEF er talað er um að "sækjast eftir skráningu undir .is". Þetta er villandi og röng orðanotkun. Allir geta skráð .is lén. Skráning léns felur ekki í sér umsókn um lén, heldur skráir fólk hugmyndir sínar sjálft í skráningarferlinu og býr sjálft til lénið án beinnar aðkomu starfsmanna ISNIC. Engu "eftirliti" verður við komið á meðan á skráningu léns stendur, né heldur mætti viðhafa slíkt, án þess að troða freklega á réttindum fólks til að skrá hugmyndir sínar. Sá sem skráir lén er jafnframt höfundur þess og ber ábyrgð á skráningu og notkun lénsins.

2. "Engin lög eru til um skránigu og úthlutun léna á Íslandi". Þetta er gömul tugga sem oft heyrist hjá fréttastofum landsins þegar fjallað er um ISNIC. Þau fáu lög sem sett hafa verið um lén í heiminum, fjalla yfirleitt aðeins um tæknilegar lágmarkskröfur og þær skildur sem settar eru til rekstraraðila. Fáum öðrum en Kínverjum hefur dottið í hug að setja í lög hver má skrá lén, hvernig lén má skrá og hvernig megi nota lén. Er STEF að leitast eftir því að á Íslandi verði sett upp nefnd sem skoði vefsíður reglulega og banni svo öll lén sem tengjast vefsíðum sem nefndinni hugnast ekki þá stundina? Líklega ekki.

3. ..."að á Íslandi hafi myndast skjól fyrir rekstur ólöglegra síðna? (vefsíðna)". Enn og aftur er lénum og vefjum ruglað saman og ISNIC ruglað saman við vefhýsingarfyrirtæki. Vinsamlega athugið að ISNIC hýsir engar vefsíður, enga vefþjóna, enga póstþjóna, eða nokkra aðra þjónustu sem geymir eða flytur efni á netinu. Þótt lokað sé á lén þá hverfur engin vefsíða. Það er mjög mikilvægt í umræðunni að hafa þetta á hreinu.

4. Trúverðugleiki höfuðléna. Þetta hugtak er ISNIC einkar hugleikið og við erum mjög meðvituð um að vernda orðspor .is. Lítum raunar á það sem eitt af okkar höfuðhlutverkum. Einn mælikvarði á trúverugleika getur verið öryggi (e. security) vefsíðna sem finna má undir viðkomandi höfuðléni. Öryggi gagnvart almennum notendum hefur verið kannað reglulega m.t.t. höfuðléna sem á þær vísa af McAffe.com öryggis fyrirtækinu.  Niðurstöðurnar eru birtar í skýrslum sem heita "Maping the Mal Web". Skemmst er frá því að segja að .is lénið var á meðal 10 minnst varasömu (least riskiest) höfuðléna í heimi og í efstu 5 sætunum árin 2007, 2008, 2009 og 2010. (The Web's riskiest places to visit).  Við höfum ekki ástæðu til að ætla að það hafi breyst.

5. Rangt er einnig að piratebay.is "hafi verið hrakið héðan". Þarna var farið með rangt mál. Lénið er í fullri notkun og enn til eins og sjá má hér: https://www.isnic.is/en/whois/mini?query=piratebay.is. Aftur á móti er það líklega rétt, sem fram kom í fréttinni, að fleiri streymisveitur hafi skráð .is-lén á undanförnum árum, en á árum áður, enda er .is-lénið almennt að verða vinsælla. Því miður gildir það líka varðandi óprúttna aðila. Athugið þó að mikið er af löglegu efni er að finna á streymisveitum, t.d. reka bæði Vodafone og Síminn steymisveitur. ISNIC veitir samskonar þjónustu og mörg önnur systurfyrirtæki ISNIC gera, sem t.d. STEF gæti nýtt sér ef þau hefðu vit til. Hún felst í því að senda ISNIC ábendingar um hugsanlega rangt skráð lén, en rétthöfum .is-léna ber skv. 24gr. skráningarregla ISNIC skylda til að skrá rétt nafn og heimilisfang og viðhalda skráningunni. Geri rétthafinn þetta ekki getur ISNIC lokað fyrir aðgang viðkomandi rétthafa að ISNIC-kerfinu, sem að endingu leiðir til þess að lénið lokast og eyðist svo sjálfkrafa 60 dögum síðar. Þessi háttur var t.d. hafður á við lokun lénanna kalifa.is og kalifha.is, sem vísuðu á vef hinna illræmdu "ISIS" hryðjuverkasamtaka. Þetta er á engann hátt sambærilegt við skráningu lénsins putlocker.is.

6. Fullyrðingu um "geðþóttaákvarðanir stjórnenda hverju sinni" eru rangar. ISNIC hefur aldrei í 30 ára sögu sinni lokað léni á grundvelli innihalds á vefsíðu. ISNIC var beinlínis að brjóta alþjóðlegt viðskiptabann með því að bregðast ekki við skráningu ISIS hryðjuverkasamtakanna og á þetta benti Utanríkisráðuneytið ISNIC. Rétt er hins vegar að ISNIC brást fljótt við þrýstingi og setti lokun í gang á grundvelli 4. liðar í 22.gr. reglnanna um skráningu .is-léna. Aukinheldur var ISNIC fyrst og fremst að vernda trúverðugleika .is lénsins og orðspor ISNIC.

7. "Ísland er eina landið, allavega í hinum vestræna heimi, sem ekki er með nein lög um úthlutun á landsléninu sínu" Þessi fullyrðing er einnig röng. Í öllum löndum gilda skráningarreglurnar sem viðkomandi skráningarstofa (e. Registry) hefur sett sér. Þessar reglur hafa verið að þróast í 30 ár og síðan 1995 undir hatti þess aðila, sem fer með stjórnun internetsins á heimsvísu, IANA/ICANN, sem ISNIC er fullgildur aðili að eins og sjá má neðst á þessari forsíðu ISNIC: https://www.isnic.is/is/about/isnic. Þótt ICANN fari ekki með stjórn .is, þá er mikið og virkt samstarf milli skráningarstofa á heimsvísu. ISNIC er einnig virkur félagi í CENTR.org, sem er félagsskapur Evrópskra skráningarstofa.

 • a. Í fyrsta lagi þá hafa afar fá lönd (ef nokkur utan Kína) sett sérstök lög sem segja til um hvernig "úthlutun á lénum" skuli háttað. Nærtækasta dæmið er Bretland (.uk), með um 11 milljónir léna, næst stærsta lén Evrópu. Þar í landi eru engin sérstök lög um skráningu .uk eða co.uk léna. Nominet (breska skráningarstofan) hefur hins vegar eigin lénaskráningarreglur, sem svipar í öllum meginatriðum til reglna ISNIC. Þær má finna hér
 • b. Finnland er eitt fárra landa, (ásamt Kína), þar sem ríkið rekur landslénið. Ekki einu sinni þar eru sérstök lög um skráningu léna (hvað þá úthlutun) léna. Hins vegar setti rekstraraðilinn (Ficora.fi, finnska Póst- og fjar) mjög strangar skráningarreglur með  alls kyns boðum og bönnum, sem þeir hafa reyndar undið ofan af undanfarin ár. Sjá nánar t.d. hér og hér
 • c. Í Danmörku voru á sínum tíma sett 50 síðna lög um skráningu .dk. Alþingi tók mið af þessum lögum í vinnu við frumvarp um .is (sem stóð yfir í mörg ár) sem var síðan fallið frá eftir að þáverandi ráðherra  kynnti sér málið. Þrátt fyrir þessi löngu, og nú skrítnu lög, eru reglur DKhostmaster.dk (dönsku skráningarstofunar) alveg sambærilegar við ISNIC. Í fyrstu grein laganna segir t.d. að drottningin eigi öll .dk lén! Ekkert í lögunum virðist hafa náð að koma í veg fyrir skráningu óprúttinna aðila á .dk lénum sem fjölmörg eru notuð til að vista vafasamt efni (t.d. klám).
 • d. Svíþjóð setti á sínum tíma örstutt lög sem hafa á engan hátt með skráningarreglur IIS.se að gera. ISNIC benti stjórvöldum á þessi lög á sínum tíma og lét þýða þau á íslensku, margt úr þeim var notað í frumvarpið sem aldrei varð að lögum.
 • e. Færeyjar (.fo) hafa engin lög og hafa nýlega fellt öll boð og bönn úr gildi.
 • f. Þýskaland (.de) langstærsta landalén Evrópu með rúmlega 16 milljónir léna. Þar gilda regur DENIC (þýsku skráningarstofunar) og almenn landslög rétt eins og hér á landi. Þar gilda svipuð lög og lög nr. 57/2005, sem Neytendastofa starfar eftir, en ISNIC og Neytendastofa eru í reglulegum samskiptum þegar upp koma deilur um lén. Þýsku reglurnar, DENIC-Domainrichtlinien, má  finna má hér (og nú kemur sér vel að skilja þýsku).

8. og síðasta athugasemd ISNIC. STEF kallar eftir "lögum sem banna að ólögleg starfsemi geti [ekki] verið skráð undir .is lénum", eins og það var orðað. Þetta er varla svaravert, en benda má á að væru slík lög sett þyrfti auðvitað að byrja á að afskrá lén eins og facebook.is, google.is, ebay.is, youtube.is o.s.frv þar sem á vefjum þessara léna má auðvitað finna einhverja "ólöglega starfsemi" á hverjum tíma. Til að gæta jafnræðis þyrfti síðan að setja lögbann á að Íslendingar geti farið á vefi lénanna facebook.com, google.com, ebay.com, youtube.com o.s.frv. - Allir sjá hvernig þetta myndi enda!

14. mar. 2017 - Hlutastarf hjá ISNIC

Hlutastarf hjá ISNIC

[31.3. Búið er að ráða í starfið.]

ISNIC vantar starfsmann í sérhæfða skrifstofuvinnu (sem lærist á staðnum) hálfan daginn frá klukkan átta til tólf virka daga. Skilyrði er sett um góða almenna tölvufærni, nákvæmni og góða kunnáttu í ensku og íslensku. Stúdentspróf af málabraut myndi henta, en um 1/3 hluti viðskiptamanna ISNIC eru erlend fyrirtæki og einstaklingar. Reynsla og færni í færslu bókhalds, bókunum, afstemmingum og kunnátta í notkun Microsoft Dynamics NAV væri mikill kostur.

Athugið að möguleiki er á að vinna vinnuna að hluta yfir netið heimanfrá viðkomandi. ISNIC býður upp á fyrsta flokks vinnuaðstöðu og afbragðs gott aðgengi, t.d. fyrir hreyfihamlaðan einstakling.

Umsóknir óskast sendar á jens@isnic.is, sem einnig veitir nánari upplýsingar í síma 578 2034. 

13. mar. 2017 - Enn einu sinni setur Bluehost viðskiptavini sína í uppnám

Enn einu sinni setur Bluehost viðskiptavini sína í uppnám

[14.3. kl. 0930: Nafnaþjónar Bluehost uppfylla nú kröfur ISNIC.]

Fyrir skömmu ákvað Bluehost Inc. (vistunaraðili léna í Norður Ameríku) að breyta tæknilegri tilhögun vistunar sinnar á .is-lénum (og öðrum lénum) þannig að ekki er lengur fullnægt þeim tæknilegu kröfum sem gerðar eru til .is léna. Fyrirtækið gerði þetta fyrirvaralaust og án samráðs við þá viðskiptavini sem vista hjá þeim .is-lén.

Tæknilegar kröfur ISNIC til vistunar .is-léna hafa verið Bluehost kunnar frá upphafi og þær hafa ekki breyst á neinn hátt, sjá http://www.isnic.is/domain/req. Lénum sem ekki eru vistuð samkvæmt tæknilegum kröfum ISNIC er lokað eftir að handhöfum þeirra hafa verið sendar viðvaranir. Þetta er liður í öryggisstefnu ISNIC. Sjá http://www.isnic.is/domain/rules#5. Bluehost er fullkunnugt um þessa tæknilegu vankanta á þjónustu sinni, en hafa lýst því yfir að þeir muni ekki bæta úr þessu.

Þetta er í þriðja sinn á undanförum árum sem Bluehost ákveður að fara þannig með viðskiptavini sína. ISNIC vill því eindregið hvetja rétthafa .is léna til að flytja DNS vistun þeirra frá Bluehost áður en til sjálfvirkrar lokunar þeirra kemur (hvort sem Bluehost muni bæta ráð sitt í þetta skipti eða ekki).

6. mar. 2017 - Vinsælustu .is-lénin

Vinsælustu .is-lénin

Samkvæmt tölum frá DomainTyper eru neðangreindar 20 vefsíður þær vinsælustu sem finnast undir .is-léni. Ekki aðeins á Íslandi heldur á öllu netinu (á heimsvísu). Raðtalan hægra megin í töflunni sýnir sætistölu vefjarins á heimslistanum, sem inniheldur eina milljón vefi. Athygli vekur að einn .is-vefur nær nú í fyrsta sinn inn á listann yfir 1.000 mest sóttu vefina á Internetinu.

Samkvæmt listanum er vefurinn 'who.is' sá langvinsælasti undir .is, en elsta lén landsins (hi.is) vistar vefinn sem skipar 20. sæti listans.

1. who.is 762.
2. good.is 10,383.
3. google.is 13,976.
4. mbl.is 15,040.
5. visir.is 20,915.
6. dv.is 27,828.
7. time.is 39,856.
8. pressan.is 43,051.
9. ruv.is 46,885.
10. ja.is 51,214.
11. archive.is 55,649.
12. foofind.is 64,136.
13. watch.is 66,924.
14. icelandair.is 69,090.
15. bland.is 71,599.
16. vb.is 87,325.
17. arionbanki.is 88,013.
18. uk.is 94,169.
19. vedur.is 96,008.
20. hi.is 111,600.

heimild: domaintyper.com/top-websites/most-popular-websites-with-is-domain

30. jan. 2017 - Yfir 10.000 lén skráð 2016

Yfir 10.000 lén skráð 2016

10.324 ný lén voru skráð undir .is-svæðinu (e. .is-Zone) á nýliðnu ári og er 2016 annað árið í röð sem nýskráningar eru fleiri en 10.000 innan ársins.

Af rúmlega 30.000 viðskiptamönnum ISNIC eru um 8.100 búsettir utan Íslands, flestir í USA (9%) næstflestir í Þýskalandi (3%) um 2% búa í Noregi og álíka margir á Bretlandseyjum. Um 54% innlendra rétthafa eru skráðir í Reykjavík, 10% í Kópavogi, 7% í Hafnarfirði og 4% á Akureyri og í Garðabæ. ISNIC hefur lagt nokkra áherslu á sölu til erlendra aðila undanfarin ár þar sem dregir hefur smátt og smátt úr innlendum vexti af eðlilegum ástæðum.

.is-lénum fjölgaði um 8.2% á árinu 2016, sem er samdráttur um einn prósentupunkt frá árinu 2015. Heildarfjöldi virkra .is-léna náði 60.000 í nóvember 2016.

Markaðshlutdeild ISNIC innanlands er um 39.7% skv. talningum Centr.org í okt. 2016. Þá eru talin lén allra höfuðléna með heimilisfang skráð á Íslandi. Í dag, 30. janúar, eru 60.862 virk .is lén skráð og um 73% þeirra eru með heimilisfang á Íslandi, eða um 44.429 lén, sem þýðir (m.v. 39% markaðshlutdeild .is móti öllum öðrum höfuðlénum) að tæplega 114.000 lén eru með skráð heimilisfang á Íslandi um þessar mundir.

29. des. 2016 - Gleðilegt nýtt ár!

Gleðilegt nýtt ár!

Starfsmenn ISNIC óska landsmönnum farsældar á nýju ári og þakka fyrir samskiptin á árinu sem er að líða.

Í leiðinni bendum við á að skráningarár léns skiptir máli, t.d. gagnvart leitarvélum. Lén eru eins og góð rauðvín - þau eldast vel. Nú eru síðustu forvöð að skrá lén af árgerð 2016.

15. des. 2016 - DNSSEC er nýr grundvöllur öryggis á netinu

DNSSEC er nýr grundvöllur öryggis á netinu

Rúmlega þrjú ár eru síðan ISNIC signaði (e. signed) .is-höfuðlénið með DNSSEC, en það var gert 8. október 2013. Síðan þá hefur rétthöfum .is léna staðið til boða að láta signa sín lén í DNSSEC hjá hýsingaraðilum og tryggja þannig enn betur öryggi netþjónustu sinnar.

DNSSEC (DNS öryggi) er viðbót við DNS kerfið, sem ætlað er að tryggja að svör frá nafnaþjónum lénsins komi sannanlega frá réttum nafnaþjónum. Upprunalega DNS kerfið var ekki skrifað með slíkt öryggi í huga og var ætlað og fyrir Internet sem var margfalt minna og hættuminna en nú.

Eftir því sem netið hefur stækkað og eflst hafa sífellt fleiri mikilvægar þjónustur verið færðar á netið, eins og t.d. heimabankar. Þá hafa öryggisholurnar í upprunalega DNS kerfinu orðið stærri og sýnilegri og áhættan á innbrotum meiri. Lén sem ekki eru signuð með DNSSEC (og þannig er mikill meirihluti .is-léna) eru opin fyrir árásum á borð við "cache poisoning", en það er tegund af tölvuárás þar sem nafnaþjónar endanotanda (e. resolvers) eru plataðir til að beina umferð fyrir ákveðið lén yfir á aðra netþjóna en þá sem raunverulega hýsa þjónustuna. Hafa slíkar árásir verið notaðar til að stela lykilorðum og öðrum persónupplýsingum og til að lama þjónustur stórra fyrirtækja og stofnanna.

Öll mikilvæg lén ættu að vera signuð með DNSSEC, enda er DNS kerfið ein af grunnstoðum Internetsins. DNSSEC er því grundvöllur fyrir öruggum samskiptum á netinu. Auðvelt er að sjá hvort lén er DNS signað eða ekki með því að fletta því upp í Whois leit ISNIC (efst á þessari síðu).

Spyrjið ykkar hýsingaraðila um DNSSEC. Allir góðir hýsingaraðilar ættu að geta boðið upp á að signa lén með DNSSEC. Og allir sem reka endurkvæma nafnaþjóna þurfa að sjá til þess að þeir sannreyni upplýsingar um signuð lén ("validate").

Hvernig virkja ég DNSSEC fyrir mitt lén?

Hvað er DNSSEC?

14. okt. 2016 - Lén í allt að fimm ár!

Lén í allt að fimm ár!

Vegna fjölda áskorana í gegnum árin hefur ISNIC nú loks gert viðskiptamönnum kleift að endurnýja lén til nokkurra ára í senn!

Áfram verður þó aðeins hægt að skrá nýtt lén til eins árs, eins og verið hefur, en þegar nýskráningunni er lokið (og lénið komið í lénalista viðkomandi) getur hann valið að framlengja gildistíma þess um allt að fjögur ár í viðbót og þannig tryggt sér nýja lénið til fimm ára.

Með þessu móti gefst nýjum rétthafa mikilvægur umþóttunartími - áður en hann ákveður að skrá og greiða fyrir nýtt lén til allt að fimm ára. Athugið sérstaklega að fyrirframgreidd árgjöld léna fást ekki endurgreidd.

Til samræmis við ofangreinda breytingu leggjum við til að 19. gr. skráningarreglna ISNIC verð breytt þannig að hún hljóði svo: "Afnot af léni miðast að meginreglu við a.m.k eitt ár í senn. Eindagi árgjalds er afmælisdagur léns. Skráningu léns skal fylgja greiðsla."

5. sep. 2016 - Lögbann á heimilisfang

Lögbann á heimilisfang

Í október 2015 lagði Sýslumaðurinn í Reykjavík, illu heilli, lögbann á nokkur íslensk fjarskiptafyrirtæki sem bannar þeim að "veita viðskiptamönnum sínum aðgang að vefsíðunum www.deildu.net, www.deildu.com, www.iceland.pm, www.icetracker.org, www.afghanpirate.com, www.deildu.eu, www.thepiratebay.se, www.thepiratebay.sx og trepiratebay.org", eins og það er orðað. 

Grein þessi er skrifuð nú í tilefni þess að tvö fyrirtækjanna, Símafélagið ehf. og Hringiðan ehf., una ekki lögbanninu og leita nú réttar síns fyrir dómstóli. Hér verður reynt að sýna leikmönnum fram á hversu gagnslaust, skaðlegt og ósanngjarnt það er að þvinga fjarskiptafyrirtæki til að útiloka heimilisföng (e. DNS blocking) í efsta lagi burðarvirkis Internetsins, þ.e.a.s. í nafnakerfinu (e. DNS-system) sem allir netþjónustuaðilar starfa í. Á ensku er aðferð þessi ýmist kölluð DNS blocking, DNS spoofing, eða Content blocking via the domain name system. Hér eftir verður orðasambandið DNS fölsun notað.  

Með grein þessari er alls ekki ætlunin að mæla ólöglegu niðurhali bót, þvert á móti, heldur að uppfræða almenning og löglærða um hættuna sem skapast þegar aðgangur almennings að tilteknum heimilisföngum (lénum) á netinu er hindraður með þessari aðferð (e. DNS Blocking) þ.e.a.s. með því að falsa svör við fyrirspurnum um lén og afvegaleiða þannig fyrirspyrjendur (netnotendur) með því að beina þeim yfir á annað vefsvæði/lén, eða að sinna þeim alls ekki þannig að notendur fá villuskilaboð á skjáinn þegar þeir kalla fram viðkomandi bannaðar vefsíður/lén.

Í fljótu bragði kann að virðast að aðferðin, DNS fölsun, sé lítið mál og réttmæt og að lögbannið nái markmiði sínu með því að beita henni. Ekkert af þessu stenzt hins vegar skoðun.

Í fyrsta lagi er hér um mjög stórt og alþjóðlegt vandamál að ræða. Vandamál sem felst í því að misvitur stjórnvöld hafa beitt aðferðinni ýmist í góðri trú, án þess að gera sér grein fyrir skaðanum og árangursleysinu, eða með beinum vilja í tilfelli ritskoðunar. Mál þetta snertir heilbrigði og gæði internetsins sem slíks, mál sem um hafa verið skrifaðar margar lærðar greinar, einnig lagagreinar (sjá 1. tilvísun).

Internetið er sameiginlegur vettvangur almennings um allan heim. Það er óháð gagnvart efninu sem þar má finna og fullkomnlega sanngjarnt í allri sinni virkni, með því að afgreiða fyrirspurnir um lén eins gagnvart öllum notendum - hvar sem þeir búa.

Með lögbanninu hefur Sýslumaðurinn í Reykjavík hins vegar fyrirskipað tilgreindum innlendum fjarskiptafyrirtækjum (sem skulu vera hlutlaus og vinna samkvæmt viðurkenndum internetstöðlum) að brjóta eitt af grunnkerfum netsins (DNS kerfið). Með þessum aðgerðum er fótunum kippt undan þróun undanfarinna ára sem stuðlar að auknu öryggi í nafnakerfi netsins (sjá 6. tilvísun).

Netþjónustaðili sem notar DNS fölsun til að stjórna netnotkun notenda sinna getur þar með ekki notað DNSSEC tæknina, sem rutt hefur sér rúms undanfarin ár, og ISNIC hefur innleitt, til að koma í veg fyrir DNS fölsun glæpamanna, sem herja á hans viðskiptamenn. M.ö.o. ofangreint lögbann torveldar innlendum fjarskiptafyrirtækjum að verjast DNS-fölsunum. Í reynd þvingar lögbannið fjarskiptafyrirtækin til að viðhafa samskonar vinnubrögð og glæpamenn beita, þ.e.s.a.s að stunda DNS fölsun, þótt tilgangurinn sé vissulega góður, þá er aðferðin eins í báðum tilvikum og skaðinn á internetinu jafn mikill.

Sem sagt, lögbannið þvingar viðkomandi fyrirtæki til að brjóta viðurkennda staðla netsins og afvegaleiða tilgreinda innlenda netnotkun samkvæmt skipun lögbannsbeiðanda, með því að falsa svör við DNS-fyrirspurnum sinna viðskiptamanna um tiltekin lén, með það að markmiði beina notkun þeirra sem t.d. ætluðu sér inn á lénið 'thepiratebay.se', inn á annað lén/vefsvæði, t.d. inn á lénið 'stef.is', sem er heimilisfang/heimasíða þess aðila sem krafðist lögbannsins.

Í öðru lagi er lögbannið óréttmætt því það beinist að hlutlausum og saklausum aðila (sjá 1. tilvísun, greinina Liability...). Fjarskiptafyrirtæki  "veita ekki aðgang að tilteknum vefsíðum á netinu" eins og það er orðað í úrskurðinum, heldur veita þau eingöngu aðgang að internetinu sem slíku, rétt eins og orkuveitur og vatnsveitur veita aðgang að rafmagni og vatni. Þ.a.l. er engin "athöfn" framkvæmd hjá þjónustuveitanda þegar netnotendur kalla fram ákveðna vefsíðu/lén. Það er á ábyrgð netnotendanna sjálfra hvaða lén þeir heimsækja og hvaða efni þeir sækja á netið, rétt eins og það er á ábyrgð kaupenda rafmagns og vatns hvernig þeir nota rafmagn eða vatn frá veitufyrirtæki. Nærtækari samanburður væri t.d. við símanúmer, eða húsnúmer og heimilisfang. Hverjum dytti í hug að banna ákveðin símanúmer, götuheiti, eða húsnúmer með lögbanni vegna þeirrar starfsemi sem þar fer fram?

Lén vísa á svokallaðar ip-tölur og þær vísa síðan á vefþjóna og póstþjóna, eða jafnvel í nettengd tæki og í svokölluð ip-símanúmer núorðið. Lokun léns (e. domain blocking) lokar á allar þjónustur lénsins, líka tölvupóstinn. Óvíst er að sýslumaðurinn hafi haft þetta í huga þegar hann samþykkti lögbannið.

Í þriðja lagi er lögbannið tilgangslaust og getur tæknilega séð ekki náð markmiði sínu, nema að afar takmörkuðu leyti, því það beinist að röngum aðila efst í DNS-kerfinu. Notendur fletta viðkomandi lénum einfaldlega upp í gegnum aðrar leiðir (því lénin eru áfam til) og aðra þjónustuaðila, t.d. með því að nota einhvern hinna fjölmörgu opnu nafnaþjóna (e. Open DNS) sem finna má víða á netinu og sem vitað er að stunda ekki DNS fölsun.

Og nú að skaðanum sem DNS fölsun skapar í umferðarstýringu netsins: Umferðarstýring (e. routing) hefur tvennskonar megintilgang: a. Að minnka biðtíma eftir gögnum (þ.e. að auka hraða) og b. Að lágmarka kostnað. DNS fölsun útilokar ákveðna möguleika stórra gagnaveitna til stýringar á netumferð, aðferð sem þær hafa notað árum saman til að hámarka afköst gagnaflutninga til einstakra notendahópa og svæða á internetinu. Aðferðirnar byggast á að svara fyrirspurnum frá notendum (tölvum) ávallt  frá gagnaveitum sem staðsettar eru "nálægt" þeim netlega séð. Þessi nálægð ræðst m.a. af staðsetningu nafnaþjóna sem afgreiða fyrirspurnir notenda.

Ef notendur innlends fjarskiptafyrirtækis nota nafnaþjóna úti í heimi, munu gagnaveitur afgreiða gagnaflutning þessara notenda frá gagnaþjónum sem eru "nálægt" þessum nafnþjónum  (í stað þess að nota ský sem þjónar Íslandi, eða er staðsett á Íslandi).  Umferð til þeirra verður af þessum sökum hægvirkari og dýrari en ella fyrir alla notendur. Lesandi er sérstaklega hvattur til að kynna sér vandaða skýrslu öryggishóps ICANN (aðalstjórnanda Internetsins) sem ber heitið Advisory on Impacts of Content Blocking via the Domain Domain Name System, stutt nafn er: SAC-56. Skýrslan varð m.a. til þess að DNS fölsun hefur að mestu verið aflögð í Evrópu og Bandaríkjunum, en viðgengst því miður enn á minna þróuðum svæðum. Sjá tilvísun nr. 5.

Lögbanninu hefði átt að beina til eigenda hinna ólöglegu vefsíðna annars vegar og hins vegar til þeirra sem sóttu hið ólöglega efni og notuðu það, þ.e.a.s. til brotamannsins sjálfs. Enn betra væri að í stað lögbanns og tilheyrandi þvingunaraðgerða kæmu fyrirmæli um að fjarskiptafyrirtæki framsendi kvartanir sem þeim berast um "ólöglega" dreifingu efnis til notenda sinna, en slíkar aðgerðir má gera sjálfvirkar, þær kosta lítið en bera meiri árangur. Þeir sem nota og dreifa slíku efni án leyfis láta af slíkri háttsemi þegar í ljós kemur að fulltrúar eigenda efnisins geta náð sambandi við þá þótt óbeint sé. ISNIC notar hliðstæðar aðferðir þegar kvartað er yfir rangri lénaskráningu, sem aftur kemur í veg fyrir að hægt sé að ná sambandi við rétthafa léns.

Aðferðir þær, sem hér eru tíundaðar og eru gerðar til þess að framfylgja lögbanni á lén, eru því miður algengar í minna þróuðum löndum eins og N-Kóreu og Kína, en Kinverjar eru sem kunnugt er frægir fyrir sinn "Mikla kínverska eldvegg" (e. The Great Firewall of China). Hann er í raun lénalokunarkerfi (DNS blocking) sem framkvæmir umfangsmikila hreinsun á kínverska hluta internetsins, sem m.a. hindrar að verulegu leyti aðgang almennings að fjölmörgum lénum eins og t.d. wikipedia.org, google.com og facebook.com. Hefur einhverjum dottið í hug að loka aðgangi Íslendinga að facebook.com?

f.h. Internet á Íslandi hf. ISNIC.

Jens Pétur Jensen, framkvæmdastjóri.

 

 

 

 

1). Ritrýnd lagagrein um DNS-blocking: "Liability of domain name registries: Don't shoot the messenger",  e. prof. M. Truyens Univ. of Antwerpen og P. Van Eecke prof. Institute of Computer and Communicatons Law, Queen Mary Univ. of London. Útg. ELsevier Ltd., Computer Law & Security review 2015.

Úrdráttur úr ofangreindri grein (Abstract): "The domain name system (DNS) is fundamental to the Internet, because it translates domain names to and from computer (IP) addresses. This system is, however, increasingly used as a tool to combat unwanted online content. In this process, the system's most central operators ("registries") are targeted by right holders, authorities and other claimants, even though the registries fulfil a mere technical role as an online intermediary, and are quite distanced from the actual content. This contribution presents arguments why registries and other DNS-operators would be protected against several types of domain blocks, monitoring duties and liability claims. These arguments are not only supported by a forward-looking interpretation of the special protection regime for mere conduit, caching and hosting providers of the EU eCommerce Directive 2000/31/EC, but also by Enforcement Directive 2004/48/EC and general EU law, as interpreted by the Court of Justice of the European Union."

Hér má nálgast greinina: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0267364915001831  

2. Grein Marteen Simon, lögmanns hollenska (.nl) registrýsins um DNS blocking og ný hollensk lög um fjáhættuspil á netinu, sem eru bönnuð í Hollandi, en innihalda engu að síður ákvæði sem heimilar ekki DNS-blocking í baráttu hollenskra yfirvalda gegn fjárhættuspilum á netinu: https://www.sidn.nl/a/about-sidn/dns-blocking-has-no-place-in-the-new-gaming-act?language_id=2&langcheck=true 

3.) Vefsíður sem eru lokaðar í Kína: https://en.wikipedia.org/wiki/Websites_blocked_in_mainland_China

4.) Uppl. um DNS fölsun (e. DNS-spoofing): https://en.wikipedia.org/wiki/DNS_spoofing

5.) SAC 056 skýrsla ICANN: https://www.icann.org/en/system/files/files/sac-056-en.pdf

6.) DNSSEC: https://www.icann.org/resources/pages/dnssec-qaa-2014-01-29-en

5. júl. 2016 - Motus innheimtir annað en lén

Motus innheimtir annað en lén

Internet á Íslandi hf. (ISNIC, Modernus og RIX.is) samdi nýlega við Motus (Greiðslumiðlun ehf.) um milliinnheimtu fyrir aðra þjónustu en lén. Hins vegar vildi ekki betur til en svo, við innleiðingu þjónustunnar hjá Motus, að nokkrir rétthafar léna fengu að ósynju áminningu um ógreidd lénagjöld. Þetta voru mistök hjá Motus og eru viðkomandi viðskiptamenn beðnir velvirðingar.

Lén eru ávallt fyrirframgreidd til eins árs í senn og lenda því ekki í vanskilum nema í skamman tíma. Séu þau ekki endurnýjuð lokast/hverfa þau sjálfkrafa. Ferlið tekur hins vegar sinn tíma þar sem fyrri rétthafi léns hefur allt að 60 daga umþóttunartíma vilji hann endurnýja lénið. Þegar léni er hins vegar sagt upp á vefsíðu ISNIC fellur útistandandi krafa vegna árgjaldsins sjálfkrafa niður.

Yfir 10.000 ný lén eru skráð og um 5.000 lénum er eytt sjálfkrafa hjá ISNIC - árlega. Sem stendur er virkur fjöldi léna 58.318 lén (sjá efst til vinstri).

 

25. maí 2016 - Gott lén eða slæmt

Gott lén eða slæmt

Starfsmenn ISNIC veita tæknilega aðstoð við skráningu léna, ef um hana er beðið, en síður aðstoð við að fá hugmynd að heiti léns. Við skráningu léns reynir fyrst og fremst á hugmyndaauðgi og málvitund höfundarins. Sérstaklega á þetta við um lén sem nota á við markaðssetningu á tiltekinni vöru eða þjónustu.

Lengi hefur verið álitið að lén væru betri eftir því sem þau væru styttri og að löng lén væru í eðli sínu síðri en stutt. Þessu kann þó að vera öðruvísi farið, segir í fræðum leitarvélasérfræðinga, sem vilja að heiti lénsins lýsi vörunni/þjónustunni, því þannig lén skori hærra í leitarniðurstöðum. Hér eru nokkur atriði, sem vert er að hafa í huga varðandi skráningu léna:

 1. Stutt eins orðs lén eru almennt séð betri (auðveldari í notkun) og verðmætari en löng/samsett lén og því styttri sem þau eru, þeim mun þægilegri eru þau fyrir netföng (tölvupóst). Vegna smæðar .is-svæðisins er enn óskráð gott úrval af 3-5 stafa lénaheitum - sérstaklega enskum og á öðrum tungum en íslensku auðvitað. Rúmlega 42.000 "íslensk" lén eru skráð en aðeins um 15.000 "erlend". 
 2. Auðlesanleg lén eru almennt séð betri en skammstafanir - þau er auðveldara að muna.
 3. Lén sem innihalda eingöngu enska lágstafi eru alment séð betri en lén með séríslenskum stöfum, tölustöfum og bandstriki en sú tíska, að skipta samsettum orðum upp með bandstriki, virðist á undanhaldi. Heiti sem innihalda tölur eru þó lyklaborðsvæn og tölulén eru vinsæl í Kína svo dæmi sé tekið. Innlend dæmi um vinsæl tölulén eru t.d. 1818.is og 1819.is.
 4. Lén með séríslenskum stöfum geta verið erfið, en þó nauðsynleg sem 'fylgilén' fyrir ýmiskonar kynningarefni á vefsíðum, prentmiðlum, auglýsingaskiltum, sendibílum, borðum, treyjum, fánum o.þh. Hins vegar henta íslensku lénin síður fyrir netföng af þeirri einföldu ástæðu að þau er ekki að finna á lyklaborðum erlendis. Á hinn bóginn geta séríslensku stafirnir verið ómissandi og frægt dæmi um óheppilegt lén með enskum lágstöfum er 'suzukibilar.is'. Þarna myndi hvorutveggja bandstrik og séríslenskur stafur henta: susuki-bílar.is. Dæmi um frægt og fallegt íslenskt lén, sem sjá má víða í umhverfinu (sérstaklega á íþróttaleikum) er lénið 'tæki.is'. Íslensk fyrirtæki og einstaklingar ættu auðvitað ávallt að auglýsa íslenska útgáfu af lénum sínum í fjölmiðlum til að forðast klúður eins og 'malraektarsjodur.is' í stað 'málræktarsjóður.is' eða 'fegurstaordid.is' sem auðvitað á að vera 'fegurstaorðið.is'.
 5. Lén til endursölu. Lénakaupmenn eru þeir sem skrá lén til endursölu eingöngu. Þjónustan felst í því að skrá "snjöll lén" og bjóða þau, etv. ásamt hugmynd um notkun (concepti), til markaðssetningar. Lénakaupmenn svokallaðir eru lénamarkaðinum mikilvægir og ekkert í reglum ISNIC bannar endursölu á lénum. Hins vegar gildir gullna reglan um að skrá beri lén í góðri trú og að brjóta ekki á betri rétti þriðja aðila til heitisins, t.d. hvað skráð vörumerki varðar.
 6. "Bestu" lénin eru auðvitað þau sem allir þekkja og nota. Eitt þeirra braut flestar ofangreindar reglur á sínum tíma. Lénið "google.is" þótti allt í senn óskiljanlegt, erfitt að bera fram og erfitt að skrifa rétt þegar það var fyrst skráð í maí 2002. Þegar allt kemur til alls er það þjónustan og varan á bak við lénið sem blífur.

18. apr. 2016 - Fyrstur kemur fyrstur fær

Fyrstur kemur fyrstur fær

Þegar tveir eða fleiri fá sömu hugmyndina að léni gildir reglan "fyrstur kemur fyrstur fær". Hún þýðir að sá sem fyrst fær lénið bókað greitt verður rétthafi þess.

Athugið að ekki nægir að skrá lén í svokallaða biðröð léna hjá ISNIC, heldur þarf jafnframt að greiða árgjaldið og fá greiðsluna bókaða. Bókun og skráning léns er sjálfvirk, fljótlegust og öruggust sé greitt með greiðslukorti (eða inneign) á vef ISNIC. Þeir sem millifæra lénagjaldið reiða sig á að bókun lénsins verði "handfærð" af starfsmönnum ISNIC eftir upplýsingum skv. bankakvittun. Sú þjónusta getur verið seinvirk því hún er m.a. háð opnunartímanum á skrifstofu ISNIC og því hvort bankakvittun berist með millifærslunni. ISNIC mælir því eindregið með að lén séu bæði nýskráð og endurnýjuð með greiðslukorti eða inneign í tilviki þjónustuaðila.

Sjálfvirk endurnýjun léns. Ef innskráð greiðslukort léns rennur út áður en lén er endurnýjað er greiðandinn látinn vita í tíma með netpósti. Ef ekki tekst að skuldfæra kortið er stofnuð bankakrafa (greiðsluseðill) með 45 daga greiðslufresti. Þess vegna reynir ISNIC skuldfærslu greiðslukorts allt að 60 dögum fyrir afmælisdag lénsins. 

 

1. apr. 2016 - Lénin uppseld!

Lénin uppseld!

(2 apríl, upplýst um "aprílgabb", eftir að nokkrir höfðu hringt og virst mjög áhyggjufullir).

Ágætu viðskiptamenn, nú er svo komið að öll .is-lén eru uppseld í gagnagrunni ISNIC. Eftir endalausar nýskráningar undanfarin 27 ár hlaut að koma að því að .is-lén kláruðust - og það hefur nú gerst!

57.350 .is-lén eru skráð í gagnagrunni ISNIC, sem þar með er orðinn fullur. Þeir sem eiga ekkert lén verða því að kaupa notað lén af einhverjum öðrum, eða koma á skrifstofu ISNIC fyrir klukkan fjögur í dag og athuga hvort einhver lén hafi losnað.

Góða helgi.

23. mar. 2016 - Páskafrí 24. - 28. mars

Páskafrí 24. - 28. mars

Ágætu viðskiptavinir.
Skrifstofa ISNIC verður, eins og endranær, lokuð yfir páskana, eða frá 24.mars (skírdag) til og með mánudagsins 28. mars (annars í páskum). Við opnum aftur kl 09:00, þriðjudaginn 29.mars.
Eins og vanalega er hægt að skrá lén, endurnýja, flytja hýsingu, umskrá og eyða lénum allan sólahringinn á vefnum. Auðveldasta leiðin til að skrá sig inn er að rita nafn lénsins í leitargluggann á aðalsíðunni og smella á "týnt lykilorð" við hlið netfangsins og halda áfram úr tölvupóstinum sem berst frá ISNIC.
Gleðilega páska, akið varlega.

-Starfsfólk ISNIC

4. feb. 2016 - Þjófnaður lykilorða hjá Word Press o.fl.

Þjófnaður lykilorða hjá Word Press o.fl.

Til athugunar: ISNIC varar viðskiptamenn sína við að nota sama lykilorð fyrir aðgang sinn að þjónustuvef ISNIC og þeir kunna að nota hjá ýmsum þjónustum á netinu, t.d. Word Press, eða öðrum vefþjónustum svipaðs eðlis.

Í vikunni komst þjófur yfir lykilorð úr gagnagrunni Word Press, sem einnig voru notuð til innskráningar hjá ISNIC. Fyrir árvekni eins rétthafans, sem í hlut átti og starfsmanna ISNIC, tókst að bakfæra breytingar sem þjófurinn gerði á skráningu nokkurra léna, sem hefði á endanum leitt til stuldar og endursölu þeirra. Lén eru oft afar verðmæt og því er ástæða til að vanda sig við skráningu þeirra og umsýslu. Í sumum tilfellum kann að vera best að fela faglegum þjónustuaðila að sjá um lénaumsýsluna, t.d. hjá stærri fyrirtækjum og stofnunum. Sjá t.d. lista yfir skráða þjónustuaðila hjá ISNIC undir liðnum Lén/Þjónustuaðilar.

Athugið að bæði svonefndur tengiliður rétthafa og rétthafinn sjálfur (NIC-auðkenni rétthafans, ef það hefur netfang) geta umskráð lén yfir á nýjan eiganda og hitt að ISNIC skiptir aldrei um rétthafa á léni, né gerir aðrar breytingar á skráningu léns.

 

25. jan. 2016 - Biluðum .IS gögnum dreift á nafnaþjóna

Biluðum .IS gögnum dreift á nafnaþjóna

Vegna mistaka við uppfærslu á þjónustuvél ISNIC (e. hidden DNS master) fóru rangar (bilaðar) DNSSEC upplýsingar um höfuðlénið .is lén yfir á auka-nafnaþjóna ISNIC um kl 14:43 í dag. Upplýsingarnar voru leiðréttar og nýjum "zone" dreift um kl 15:20. Endurkvæmir nafnaþjónar, sem sannreyna DNSSEC undirritanir, gátu því ekki flett upp .is lénum meðan á biluninni stóð. Hlutaðeigandi eru beðnir velvirðingar, en þeir eru helst innlendir og erlendir hýsingaraðilar .is-léna, sem margir hverjir leituðu bilunarinnar hjá sér fyrst - en að ósekju að þessu sinni.  

11. jan. 2016 - Villur í DNS þjónustu Bluehost

Villur í DNS þjónustu Bluehost

Enn einu sinni eru .is lén sem vistuð eru hjá ameríska vefþjónustufyrirtækinu Bluehost í uppnámi. Annar af tveimur nafnaþjónum sem fyrirtækið setur undir .is lén svarar ekki fyrir neitt þessara léna (og er reyndar með öllu sambandslaus við netið). Þetta þýðir að rétthafar og tengiliðir allra .is léna sem vistuð eru á þessum nafnaþjóni fá nú afrit af vikulegum skeytum sem við sendum til Bluehost með ábendingu um vandmálið og beiðni um að þessu verði kippt í lag.

Því miður eru svör Bluehost við þessu vandmáli þess eðlis að ISNIC getur ekki annað en hvatt alla rétthafa .is léna til að flytja DNS vistun sína frá Bluehost sem fyrst, áður en lénunum verður sjálfvirkt lokað vegna þess að þau uppfylla ekki lengur tæknilegar grunn-kröfur ISNIC um virkni DNS þjónustu þeirra.

11. jan. 2016 - Nýskráningar .is-léna í fyrsta sinn yfir 10.000 á ári

Nýskráningar .is-léna í fyrsta sinn yfir 10.000 á ári

10.324 ný .is-lén voru skráð árið 2015 móti 9.773 lénum árið 2014 og nemur aukning nýskráninga milli ára því 5,6%. Á árinu 2014 fækkaði nýskráningum hins vegar í fyrsta skipti lítillega frá fyrra ári, eða sem nam 108 lénum og var hlutfallsleg breyting nýskráninga 2014 því -1.09%. Um 74% .is léna eru skráð innanlands og um 26% utan Íslands. Heildarfjöldi virkra .is-léna í árslok 2015 var um 55.490 lén.

Frá fjölda nýskráninga dregst fjöldi eyddra léna, sem í fyrra voru 5.619 lén móti 5.356 árið 2014. Nemur aukning eyddra léna milli ára því 4,9%. Nettóaukning .is-léna 2015 var því 4.705 lén, eða sem nemur rúmlega 9% aukningu í fjölda virkra .is-léna milli ára, sem telst hlutfallslega góður vöxtur í samanburði við öll gömul og gróin höfuðlén s.s. .dk (3%) .se (5%) .fi (6%) .no (5) og .com sem þó óx um 6.6% yfir árið 2015, sem þykir gott.

ISNIC

23. des. 2015 - Gleðilega hátíð

Gleðilega hátíð

Starfsfólk ISNIC óskar rétthöfum .is-léna, og viðskiptamönnum öllum, gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári. Þjónustusí ISNIC, 578 2030, opnar aftur mánudaginn 28. desember. 

4. des. 2015 - Enn auðveldara að nýskrá .is-lén.

Enn auðveldara að nýskrá .is-lén.

Skáning á .is-léni fyrir byrjendur (fyrir nýja viðskiptamenn) hefur verið einfölduð þannig að nýskráning tengiliðs (e. Sign Up) og nýskráning léns (e. Domain Registration) er nú í einni samfellu og í fjórum skrefum í stað fimm áður.

Fyrir breytinguna þurfti fyrst að nýskrá sig og fá notendanafn (svokallað NIC-auðkenni - e. username) hjá ISNIC, áður en hægt var að skrá lén. Nýja leiðin er einfaldari og fljótlegri, sérstaklega fyrir nýja viðskiptamenn. Prófið nýju lénaskráninguna með því að skrifa nafn nýja lénsins inn í stóra leitargluggann undir jólasveininum, hér á forsíðu ISNIC.

Gangi ykkur vel og gleðilega aðventu.

ISNIC

11. nóv. 2015 - Nordic Domain Days

Nordic Domain Days

Dagana 23. og 24. nóvember verður í fyrsta sinn haldin sérstök "lénaráðstefna" fyrir Norðurlöndin. ISNIC (.is) verður þar á meðal fulltrúa hinna landslénanna, .se, .dk, .no og .fi, ásamt fulltrúum þjónustuaðila netsins hvaðanæva frá Norðurlöndunum. Sjá https://internetdagarna.se/ og http://www.nordicdomaindays.se/.

Á ráðstefnunni verður m.a. rætt um "rétt" rétthafa léna til að fara huldu höfði undir eigin léni á netinu. Sitt sýnist hverjum í þeim efnum og víst er að hart verður tekist á um þetta efni á síðari degi ráðstefnunnar. Rétthafi léns er viðskiptamaður skráningarstofu (e. registry) en ekki fyrirtæki, yfirvöld eða aðrir, sem sérstakan áhuga kunna að hafa á upplýsingum um skráða eigendur léna.

Á hinn bóginn vilja rekstraraðilar höfuðléna að öll lén séu rétt skráð í rétthafaskrám (e. whois database) og gera ýmislegt til þess að tryggja að svo sé. Hvort og þá að hve miklu leyti upplýsingar um rétthafa skuli vera opinberar (e. public) er m.a. umfjöllunarefni Nordic Domains Days, sem .SE heldur af myndarskap við Stockholm Waterfront Congress Centre í næstu viku. ISNIC hvetur þá sem láta sig lén varða að senda fulltrúa á ráðstefnuna.

Stockholm Waterfront Congress Centre

 

 

 

23. sep. 2015 - Endurstilling lykilorðs með SMS - aukið öryggi í innskráningu

Endurstilling lykilorðs með SMS - aukið öryggi í innskráningu

Þeir notendur sem eru með farsímanúmer skráð hjá ISNIC geta framvegis valið milli SMS og tölvupósts til að endurstilla lykilorð sitt hjá ISNIC. Þeir sem ekki eru með farsímanúmer skráð hjá ISNIC sjá ekki þennan möguleika þegar þeir smella á "Týnt lykilorð" - ekki fyrr en þeir hafa skráð farsímanúmer sitt, en það er gert undir "Mínum stillingum", sem birtist efst á skjánum hægra megin - eftir innskráningu.

 

11. ágú. 2015 - Markaðshlutdeild ISNIC 47%

Markaðshlutdeild ISNIC 47%

Samkvæmt nýútkominni skýrslu Centr.org - samtökum lénastjórnenda (e. Registry) í Evrópu og víðar - er markaðshlutdeild landshöfuðlénsins ".is" 47% á Íslandi í upphafi árs 2015 á móti 52% samanlagðri hlutdeild hinna almennu rótgrónu höfuðléna (e. legacy gTLD) eins og .net, .org, .info og .com, sem er þeirra lang-lang-stærst.

Í upphafi árs 2015 var fjöldi skráðra .is léna 53.530 en 58.489 almenn höfuðlén (mest .com) voru skráð á aðila til heimilis á Íslandi á sama tíma. Þess ber að geta að um 25% allra .is léna eru skráð á rétthafa búsetta utan Íslands. Sé tekið tillit til þess er markaðshlutdeild ISNIC innanlands - reiknuð með þessum hætti - jafnvel enn lægri eða einungis um 40%. Hins vegar er markaðshlutdeild ISNIC á virkum lénum innanlands óþekkt, því ekki er vitað hversu mörg lén (undir .is, .com o.fl.) eru á hverjum tíma í virkri notkun, s.s. fyrir vef og tölvupóst, á Íslandi. ISNIC telur hlutdeild sína á þannig "virkum lénum" innanlands vera mun hærri en 47%, eða um og yfir 80%. Vel má vera að ISNIC hlutist til um að safna upplýsingum um fjölda léna í hýsingu á Íslandi í framtíðinni.

Nýju höfuðlénin svokölluðu, sem enda flest á alls kyns almennum orðum, heitum (t.d. .berlin), bókstöfum (t.d. .xxx) eða kínverskum táknum, sem hvorki fyrirfinnast á meðal landsléna né heldur hinna gamalgrónu almennu höfuðléna, virðast eiga erfitt uppdráttar. Þannig eru einungis samtals 377 lén skráð undir nýjum höfuðlénum á Íslandi og vinsælast þeirra er ".bike". Athygli vekur að nýlegt höfuðlén Evrópusambandsins, .eu, sem Íslendingum stendur til boða að skrá undir, telur einungis 309 lén hér á landi. ISNIC hefur verið boðið að þjónusta og selja .eu-lénið í samstarfi við EURID, en ekki talið það svara kostnaði.

Þegar pælt er í markaðshlutdeild einstakra höfuðléna á ákveðnu landsvæði ber fyrst að hafa í huga að lén eru notuð til ýmissa annara hluta en fyrir vefi og tölvupóst, en einnig hitt að fjölmörg skráð lén sjá aldrei dagsins ljós á netinu. Þannig eru um 3.500 .is léna vistuð á biðsvæði ISNIC um þessar mundir. Lénakaupmenn svokallaðir, sem skrá og versla með lén á heimsvísu, sitja á ótrúlegum fjölda léna sem þeir trúa að eigi eftir að hækka í verði. Lénakaupmönnum má því líkja við verðbréfaspekúlanta, en án þeirra er sagt að enginn alvörumarkaður þrífist til lengdar.

Fá má skýrsluna hjá Centr.org, eða með fyrirspurn á isnic@isnic.is.

Fyrir áhugasama er hér listi yfir 60 ríkustu "léna-milljónamæringa" veraldar!

25. jún. 2015 - Ný og uppfærð K-rót

Ný og uppfærð K-rót

ISNIC hefur um árabil lagt netsamfélaginu til hýsingu og vélbúnað fyrir eintak af K-rótinni svokölluðu (e. K-Root) endurgjaldslaust, en hún er einn af 13 aðalrótarnafnaþjónum internetsins. ISNIC hefur nú lokið við að endurnýja og virkja nýjan vélbúnað fyrir K-rótina, en hugbúnaðurinn er rekin af starfsmönnum RIPE. Kostun K-rótarinnar, ásamt rekstri á netmiðju Íslands (sjá rix.is) er samfélagslegt framlag ISNIC til innlenda netsins.

Rótarnafnaþjónarnir eru "stofn" DNS kerfisins, eða nk. hjarta internetsins. Þeir svara vélrænum fyrirspurnum um hvar nafnaþjónar höfuðlénanna, gTLD og ccTLD (almenn- og landalén) eiga heima. Höfuðnafnaþjónarnir svara síðan fyrirspurnum um hvar nafnaþjónar einstakra léna, undirléna (t.d. lén viðskiptavina ISNIC) er að finna á netinu. K-rótarnafnaþjónninn er, eins og 12 bræður hans, speglaður víða um heim og með því að hafa eintak af honum á Íslandi tryggir ISNIC landsmönnum stuttan svartíma og aukið rekstraröryggi fyrir innlenda notendur netsins. 

ISNIC rekur aðalnafnaþjón .is-höfuðlénsins og er hann speglaður, t.d. af RHNet og nokkrum erlendum aðilum. Einum þeirra er svo einnig speglað vítt og breitt um heiminn á svipaðan hátt og rótarþjónunum er speglað (e. Anycast). Þetta er gert  til að tryggja að .is-lén finnst hratt og örugglega allsstaðar þar sem hægt er að komast í netsamband.

Hægt er að sjá hvaða nafnaþjónar standa á bakvið .is höfuðlénið með *nix skipuninni : dig is ns.

24. jún. 2015 - Vefur ISNIC niðri í um 20 mínútur

Vefur ISNIC niðri í um 20 mínútur

Aðalvefur ISNIC, https://isnic.is á íslensku og ensku hvarf af netinu vegna mistaka við stóra uppfærslu um kl. 13:37 í dag og var niðri í um 20 mínútur! Sjá nánari uppl. í atburðaskrá ISNIC. Um mannleg mistök var að ræða, sem óvenju langan tíma tók að greiða úr.

Vinsamlega athugið að engin áhrif urðu á grunnþjónustu (DNS) ISNIC við höfuðlénið .is.

 

 

19. jún. 2015 - Skrifstofa ISNIC lokuð eh. í dag

Skrifstofa ISNIC lokuð eh. í dag

Eins og stundum á sumrin og í tilefni 100 ára afmælis kosningaréttar kvenna og af því að okkur langar út í góða veðrið, lokar skrifstofa ISNIC á hádegi í dag, föstudaginn 19. júní. Vefþjónusta ISNIC sefur aldrei og í raun er hvergi hægt að skrá .is lén nema í henni.  

Njótið helgarinnar!

Starfsfólk INSIC.

6. jún. 2015 - IPv6 dagurinn

IPv6 dagurinn

06.06. er tileinkaður IPv6, en flest stór netfyrirtæki kveiktu á IPv6 fyrir 2 árum síðan (Facebook, Google) o.fl. Hefur þú kveikt á IPv6 tæki eða sent fyrirspurn á netveituna þína um hvort þú getir sett upp IPv6?

Áður en kveikt er á IPv6 þarf að huga að ýmsu og á vef RIPE NCC er boðið upp á IPv6 vefnámskeið, sem er opið RIPE NCC notendum (allir geta skráð sig).

/br

2. jún. 2015 - Upplýsingar um nýlega eydd lén á Twitter

Upplýsingar um nýlega eydd lén á Twitter

ISNIC hefur undanfarnar vikur birt nöfn léna sem ISNIC kerfið hefur eytt á Twittersíðu sinni með það fyrir augum að áhugasamir geti keypt (skráð) þau fyrr en annars.

Í gamla daga sendi ISNIC þeim sem þess óskuðu lista yfir öll afskráð lén, en því var hætt vegna óánægju sumra rétthafa sem höfðu misst lénin sín af vangá. Þetta var í þá daga og Netið nýtt af nálinni og sumir viðskiptamenn ekki alveg með starfshætti þess á hreinu. Nú er öldin önnur, en samt sem áður gildir sama gamla 60 daga reglan um að ISNIC bíði í fulla tvo mánuði eftir að léni hefur verið eytt áður en eyða má lénum sem ekki hafa verið endurnýjuð. Þá eru, vel að merkja, 105 dagar liðnir frá því að reikningur vegna endurnýjunar árgjaldsins var gefinn út!

Fjöldi nýskráðra léna árið 2014 var 9.773 og 5.356 lénum var eytt. Reiknaður kostnaður ISNIC af því að bíða í 60-105 daga eftir að geta endurselt lén sem ekki var endurnýjað, og hefur verið eytt, er því mikill. Til athugunar er að stytta tímann til jafns við það sem gerist og gengur hjá öðrum Registrýjum (höfuðlénum).

ISNIC mun halda áfram að birta nöfn eyddra léna á Twitter, enda aðeins fengið jákvæð viðbrögð hingð til, sérstaklega frá svokölluðum lénakaupmönnum - eðlilega. Ekki er þó á vísan að róa, enda eru Twitter birtingar þessar óreglulegar og ekki tæmandi.  

11. maí 2015 - Auknar skyldur samfara auknu öryggi .is léna.

Auknar skyldur samfara auknu öryggi .is léna.

Undanfarna mánuði hefur ISNIC innleitt breytingu á skráningarkerfi .is-léna sem gefur rétthöfum sjálfstæð réttindi til að sýsla með sín lén (til viðbótar við réttindi svokallaðs "tengiliðs rétthafa"). Sú breyting var gerð á síðasta ári að rétthafar léna urðu einnig tengiliðir, rétt eins og "tengiliðir rétthafa", "greiðendur" og "tæknilegir tengiliðir" höfðu verið.

Fyrsta skrefið, sem nú er orðið virkt, leggur þá kröfu á herðar rétthafa léns að hann staðfesti einnig umskráningu léns yfir á annan rétthafa. Hvorutveggja rétthafinn og tengiliður hans (tengiliður rétthafa) fá nú sendan staðfestingarpóst og þurfa hér eftir báðir að smella á staðfestingarslóðina í póstinum til að umskráningin á léni gangi í gegn og verði staðfest. Er þetta gert til að auka enn á öryggi .is-léna og koma í veg fyrir að lén séu ranglega umskráð á annan rétthafa. Nauðsynleg forsenda fyrir því að rétthafi geti staðfest umkránigu er að hann sé með skráð netfang hjá ISNIC og sé virkur notandi. Hægt er að sjá NIC auðkenni (notendanafn) rétthafa með því að rita nafn lénsins í leitargluggann (WHOIS) efst á síðunni og virkja hann með því að velja "Týnt lykilorð" í innskráningunni. Þá sendir ISNIC tölvupóst á netfangið með leiðbeiningum um næstu skref.

Í næstu viku [12. maí] munu svo rétthafar fá sömu völd og tengiliðir rétthafa til að breyta upplýsingum um lén og breyta uppsetningu þeirra, þar með talið að skipta um tengilið rétthafa ef svo ber undir. Sé ekkert netfang skráð á NIC-auðkenni rétthafans getur tengiliður rétthafa sett það inn, en eftir það getur hann ekki breytt NIC-auðkenni rétthafans.

21. apr. 2015 - .is á Norðurpólnum

.is á Norðurpólnum

.is fór á nyrðsta stað Jarðarinnar þann 10. apríl 2015. Höfuðlénið .is gildir þar með líka á Norðurpólnum! Marta Magnúsdóttir Norðurpólsfari og vinur ISNIC er fyrir miðri myndinni.
10. apríl 2015. Rússneski Norðurpóls Ís Flugvöllurinn. Þyrlur eru notaðar til að komast alla leið að 90°N.
Ljósmynd: Marta Magnúsdóttir.


Flugvélin sem flutti hópinn á Norðurpóls Ís Flugvöllinn.
Ljósmynd: Marta Magnúsdóttir.

14. apr. 2015 - Ágæti viðskiptavinur...

Ágæti viðskiptavinur...

Mörgum þykir ISNIC senda viðskiptamönnum sínum of mörg sjálfvirk bréf. Sérstaklega á þetta við um þá viðskiptamenn (rétthafa) sem eiga mörg lén - skiljanlega. Bréfin frá ISNIC innihalda þó eingöngu mikilvæg skilaboð og þau gegna mikilvægu hlutverki í að viðhalda miklu öryggi .is-léna, t.d. með því að hvetja rétthafa reglulega (minnst árlega) til að uppfæra upplýsingarnar sem ISNIC vinnur eftir. Þetta á sérstaklega við um netföng (email) tengiliða, greiðanda, gildistíma greiðslukorta og tæknilega uppsetningu léns á nafnaþjónum. Þessu er vissulega ekki svona farið um mörg önnur höfuðlén, en það gildir ISNIC einu.

Þjónusta ISNIC er í eðli sínu "sjálfsafgreiðsluþjónusta", sem þýðir m.a. að rétthafinn er ábyrgur fyrir því að skráning léns sér rétt, þ.m.t. svokallaðar tengiliða-upplýsingar. Fyrir kemur að rétthafi léns tapi léni sínu fyrir það eitt að netfangið hefur ekki verið uppfært, sem aftur leiðir til þess að aðvaranir ISNIC berast honum ekki, t.d. aðvörun um að lénið hafi runnið út, eða verið flutt yfir á biðsvæði ISNIC vegna rangrar uppsetningar á nafnaþjóni þar sem það dagar uppi og deyr að lokum.

Eitt mikilvægasta bréfið sem ISNIC sendir rétthafa léns árlega byrjar svo: "Ágæti viðskiptavinur. Meðfylgjandi eru upplýsingar um skráningu lénsins "xxxx.is" í rétthafaskrá ISNIC. Vinsamlega farðu vandlega yfir [þær]...".

ISNIC á því miður óhægt um vik við að fækka bréfunum - enn meir en gert hefur verið - án þess að láta af öryggiskröfum sínum, sem eru jafn miklar varðandi öll .is-lén. Hægt væri að ímynda sér að sérstakur flokkur einkar mikilvægra léna yrði tekinn upp og að aðeins slík einkar mikilvæg lén fengju (þessar hvimleiðu) ábendingar í tölvupósti. Það gæti hins vegar leitt til minna trausts allra .is-léna. Það viljum við ekki og því biðjum við viðskiptavini ISNIC um að sinna bréfum frá ISNIC og henda þeim ef engu þarf að breyta. Slíkt ætti ekki að taka nema um hálfa mínútu í hvert sinn. Við munum áfram reyna að hafa ábendingar ISNIC eins fáar og stuttar og kostur er.

10. apr. 2015 - Skrifstofa ISNIC lokuð í dag, 10. apríl.

Skrifstofa ISNIC lokuð í dag, 10. apríl.

Engin símaþjónusta verður hjá ISNIC í dag, föstudaginn 10. apríl vegna árlegs verkefnafundar starfsmanna ISNIC, sem að þessu sinni er haldinn á Fosshótel Heklu. Eftir sem áður er full þjónusta á vefnum og með þolinmæðina að vopni geta viðskiptamenn m.a. sótt hreyfingalista og afrit reikninga, endurnýjað árgjald léns með korti, uppfært dagsetningu kortsins, skipt um kort, skráð lén, eytt lénum, skipt um rétthafa, flutt lén milli nafnaþjóna (þjónustuaðila) svo eitthvað sé nefnt. Þjónusta ISNIC er í eðli sínu sjálfsafgreiðsluþjónusta og aðeins með því móti getur ISNIC haldið áfram að lækka raunvirði þjónustunnar.

Einföld innskráning. Nú nægir að vita nafn lénsins til þess að skrá sig inn. Prófið með því að skrifa lénið inn í stóra leitargluggann hér á forsíðu ISNIC og smella svo á hlekkinn "Týnt lykilorð" við það netfang sem við á.

Njótið helgarinnar!

ISNIC

 

5. mar. 2015 - Að tapa léni

Að tapa léni

Reglulega kemur fyrir að einstaklingar og fyrirtæki (jafnvel opinberar stofnanir) tapi léni að ósekju vegna þess að láðst hefur að breyta úreltum greiðsluupplýsingum og lénið því runnið sjálfkrafa út. Eina leiðin til þess að hindra að lén renni út óvart, og tapist jafnvel alveg að lokum, er að uppfæra/yfirfara skráningu lénsins. Lén renna út sjálfkrafa og hverfa að lokum ef skráningin er ekki framlengd (endurnýjuð). Yfir helmingur allra léna er nú skráður í svokallaða "sjálfvirka endurnýjun" á greiðslukorti, en samt sem áður getur lén sem skráð er í sjálfvirka endurnýjun runnið út - t.d. ef greiðslukortið er sömuleiðis útrunnið.

Rétthafar léna sjá alfarið sjálfir um að viðhalda skráningu léns í vefþjónustu ISNIC. Auðveldasta leiðin til að skrá sig inn (ef notendanafn og lykilorð er gleymt) er að skrifa nafn lénsins í stóra leitargluggann og smella á hlekkinn Týnt lykilorð við netfangið og halda síðan áfram úr tölvupóstinum. Ef hann er rangur þarf að hafa samband við þann sem hefur aðgang að tölvupóstinum, eða fara löngu eyðublaðaleiðina og fá starfsmann ISNIC til að skipta um netfang á viðkomandi tengilið. Það tekur sinn tíma.

Svokallaðir lénakaupmenn eru stöðugt á varðbergi gagnvart lénum, ekki bara .is-lénum heldur víðs vegar á netinu, og eru oftar en ekki fljótir að skrá nýútrunnin lén með það að markmiði að selja þau fyrrum réthafa. ISNIC hvorki getur né má gera nokkuð til þess að hindra þetta, en þó eru reglur ISNIC þannig að fyrri rétthafi léns situr einn að því í allt að 60 daga eftir að því hefur verið eytt. Slík þjónusta er fáheyrð hjá flestum öðrum höfuðlénum (sennilega öllum).

Rúmlega 4.700 lén voru afskráð hjá ISNIC á síðasta ári og tæplega 10.000 nýskráð. 52.357 .is-lén eru virk þegar þetta er skrifað.

17. feb. 2015 - Cartier hættir við málarekstur gegn Nominet (.uk)

Cartier hættir við málarekstur gegn Nominet (.uk)

Nominet, stjórnandi .uk-lénsins, sendi í janúar frá sér tilkynningu þess efnis að vörumerkjaeigandinn Cartier hefði höfðað mál gegn fyrirtækinu fyrir breskum dómstólum. Laut málshöfðunin að tólf .uk-lénum, sem Cartier taldi að notuð væru til brota á vörumerkjarétti þess.

Í tilkynningunni frá Nominet var málshöfðunin harðlega gagnrýnd, aðallega á þeim forsendum að Cartier vildi með henni gera Nominet ábyrgt fyrir innihaldi vefja! Nominet hafði þegar lokað fyrir umrædd lén á grundvelli ófullnægjandi skráninga. Í tilkynningu Nominet segir: "Fyrirtæki geta tilkynnt grun um að efni á vefsíðu brjóti í bága við lög-t.d. með því að bjóða falsaðar vörur til sölu-til lögreglu, sem rannsakar hvort athæfi sé refsivert. Einkaaðilar geta einnig hafið einkamál á hendur eigendum vefja sem þeir telja að fremji lögbrot. Sé skráningu léns þannig háttað að ómögulegt sé að hafa uppi á eigendum vefja undir þeim (.co.uk og .uk) lokar Nominet lénunum á grundvelli ófullnægjandi skráningar." Þetta hafi verið gert, en eigi að síður hafi Cartier höfðað mál.

Hinn 11. febrúar sl. sendi Nominet frá sér aðra tilkynningu, nú þess efnis að Cartier hafi hætt við málareksturinn. Fram kemur að nánari tilkynninga sé von um ástæður þess, en ákvörðun Cartier er eigi að síður fagnað.

ISNIC fagnar niðurstöðunni, en málshöfðun Cartier sýnir öðru fremur hversu litla þekkingu lögfræðingar og stjórnendur félagsins hafa (eða höfðu) á innviðum og virkni Internetsins. Innihald á vef er ávallt á ábyrgð eiganda vefsins eða vefstjórans, því 'lén' og 'vefur' er algerlega sitthvor hluturinn. Á lénum hvílir ýmis önnur þjónusta en vefir eins og t.d. tölvupóstur, sem er ekki síður mikilvæg þjónusta á netinu. Þá geta margir vefir tengst einu og sama léninu. Í grunninn háttar fyrirkomulaginu varðandi .is-höfuðlénið hjá ISNIC alveg eins og hjá Nominet sem stýrir .uk-höfuðléninu.

11. feb. 2015 - Tölfræði 2014

Tölfræði 2014

Undir liðnum "Lén" hér til hliðar er að finna hlekkinn "Tölulegar upplýsingar". Þar má sjá fjölda nýskráðra og afskráðra léna, skífurit sem sýnir markaðshlutdeild hýsingaraðila og hversu mörg .is-lén þeir hýsa hver um sig, skiptingu rétthafa eftir bæjum innanlands og milli landa, ásamt mörgu öðru nytsamlegu stöffi.

50.786 .is-lén voru skráð í árslok, þar af 38.211 á Íslandi, 4.388 í Bandaríkjunum, 1.420 í Þýskalandi, 1.200 á Bretlandseyjum, 989 í Noregi, 606 í Svíþjóð, 550 í Danmörku, 409 í Hollandi, 388 í Sviss og 382 í Kanada. Um 26% .is-léna eru skráð í samtals 128 löndum utan Íslands.

Sé rýnt í tölurnar kemur í ljós að 9.733 lén voru nýskráð á árinu 2014 og 5.365 lénum var eytt. Nettófjölgun léna var því 4.417 lén, eða 9,5%, móti um 12% fjölgun árið 2013. Meðalaldur innlendra einstaklinga sem eiga lén er 44 ár og meðaljóninn er átta stafa langt og fimm ára gamalt lén.

Langstærsti hýsingaraðili .is-léna er 1984 ehf. sem er með um 15,2% hlutdeild, næst kemur Síminn með 4%, þá Vodafone og Nethönnun sem hvor um sig eru með um 2,35% hlutdeild í hýsingu á höfuðléninu .is. Nánari upplýsignar um vöxt og viðgang ".IS" má finna undir liðnum Tölulegar upplýsingar, sem uppfærður er daglega.

 

23. jan. 2015 - Bóndadagur og víkingahjálmur

Bóndadagur og víkingahjálmur

23. janúar er bóndadagur sem markar upphaf þorramánaðar. Af því tilefni hefur lítill víkingur tekið sér stöðu ofan á ISNIC merkinu og verður á vakt út mánuðinn. Þorri er fjórði mánuður vetrar og næst kemur Góa og loks Einmánuður og þá er veturinn allur. Á Bóndadegi og Þorra er siður að konur séu mönnum sínum sérstaklega góðar. 

19. jan. 2015 - Röng uppsetning nafnaþjóna

Röng uppsetning nafnaþjóna

Kæru lénaeigendur. Að gefnu tilefni skal bent á eftirfarandi:

Ef villur greinast á uppsetningu léns á nafnaþjónum í meira en 8 vikur samfellt má búast við að léni verði lokað (set á hold). Lénum er þó aldrei eytt, nema ef árgjald er ekki greitt, þá eyðist lénið sjálfkrafa.

Ef skilaboð um villur í uppsetningu berast frá kerfi ISNIC þarf að hafa samband við þjónustuaðilann sem rekur DNS þjónustu ykkar, m.ö.o. hýsingaraðila viðkomandi léns, sem einning fékk skilaboðin send en hefur láðst að sinna þeim.

11. jan. 2015 - Hlaupa-sekúnda 2015

Hlaupa-sekúnda 2015

Í lok júní á þessu ári munu tölvukerfi þurfa að hlaupa eina auka sekúndu. Hægt er að lesa nánar um ákvörðunina  hér: IERS. Síðasta hlaupasekúnda orsakaði ýmis vandamál, t.d. í bókunarkerfi Amadeus, og sumir netþjónar áttu í erfiðleikum.

ISNIC rekur tvo NTP þjóna (tímaþjóna) sem allir geta nýtt sér endurgjaldslaust. Annar þeirra er aðgengilegur í gegnum NTP verkefnið (pool.ntp.org) en hinn, Stratum 1, er þjónn sem hægt er að tala við frá íslenskum IP netum (time0.ntp.is).

 

p.s. Eftir 20. janúar, birtist tilkynning frá GPS klukkum, varðandi þessa hlaupasekúndu. Einn og einn móttkandi tíma hefur sagt frá því að í einhverjum tilfellum uppfærist tíminn hjá sér samstundis, ranglega.

5. jan. 2015 - Nú geta fleiri leyft sér að eiga mörg lén

Nú geta fleiri leyft sér að eiga mörg lén

Nýtt og lækkað árgjald léna er kr. 5.980 m. 24% vsk., eins og fram kom í frétt þann 11. des. sl. Útgáfudagur reiknings ræður því hvort vsk. er 25,5% (2014) eða 24,0% (2015).

Árgjald .is-léna hefur aldrei hækkað frá stofnun félagsins 1995, heldur lækkað nokkrum sinnum í gegnum tíðina. Nú er svo komið að raungildi árgjaldsins er aðeins um 18% af því verði sem var í gildi árið 1999, en þá var árgjaldið sem samsvarar kr. 33.450 á núgildandi verðlagi! Nú eiga fleiri og fleiri fyrirtæki og einstaklingar mörg lén.

31. des. 2014 - Gleðilegt ár!

Gleðilegt ár!

 

ISNIC óskar viðskiptamönnum og landsmönnum öllum farsældar á nýju ári með þökkum fyrir viðskiptin á liðnum árum. Árgjald léna hefur nú lækkað í kr. 5.980. Nú geta allir leyft sér að búa og starfa á internetinu undir sínu eigin .is-léni. Munið að hlífa augum og eyrum og vernda dýrin á gamlárskvöld. 

 Áramótakveðja, starfsmenn og stjórn Internets á Íslandi hf.

17. des. 2014 - Lén í jólagjöf - sönn saga...

Lén í jólagjöf - sönn saga...

Í netspjalli INSIC má finna eftirfarandi samtal þann 15. des. sl. aðeins nöfnum hefur verið skipt út.

(spyrjandinn) "Góðan dag, ég ætlaði að fá smá ráðleggingu hjá þér. Ég ætla að gefa lén í jólagjöf. Hvernig er best að snúa sér í því. Ég er að hafa áhyggjur ef ég skrái viðkomandi fyrir léninu og mig sem tæknilegan tengilið að hann fái senda tilkynningu um skráninguna:

(fulltrúinn) það sem þú getur gert er að skrá netfang sem aðeins þú hefur aðgang að og breytt síðan netfanginu eftir að jólagjöfin hefur verið opnuð :).

(spyrjandinn): Þannig að þó ég skrái hans kennitölu sem rétthafa, fær hann enga tilkynningu í pósti?

(fulltrúinn): nei, ekki ef netfangið er ekki hans/hennar.

(spyrjandinn): Ok flott :) hvað tekur uppsetningin langan tíma eftir að ég geng frá pöntun?

(fulltrúinn): það birtast ný lén á 20. mínútna fresti... sem sagt mest 20 mín. bið.. mundu bara að breyta netfanginu í hans/hennar netfang eftir 24.

(spyrjandinn): Ok frábært, bara ein spurning í viðbót :) hver er heildarkostnaður fyrir mig, og rukkast sjálfkrafa árgjaldið á mig, eða hefur hann möguleika á að taka við greiðslu eftir næsta ár?

(fulltrúinn): árgjaldið er kr. 5980, en mundu að úthaka að það eigi að gjaldfæra kortið aftur á næsta ári (þetta er aftast í ferlinu) þá fer greiðsluseðill á viðkomandi og hann fær svo tilkynningu um endurnýjun á sitt netfang.

(spyrjandinn): Ok, og hann lendir ekki í neinu veseni ef hann ákveður að endurnýja ekki? ss bara lokast á lénið, en ekkert innheimtuferli?

(fulltrúinn): nei ISNIC fellir sjálfkrafa niður gjaldið og eyðir léninu ef engin greiðsla berst.

(spyrjandinn): ok, takk fyrir aðstoðina! ég fer í þetta :)

(fulltrúinn): takk fyrir sömuleiðis (verst að geta ekki sent þér lénið innpakkað í jólapappír)

(spyrjandinn): he he".. 


netspjalli lokið.  

11. des. 2014 - Verðlækkun

Verðlækkun

Stjórn Internets á Íslandi hf. (INTÍS) samþykkti á fundi sínum í síðdegis í dag (11. des.) 14,35% lækkun á árgjaldi .is-léns. Gjaldið lækkar um kr. 1.002 og verður nýtt árgjald kr. 5.980 m/vsk. og tók lækkunin gildi um kl. 17 í dag.

Árgjald léns lækkaði síðast 11. des. 2011, á 25 ára afmæli lénsins "hi.is" - elsta skráða .is-lénsins. Góð fjölgun léna sl. þrjú ár, samfara mikilli tæknilegri framþróun og góðri afkomu félagsins, gerir Internet á Íslandi hf. kleift að lækka verð til viðskiptamanna sinna.

Rúmlega 51.000 .is-lén eru virk sem stendur og hefur þeim fjölgað um hartnær 15.000 frá því árgjaldið var lækkað síðast, sem var 11. desember 2011. Þá var gjaldið einnig lækkað um kr. 1.000 eins og nú. Þar áður lækkaði árgjald .is-léna 1. desember 2008 er stofngjald léns, kr. 4.532, var fellt niður. Lækkunin þýddi 35% lækkun fyrsta árgjalds. Árgjaldið 2008 var kr. 7.918.

Árgjald léns lækkaði í fyrsta sinn í sögu félagsins (sem stofnað var í maí 1995) þann 1. janúar 1999. Lækkunin var 10%. og var árgjaldið þá, sem reyndar var greitt mánaðarlega, kr. 14.683 m. 24% vsk. á verðlagi þess árs. Ef gjaldð hefði hækkað eins og almennt verðlag, þá væri árgjald léns í dag kr. 33.450 í stað kr. 5.980. Raunlækkun árgjaldsins er því 82% (vísitala neysluverðs var 184,8 í janúar 1999 en 421,0 í nóv. sl.).

10. des. 2014 - Bilun hjá 1and1.com hýsingu

Bilun hjá 1and1.com hýsingu

Viðskiptavinir hafa orðið varir við að þjónusta "1and1.com" liggi niðri. Þeir sem hýsa nafnaþjónustu eða vefþjónustu hjá þeim verða því fyrir miklum truflunum á meðan.

3. nóv. 2014 - Um selgeymslutíma (TTL) í DNS

Um selgeymslutíma (TTL) í DNS

Tæknileg krafa ISNIC um 86400 sekúndna selgeymslutíma (e. TTL) í nafnaþjónum kemur tæknimönnum stundum spánskt fyrir sjónir og pirrar jafnvel einhverja. Margir eru óvanir slíkri kröfu og sumir vita jafnvel ekki hvernig á að stilla TTL-gildið í nafnaþjónunum sem þeir stjórna. Þeir álykt því sem svo að þetta sé óþarfa stjórnsemi í ISNIC, en fyrir kröfunni eru gildar ástæður eins og nýlegt atvik sýnir:

1. TTL-gildi í DNS færslum segja DNS biðlurum (e. resolvers) hversu lengi þeir eiga að geyma svarið hjá sér án þess að spyrja uppruna-nafnaþjóninn (t.d. ISNIC) um sömu færslur aftur. Flestar DNS færslur léna breytast sjaldan og því verður til óþarfa álag og tímaeyðsla ef TTL-gildið er stutt og alltaf verið að fletta upp sömu færslum í uppruna-nafnaþjónum. Eini ókosturinn, ef óskost skyldi kalla, við hátt TTL-gildi er sá að stjórnandi (tæknimaður) nafnaþjóns þarf að ákveða breytingar á færslum með nokkrum fyrirvara og lækka TTL-gildið niður í nokkurar mínútur á meðan breyting er gerð, ella taka breytingar lengri tíma að verða sjáanlegar hjá öllum notendum, þar sem biðlarar geyma gamla svarið hjá sér í a.m.k. jafn langan tíma og TTL-gildið segir til um. Að loknum breytingum þarf að færa TTL-gildin á ný upp í 86400 sekúndur til að uppfylla tæknilegar kröfur ISNIC. Þetta vill stundum gleymast, sem getur í versta falli orsakað sjálfvirka tímabundna lokun léns ef ekki er brugðist við sjálfvirkum ábendingum ISNIC-kerfisins, en það fylgist sjálfvirkt með tæknilegum uppsetningum allra .is-léna. Í þessu felst m.a. hátt öryggi .is-léna.

2. Ný tegund af tölvuárás, sem hefur verið all fyrirferðamikil að undanförnu, er svokölluð "DNS Slow Drip Attack". Hún er ákveðið afbrigði af svonefndri "DDoS-árás" þar sem fjöldinn allur af tölvum er notaður til að mynda flóð fyrirspurna á nafnaþjóna léns þar til þeir hafa ekki undan að svara og gera þar með lénið og allar þjónustur þess, svo sem tölvupóst og vef, óvirkar. DNS-kerfið er viðkvæmt fyrir slíkum árásum þar sem það er í eðli sínu opið öllum, sem þýðir að hægt er að falsa uppruna árásarinnar þar sem þjónustan styður m.a. UDP samskipti, sem aftur þýðir að erfitt er að sía fyrirspurnir tengdar árásinni frá eðlilegri umferð.

3. Árásin lýsir sér þannig að árásaraðilinn, sem ætlar að ráðast á ákveðið lén, sendir gríðarlegan fjölda fyrirspurna í gegnum opna biðlara (t.d. Google Public DNS) og biður um eitthvað handahófskennt nafn undir léninu sem um ræðir. Hver fyrirspurn spyr um nýtt handahófskennt nafn og aumingja nafnaþjónarnir, sem hafa engar færslur fyrir þessi nöfn, reyna eftir bestu getu að svara neitandi (NXDOMAIN) eins hratt og eins lengi og þeir geta. Sumar af þessum árásum hafa verið nægilega öflugar til að trufla þjónustu heilu landalénanna (sjá árás á dafa888.wf).

4. Ef TTL-gildi NS færslna léna sem lenda í slíkri árás er mjög lágt (dafa888.wf er t.d. með TTL upp á 600 sekúndur) þýðir það að nafnaþjónar höfuðlénsins (í þessu tiilfelli .wf) verða fyrir barðinu á árásaraðilanum. Í stað þess að hver biðlari geymi svarið í sólahring og sleppi að spyrja nafnaþjóna höfuðlénsins .wf ótt og títt um NS færslurnar fyrir lénið dafa888.wf, þá geyma þeir svarið eingöngu í 600 sekúndur þar til þeir biðja aftur um nákvæmlega sömu færslurnar. Sé árásin nógu öflug getur árás sem þessi komið niður á nafnaþjónustunni við öll lén undir viðkomandi höfuðléni eins og dæmið sýnir.

Því miður þá hjálpar hátt TTL-gildi ekki nafnaþjónum lénsins sjálfs nema að litlu leyti (sjá Negative Cache), en hátt TTL-gildi hindrar að árásin margfaldist og trufli þjónustu annara léna undir sama höfuðléni. Hátt TTL-gildi ISNIC, sem stundum er gagnrýnt að ósekju, hefur út frá öryggissjónarmiðum margsinnis sannað gildi sitt.

22. okt. 2014 - Netscape vafrinn 20 ára

Netscape vafrinn 20 ára

Nú eru rúmlega 20 ár síðan alþjóð gat vafrað um "netið" með grafískum verkfærum. Netscape 0.9 var gefin út 14. október 1994. Í Desember kom síðan útgáfa 1.0 (og 1.1).

Áður hafði fólk verið bundið mikið við telnet, ftp og gopher (gopher var textavafri) til að sinna netmálum og gagnaflutning.

12. okt. 2014 - Tilkynning vegna lokunar léns

Tilkynning vegna lokunar léns

ISNIC hefur lokað lénum sem notuð voru fyrir vefsíðu yfirlýstra hryðjuverkasamtaka. Meirihluti stjórnar ákvað þetta nú síðdegis. Ákvörðunin er reist á grundvelli 2. málsl. 9. gr. reglna ISNIC um lénaskráningu, þar sem fram kemur að rétthafa léns beri að ábyrgjast að notkun léns sé í samræmi við íslensk lög. Lénunum var lokað kl. 18:40, en nokkrir klukkutímar kunna að líða þar til vefir undir lénunum verða óaðgengilegir um allan heim.

Um fordæmalausa aðgerð er að ræða, þar sem ISNIC hefur aldrei fyrr lokað léni vegna innihalds vefjar.

ISNIC.

Uppfært 2014-10-13 kl 13:00 Bætt við tengil á reglur Isnic

12. okt. 2014 - Tilkynning

Tilkynning

ISNIC vill að gefnu tilefni taka fram að félagið hefur tekið til skoðunar hvaða ráðstafana grípa má til varðandi lén sem mikið hefur verið í fréttum undanfarna daga. Lénið virðist tengjast, eða vera á vegum, þekktra öfgasamtaka.

Félagið hefur aldrei áður staðið frammi fyrir sambærilegri stöðu og ekki er með beinum hætti gert ráð fyrir henni í reglum ISNIC um lénaskráningu. Því ber félaginu að stíga varlega til jarðar og ígrunda vel þá kosti sem eru í stöðunni. Sú vinna fer nú fram.

ISNIC hvetur fjölmiðla og aðra til að fjalla ekki um lénið með beinum hætti og rita ekki nafn þess á vef, því slíkt hvetur aðeins til frekari útbreiðslu þess.

ISNIC.

10. okt. 2014 - Be a better digital citizen

Be a better digital citizen

Kurteisi skiptir máli segir á vefnum www.knowthenet.org.uk sem systurfyrirtæki ISNIC, Nominet, í Bretlandi heldur úti með myndarlegum hætti. Vefurinn er gagnlegur fyrir alla, þótt hann virðist við fyrstu sýn höfða fremur til unga fólksins. Margir Íslendingar á miðjum aldri mættu tileinka sér meiri kurteisi og skilja eftir sig betri fótspor á Netinu. Gleymum því ekki að Netið gleymir engu.. so be a better digital citizen please!

Góða helgi,

ISNIC

12. sep. 2014 - VID-lén (e. very important domain)

VID-lén (e. very important domain)

Vegna mikilvægrar breytingar sem gerð verður á lénaskráningarkerfi ISNIC þann 30. september n.k. - sem felst í nýrri innskráningu fyrir "rétthafann" og lýtur að auknu öryggi léna - eru rétthafar léna (eigendur) beðnir um að ganga úr skugga um að netfang rétthafa lénsins sé skráð hjá ISNIC og að það sé rétt.

Netfang rétthafa léns, sé það skráð, birtist undir uppl. um rétthafann í skráningarskírteini lénsins, svokölluðu "Whois" (sjá leitarglugga efst á þessari síðu). Ef skráning lénsins "mbl.is" er skoðuð (leitað að mbl.is í Whois) kemur í ljós að rétthafinn (Árvakur hf.) hefur ekkert skráð netfang hjá ISNIC. Sé lénið "dv.is" skoðað sést að netfang rétthafans DV ehf. er "jontrausti@dv.is". Að mati ISNIC fer best á því að netfang rétthafans tengist eiganda eða fyrirsvarsmanni fremur en að um almennt netfang sé að ræða.

Þurfi að breyta netfangi rétthafa, eða skrá nýtt, er það gert eftir innskráningu á vef ISNIC. Sé lykilorðið týnt og tröllum gefið er einfaldast að skrá nafn lénsins inn í stóra leitargluggann, hér á miðri forsíðu ISNIC, og smella á hlekkinn "Týnt lykilorð", sem birtist við netfang tengiliðs rétthafa, opna síðan tölvupóstinn sem berst frá ISNIC og halda áfram þaðan.

Þegar komið er á "Mína síðu" þarf fyrst að velja lénið sem á í hlut og velja síðan hnappinn "Breyta lénaskráningu". Í forminu sem birtist er netfang rétthafans nýskráð, eða því breytt.

Eftir 26. september 2014 getur rétthafi léns skráð sig inn á vef ISNIC án þess að vera skráður sem tengiliður rétthafa. Fyrst um sinn hefur hann takmörkuð réttindi til breytinga en mun síðar fá stöðu yfirnotanda (e. super-user) og mun sem slíkur hafa full og ótakmörkuð umráð yfir léninu, þ.m.t. getur hann skipt um "tengilið rétthafa" og hafnað umskráningu léns yfir á nýjan rétthafa kjósi hann svo. Breyting þessi, á hlutverkum rétthafa og tengiliðs rétthafa, verður auglýst nánar síðar.

Í áranna rás hefur verðmæti léna vaxið jafnt og þétt með þeim afleiðingum að lénastuldur er vaxandi vandamál. Ofangreind breyting er nauðsynlegur undanfari aukins öryggis og meiri þjónustu við rétthafa léna, sem kynnt verður í haust undir heitinu VID-lén (e. very important domain). Henni er ætlað að koma í veg fyrir lénastuld og að mikilvæg lén renni "óvart" út og lokist, t.d. vegna þess að láðst hafi að endurnýja lénið með greiðslu árgjaldsins.

12. ágú. 2014 - Einkanetfang fyrir einkatölvupóst

Einkanetfang fyrir einkatölvupóst

Persónuvernd hvetur almenning til þess að nota "Einkanetfang fyrir einkatölvupóst" eins og segir í auglýsingu á vef stofnunarinnar. Þetta er góð ábending því ástæðulaust er fyrir fólk að nota lén (tölvupóst) vinnuveitandans, skólans, stofnunarinnar eða samfélagsmiðils s.s. Facebook, fyrir einkapóst. Einkapóstur verður fyrst alvörueinkapóstur ef hann kemur frá eigin léni, þ.e.a.s. léni sem skráð er á sendandann. ISNIC mælir með því að hver og einn komi sér upp einkanetfangi (email) á eigin léni. Þannig má auka öryggi netviðskipta og aðeins þannig er maður sinn eigin herra á hinu víðfeðma og varasama Interneti.

4. ágú. 2014 - .is fólkið á frí í dag

.is fólkið á frí í dag

Skrifstofa ISNIC er lokuð í dag, frídag verslunarmanna. Þú getur skráð nýtt lén, eða unnið með lénin þín hér á vef ISNIC eins og venjulega. Ef þú mannst ekki notendanafnið þitt (NIC-auðkennið) skrifaðu þá nafn lénsins (eða hugmynd að nýju léni) inn í stóra leitargluggann hér á forsíðu ISNIC og haltu áfram þaðan. Það er leikur einn að skrá lén.

Skrifstofa ISNIC opnar á slaginu níu á þriðjudagsmorgun.

ISNIC-liðið.

-------------------------------

Efst til vinstri á vefnum sést virkur fjöldi .is-léna á hverjum tíma. Hann er nú 49.705 lén. Þar af eru um 37.000 (74%) skráð á Íslandi, 4.259 í USA (9%), 1.337 í Þýskalandi (4%) 1.134 í Bretlandi (3%) og 930 í Noregi (2%). Lén með .is endingu finnast í yfir 50 löndum í heiminum. Til eru sérstakir lénakaupmenn sem sérhæfa sig í skráningu, kaupum og sölu léna. Einnig eru til lénasafnarar, sem svipar til frímerkjasafnara! Dæmi eru um .is lén sem seld hafa verið fyrir háar fjárhæðir.

Þótt sumum kunni að finnast 50.000 lén mikill fjöldi, er .is-svæðið á netinu næstum "ósnortið land", miðað við önnur þekkt höfuðlén. Þar af leiðandi er mikið laust af stuttum og liprum lénaheitum undir .is. Prófaðu með því að skrifa þína hugmynd að léni inn í leitargluggann!

27. júl. 2014 - Dagur kerfisstjórans

Dagur kerfisstjórans

Manst þú eftir kerfisstjóranum þínum? Síðustu 14 ár hefur síðasti föstudagurinn í júlí verið haldinn sem "Dagur kerfisstjórans", eða "SysAdminDay". Nánari upplýsingar og tillögur er að finna á vefnum http://sysadminday.com/

4. jún. 2014 - Skaði nauðalokana léna.

Skaði nauðalokana léna.

Undanfarin ár hafa komið upp tilfelli þar sem tilmæli hafa beinst að hýsingaraðilum léna um að loka einstaka lénum. Þetta eru oft lén sem beinast á vefsíður sem innihalda efni sem lögregluyfirvöld, stofnanir eða fyrirtæki telja að brjóti á þeirra rétti eða stangist á við lög.
Þann 26. maí 2014 var torrentz.eu lokað að ósk bresku hugverkalögreglunnar án dómsúrskurðar. Forsprakkar vefsíðunnar skráðu samstundis samsvarandi 5 ný lén með öðrum höfuðlénum þar sem vefsíðan var aðgengileg. Upprunalega lénið var opnað aftur skömmu síðar.

Lén eru notuð í fleira en að tengja notendur við vefsíður. Tölvupóstur er almennt sendur á lén og lén eru oft notuð til að tengjast við vinnu- og heimanet. Lén eru ekki ólögleg á sama hátt og heimilisföng eru ekki ólögleg þótt að það sé ólögleg starfsemi í íbúð sem eitthvað heimilisfang á við. Þegar léni er lokað er heimasíðu ekki lokað eins og kom í ljós þegar torrentz.eu var lokað. Lokun á léni þýðir ekki að aðgangur að heimasíðu sé með öllu heftur.

Þegar lénum er lokað með ofangreindum hætti er ekki eingöngu verið að trufla þá notendur sem vilja sækja vefsíðu undir viðkomandi léni, heldur er jafnframt verið að trufla tölvupóstsamskipti og aðrar þjónustur sem lénið veitir og eru ótengdar vefsíðunni. Stöðvun á tölvupóstsamskiptum og þjónustu sem ótengd er við þá vefsíðu sem á að loka er með öllu öllu ónauðsynleg og óviðunandi í svona tilvikum. Lokun á léni svipar því til að banna notkun á heimilisfangi fjölbýlishúss, með þeim afleiðingum að allir sem notað hafa heimilisfangið hætta að fá bréfpóst. Að auki getur lokun á stökum lénum haft áhrif á fleiri lén, sérstaklega í þeim tilvikum sem lénaþjónusta er virkjuð undir einu léni.

Loks má ekki gleyma að þegar skráningarstofur og hýsingaraðilar eru fengin til að loka lénum, með þeim hætti sem hér hefur verið lýst, skapast umtal innan netsamfélagsins sem getur skaðað álit á viðkomandi höfuðléni og dregið úr trúverðugleika þess. Er þar um illbætanlegt tjón að ræða, sem hæglega mætti forðast með vitundarvakningu og aukinni þekkingu á Netinu.

23. maí 2014 - Upp með handklæðið! Don't panic!

Upp með handklæðið! Don't panic!

Á sunnudaginn, 25. maí, er hinn alþjóðlegi handklæðadagur sem haldinn er í minningu rithöfundarins Douglas Adams (Hitchhikers Guide to the Galaxy).

Fólk er hvatt til að njóta hans með handklæði og jafnvel myndatöku. Sjá nánar á vefnum: towelday.org.

28. apr. 2014 - Snjallt lén er gulls ígildi

Snjallt lén er gulls ígildi

Íslenska orðið "lén" (e. domain) er notað fyrir heimili á Netinu. Nafn lénsins gegnir í raun alveg sambærilegu hlutverki og venjulegt heimilisfang, nema hvað það er notað jöfnum höndum til að senda og taka á móti tölvupósti, til að gefa vefsíðum (heimasíðum) nafn á Netinu og til að gefa annarri þjónustu (nettengdum tækjum ýmsikonar) vistföng. Tæknilega séð myndi eitt lén geta nýst öllum jarðarbúum, þ.e.a.s. ef allir notuðu sama lénið (t.d. google.is) fyrir tölvupóst, vefsíður, öpp og alla aðra þjónustu á Netinu. Eins og vitað er vinna stóru alþjóðlegu netfyrirtækin markvisst að því að smala sem flestum "undir" sitt lén, líkt og gömlu lénsherrarnir gerðu á árum áður. Þannig séð á íslenska orðið "lén" sérlega vel við í þessum efnum. Sá sem ekki á lén, en vill þó kynna sig eða sína þjónustu á Netinu, verður að "fá inni" (þ.e.a.s. undirlén) hjá einhverjum "lénsherra", ef þannig má orða það. 

Allir sem vilja gera sig gildandi á netinu og lifa þar frjálsu lífi, án aðkomu voldugu "lénsherranna", eiga sitt eigið lén, enda er á flestra færi að skrá lén. Enga sérstaka tækniþekkingu þarf til þess og kostnaðurinn, kr. 6.982 á ári, er flestum viðráðanlegur. Hins vegar fá ekki allir góða hugmynd að léni og því er snjallt og gott lén gulls ígildi. ISNIC hefur fyrir satt að nýlega hafi lénið 114.is verið selt kínversku fjarskiptafyrirtæki fyrir $100.000.- eða sem samsvarar um 11,2 Mkr. Sama fyrirtæki IFANR, keypti 114.com fyrir 2 milljónir dollara skv. sömu heimild. Viðskipti með lén eru blómleg atvinnugrein víða um heim og sífellt oftar heyrist af .is-lénum sem seld eru fyrir háar fjárhæðir. ISNIC, eðli málsins samkvæmt, veitir enga þjónustu í slíkum viðskiptum. Hæsta verð sem greitt hefur verið fyrir lén á þessu ári er líklega lénið whisky.com, sem samkvæmt DN Journar var selt í janúar sl. fyrir 3,1 milljón dollara. Áhugaverða sögu rétthafans um tilurð lénsins og sölu þess má finna hér: http://www.dnjournal.com/cover/2014/february.htm.

Af 48.682 lénum, sem skráð eru undir .is-höfuðléninu, eru um 6.000 lén vistuð á biðsvæði ISNIC, eða skráð í áframsendingu, sem leiðir notendur þeirra sjálfkrafa yfir á önnur lén. Ýmsar ástæður geta verið fyrir því að lén ílengist á biðsvæðinu, eða er í áframsendingu, og enginn nema rétthafinn getur í raun svarað því hver hún er. Samskonar endurgjaldslausa þjónustu er að finna hjá flestum ef ekki öllum helstu lénaskráningarfyrirtækjum heims.

Lén á biðsvæði kunna að vera til sölu og sjálfsagt er fyrir hvern sem er að setja sig í samband við rétthafa léns, líka þótt það sé skráð á biðsvæði. Til þess eru m.a. hinar svokallaðar "Whois-upplýsingar" (sjá efst á síðunni). Þannig var t.d. um lénið whysky.com, sem nefnt er hér að ofan. Það var skráð 1994 og var í eigu sama mannsins í 20 ár áður en hann seldi það einum stærsta viskí framleiðanda heims í upphafi þessa árs. 

Um þriðjungur allra .is-léna er skráður utan Íslands og fer hlutur erlendra rétthafa vaxandi, enda þykir .is-endingin bæði snjöll og falleg.

 

18. apr. 2014 - Gleðilega páska

Gleðilega páska

Skrifstofa ISNIC opnar næst þriðjudaginn 22. apríl, en engin lén renna út (lokast sjálfkrafa) meðan á páskafríi starfsmanna stendur. Bakvakt ISNIC stendur vaktina sem endranær utan skrifstofutíma.

ISNIC óskar viðskiptamönnum sínum og öðrum gestum ánægjulegra frídaga.

11. apr. 2014 - Metfjöldi lénaskráninga í mars.

Metfjöldi lénaskráninga í mars.

Nýliðinn marsmánuður var metmánuður hjá ISNIC, en þá voru nýskráð 1.145 lén, en "aðeins" 503 lén voru afskráð. Nettófjölgun .is-léna er því 642 lén eða 1,33%. Fjölgun nýskráninga léna er að mati ISNIC ágætis vísbending um viðskiptaleg áform fólks og fyrirtækja í allra næstu framtíð.

Undir liðnum Lén/Tölulegar upplýsingar (hér til vinstri) má finna ýmsar mjög áhugaverðar upplýsingar um vöxt og viðgang .is-höfuðlénsins, allt frá byrjun starfseminnar fyrir um 27 árum.

17. mar. 2014 - Bandaríkjastjórn viljug til að sleppa hendinni af netinu.

Bandaríkjastjórn viljug til að sleppa hendinni af netinu.

Viðskiptaráðuneyti Bandaríkjanna, n.t.t. sú deild sem fer með fjarskiptamál, e. "U.S. Commerce Department´s National Telecommunications and Information Administration (NTIA)", hefur tilkynnt að ráðuneytið hafi í hyggu að gefa eftir yfirstjórnunarhlutverk sitt varðandi lykilatriði í nafnaþjónustu Internetsins til þeirra fjölmörgu aðila sem málið varðar (e. multistakeholder) þ.e.a.s. til fulltrúa þeirra sem í raun stjórna og nýta nafnaþjónustu netsins daglega.

Í tilkynningunni segir orðrétt: "The U.S. Commerce Department´s National Telecommunications and Information Administration (NTIA) today announces its intent to transition key Internet domain name functions to the global multistakeholder community." Með global multistakeholder community er átt við þá einkaaðila sem í raun stjórna internetinu (þótt enginn einn stýri því beinlínis) með því að samhæfa og leiða saman þá sem hafa raunverulegan hag af því að netið virki sem best alls staðar. Þessir aðilar eru t.d. Internet Engineering Task Force  (IETF), Internet Architecture Board (IAB), Internet Society (ISOC),  skráningarstofur IP talna (e. the Regional Internet Registries), skráningarstofur  landséna eins og t.d. ISNIC, aðrir rekstraraðilar höfuðléna (e. top level domain name operators), fyrirtækið VeriSign (sem frá byrjun hefur gengt lykilhlutverki í rekstri rótarlénsins) og aðrir áhugasamir aðilar, bæði opinberir og einkaaðilar, sem láta sér annt um að frjálst og óháð internet. Sá aðili sem nú gegnir lykilhlutverki í virkni netsins í heild er fyrirtækið ICANN í umboði IANA. ISNIC er aðili að ICANN/IANA samkvæmt samningi og fullgildur aðili að CENTR, samtökum Evrópskra lénaskráningaraðila.

ISNIC fagnar tilkynningunni og vonar að útspil Bandaríkjastjórnar verði til þess að draga úr áhuga ýmissa ríkisstjórna víða um heim til að taka stjórn internetsins á sínu svæði í sínar hendur. 

 

 

3. mar. 2014 - Agnúar á netinu einna fæstir á Íslandi

Agnúar á netinu einna fæstir á Íslandi

Út er komin umfangsmikil skýrsla, Greasing The Wheels of the Internet Economy, um stöðu internetsins í mörgum löndum heims, sem ICANN (samræmingaraðili internetsins) fékk Boston Consulting Group til að gera. Í skýrslunni má m.a. lesa að Ísland lendir í 7. sæti á lista sem sýnir hlutfall agnúa (e. friction) sem mæta notendum internetsins. Efst trónir Svíþjóð, með fæsta agnúa, en neðsta sætið vermir Nigeria. 55 atriði voru tekin til skoðunar, allt þættir sem talið er að hafi áhrif á netnotkun almennings, fyrirtækja og stjórnvalda.

Ísland er hins vegar í fyrsta sæti á heimsvísu yfir fjölda skráðra léna á mann, eins og sjá má á s. 31 í þessari umfangsmiklu skýrslu. Ekki er þó saman að jafna í þessum efnum, því hlutfall erlendra rétthafa .is-léna er um 1/3 og mun hærra en gengur og gerist hjá stórum höfuðlénum eins og t.d. .se (Svíþjóð) og .dk þar sem hlutfallið er um 1/10. Önnur smá landshöfuðlén s.s. .me (Svartfjallaland) og .lu (Luxemborg) hafa aftur á móti enn hærra hlutfall erlendra rétthafa en .is-lénið. 

Það sem helst dregur einkunn Íslands niður í þessari könnun eru hraði og verð nettenginga, notkun netbanka og netöryggismál. Ýmislegt í þessari skýrslu orkar þó tvímælis og ekki er alveg ljóst hvernig höfundar hafa komist að birtri niðurstöðu.

 

 

21. feb. 2014 - Skrifstofu ISNIC lokað kl. 15 í dag.

Skrifstofu ISNIC lokað kl. 15 í dag.

Skrifstofa og sími ISNIC lokar klukkan þrjú dag, 21. feb. vegna starfsmannafundar.

Þjónusta ISNIC er í eðli sínu sjálfsafgreiðsla því eingöngu er hægt að skrá lén og breyta skráningu léna, skoða yfirlit og fá afrit af reikningum, svo dæmi sé tekið, með því að vera innskráður í vefþjónustu ISNIC.

DNS-þjónusta ISNIC gengur í stuttu máli út á að tryggja að .is-lén finnist ávallt á Internetinu, hvar sem er í heiminum.

Til þess að skrá lén: Skrifðu nafn lénsins í stóra leitargluggan hér á forsíðunni og haltu áfram þaðan. Ef þú hefur áður skráð lén, skrifaðu þá nafn þess léns í gluggann til þess að finna NIC-auðkennið þitt (notendanafnið) og smelltu eftir atvikum á Týnt lykilorð við netfangið þitt. Opnaðu svo tölvupóstinn og haltu áfram þaðan.

 

10. feb. 2014 - Hreyfingalistar aðgengilegir á „Minni síðu“.

Hreyfingalistar aðgengilegir á „Minni síðu“.

Afrit reikninga ISNIC, ásamt hreyfingalista yfir viðskiptin, er að finna á Mín síða undir liðnum Reikningar. Til þess að skrá sig inn er einfaldast er að skrifa nafn lénsins inn í stóra leitargluggann (hér á forsíðu ISNIC) og finna/endurstilla NIC-auðkennið (notendanafnið) og lykilorðið þannig. Smellið á Týnt lykilorð við viðeigandi netfang sé lykilorðið týnt og tröllum gefið. 

Athugið, að skrá þarf sig inn á NIC-auðkenni greiðanda til þess að fá aðgang að reikningum.

 

 

21. jan. 2014 - Nýjar lénaendingar í þúsundavís.

Nýjar lénaendingar í þúsundavís.

Nýjar lénaendingar (höfuðlén) ryðjast nú inn á hinn gamalgróna "lénaendingamarkað". Örfá dæmi um nýjar lénaendingar, sem þegar eru komnar í sölu eru: .academy, .cab, .arreers, .center, .company, .computer, .construction, .contractors, .diamonds, .directorym, .domains, .enterprises, .eu, .kitchen, .land, .limo, .management, .photos, recipes, .sexy, .shoes, .systems, .tattoo, .technology, .tips, .today, og .voyage svo einhverjar séu nefndar.

Margir hafa spáð því að opun ICANN/IANA á skráningu lénaendinga muni gjörbreyta netinu frá því sem nú er. Aðrir benda á að áður hafi komið fram nýjar lénaendingar (.museum, .biz, .xxx, .job, .info, .pro) sem flestar hafi, þvert á spár, átt erfitt uppdráttar. Eitt er þó víst, að breytingarnar nú eru umfangsmeiri en áður og óvissan/möguleikarnir eftir því stærri.  

Internet á Íslandi - ISNIC, hefur engin sérstök áform uppi um að þjónusta eða selja önnur höfuðlén en .is-lénið. Hins vegar þarf ISNIC, eins og önnur gamalgróin skráningarfyrirtæki, að bregaðst við breyttum veruleika. Breytingin opnar að okkar mati dyr að ýmsum möguleikum um leið og "samkeppnin" eykst. ISNIC mun halda sínu striki og áfram bjóða upp á örugga og trausta nafnaþjónustu undir tiltölulega ströngum tæknilegum kröfum. Sjáanleg áhrif af breytingunni, sem opnun ICANN á skráningu lénaendinga hefur þegar valdið, er aukin útbreiðsla, frelsisvæðing og opnun skráninga landshöfuðlénanna sem fyrir voru. Punktur-is lénið mun halda áfram að auka hlutdeild sína erlendis, líkt og reyndin hefur verið undanfarin ár. Það er óumflýjanlegt, þó ekki sé fyrir annað en smæð innlends markaðar. Sumir segja að af þessu sé eftirsjá og að landslénin eigi fyrst og fremst að vera fyrir íbúa og fyrirtæki viðkomandi lands. Aðrir segja slíkt fyrirkomulag eða flokkun gangi gegn anda og eðli internetsins og því sé það fyrirkomulag smátt og smátt að hverfa. Eitt er víst að það verður aðeins til eitt .is höfuðlén og .is-endingin er vissulega ein af þeim fallegustu á netinu. 

2. jan. 2014 - Árstölur lénaskráningar ISNIC 2013

Árstölur lénaskráningar ISNIC 2013

Nýskráð .is-lén hjá ISNIC árið 2013 voru 9.881 en 4.615 lénum var eytt. Nettófjölgun léna 2013 var því 5.266 lén móti 5.172 lénum 2012. Heildarfjöldi skráðra .is-léna í árslok 2013 var 46.742 móti 41.106 ári áður, sem þýðir tæplega 13% ársaukningu. Rúmlega 76% .is-léna eru skráð á innlenda aðila og eins og á undanförnum árum fjölgaði rétthöfum utan Íslands nokkuð hraðar en innlendum rétthöfum, en innlendir rétthafar voru skráðir fyrir um 80% allra .is-léna fyrir ári.

Nýútkomin árslénaskýrsla Centr.org 2013, samtaka lénaskráningarfyrirtækja, sýnir eftirfarandi tölur fyrir Norðurlandalénin, en landshöfuðlénið .is óx hlutfallslega mest þeirra á árinu 2013. Höfuðlénið .gl (Grænland) er ekki aðili að Centr.org, en þess má geta að það lén er vinsælt í héraðinu Galesíu á norð-vestur Spáni.

höfuðlén fjöldi des. ´13 nettóvöxtur
.is 46,768 12.93%
.fi 335,294 8.93%
.no 606,605 7.07%
.se 1,340,619 6.36%
.fo 3,150 3.62%
.dk 1,248,517

3.55%

Heimild: Member Statistics and Growth Report, December 2013. www.Centr.org.

 

 

 

18. des. 2013 - Opnunartími afgreiðslu ISNIC um jólin

Opnunartími afgreiðslu ISNIC um jólin

Símatími afgreiðslu ISNIC um jól og áramót er sem hér segir:

23.12. Þorláksmessa: opið 09-15.

24.12. Aðfangadagur: lokað, en hægt er að stofna og endurnýja lén á isnic.is sé greitt með korti.

25.12. Jóladagur: lokað.

26.12. 2. jóladagur: lokað.

27.12. föstudagur: opið eins og venjulega.

30.12. mánudagur: opið eins og venjulega.

31.12. þriðjudagur, Gamlársdagur: opið 09-12.

01.01. Nýársdagur: Lokað. Nýársdagur er jafnan vinsæll stofndagur léna. Hægt er að stofna og skrá lén alla daga ársins á www.isnic.is sé greitt með greiðslukorti.

Gleðileg jól, gott og farsælt komandi ár. Takk fyrir árið sem er að líða.

Starfsfólk ISNIC.

13. des. 2013 - Litlu jól ISNIC

Litlu jól ISNIC

Afgreiðslan lokar kl. 15 í dag vegna litlu jóla ISNIC, en vefþjónustan er eftir sem áður sprelllifandi.

Starfsfólk.

erfostudagur.is

4. nóv. 2013 - DNSSEC virkjað á fyrsta lénið undir .is

DNSSEC virkjað á fyrsta lénið undir .is

Um miðjan dag í dag [4. nóv.] gafst viðskiptavinum ISNIC í fyrsta skipti kostur á að setja inn svo kallaðar DS færslur á lén sín undir .is-höfuðléninu og eins og við manninn mælt komu fyrstu færslurnar inn skömmu síðar! Þær eru nú komnar alla leið út á nafnaþjónana, en það var lénið tass.is sem fær heiðurinn af því að vera fyrsta lénið undir höfuðléninu .is sem er signað með DNSSEC. Lénin tass.is og secure.is eru, þegar þetta er ritað, komin með auðkennda keðju alla leið frá .is-rótinni.

DNSSEC-væðing .is er þar með orðin að veruleika.

8. okt. 2013 - DNSSEC virkjað fyrir .is

DNSSEC virkjað fyrir .is

Nafnaþjónusta ISNIC (DNS þjónustan) og annarra sambærilegra fyrirtækja, tryggir að fólk, fyrirtæki, félög og stofnanir geta fundið hvort annað á netinu með afar einföldum hætti, þ.e.a.s með því einu að nota lén. Í DNS þjónustunni felst gríðarlegt hagræði fyrir alla notendur netsins, sem að öðrum kosti þyrftu að nota "ip-tölu" þeirra tölva (vefþjóns, póstþjóns, símtækis eða hvaðeina) sem hýsir efnið sem leitað er að á netinu. Án þeirrar grunnþjónustu, sem DNS þjónustan er, væri internetið hvorki fugl né fiskur.

Frá upphafi hefur mönnum verið ljós ákveðinn veikleiki í þessu annars frábæra kerfi (DNS-kerfninu, sjá RFC3833) sem getur gert óprúttnum aðilum mögulegt að trufla nafnaleitina, þannig að vefsíða eða tölvupóstur á hans vegum opnist eða svari í stað þeirrar vefsíðu eða tölvupósts sem ætlunin að opna eða senda póst á. Þjónustur banka, tryggingarfélaga, vefverslana, ýmiskonar yfirvalda og annarra aðila sem reka viðkvæma þjónustu á netinu eru umfram aðra skotmörk þeirra sem með þessum hætti sækjast eftir verðmætum upplýsingum s.s. netföngum, notendanöfnum, lykilorðum og kortanúmerum svo eitthvað sé nefnt.Til þess að vinna gegn þessu var hannað öryggiskerfi sem gerir mönnun kleyft að sannreyna rafrænt uppflettingar sínar í DNS. Þetta kerfi er viðbót við hið hefðbundna nafnakerfi netsins og nefnist DNSSEC (DNS Security Extensions).

ISNIC hefur nú komið fyrir lykilfærslum fyrir höfuðlénið .is hjá IANA. Landslénið er því komið inn í trausta keðju tilvísunarfærsla frá rótarléni. ISNIC mun í framhaldi af þessu koma upp búnaði á vef sínum til að taka við lykilfærslum frá einstökum rétthöfum .is-léna þannig að þeir geti komið upp sannreynanlegum tilvísunarkeðjum frá rót um .is að eigin lénum. Þegar því er lokið geta rétthafar .is-léna rafrænt signað (e. signed) allar færslur í eigin léni, og þeir sem fletta upplýsingum í slíkum "öruggum" lénum geta rafrænt sannreynt að upplýsingarnar komi örugglega frá upprunanafnaþjónum viðkomandi léns.

Sjá RFC4033, RFC4034 og RFC4035 um skilgreiningu á DNSSEC, RFC6781 um rekstur léna undir DNSSEC. ISNIC notar opinn hugbúnað, OpenDNSSEC, til halda utan um lykla og til að signa .is höfuðlénið með viðeigandi lyklum hverjum tíma.

Ofangreind DNSSEC þjónusta mun gera rétthöfum .is léna kleift að bjóða notendum sínum upp á aukið öryggi í netviðskiptum. DNSSEC verður endurgjaldslaus þjónusta af hálfu ISNIC. 

14. sep. 2013 - .is aflar gjaldeyris

.is aflar gjaldeyris

Höfuðlénið ".is" er landslén Íslands og merkingin "is" kemur úr alþjóðlega staðlinum ISO 3166-1 líkt og t.d. bílnúmersauðkennið IS, og landsnúmerið +354. Með því að nota ISO staðalinn fyrir landslén sáu frumkvöðlar internetsins fyrir sér að flokka mætti nafnaskráningu netsins eftir löndum og svæðum jarðarinnar, líkt og gilti (og gildir jafnvel enn) um símanúmer og bílnúmer. Þessháttar flokkun er á undanhaldi á netinu og fyrir um tveimur árum hóf ICANN, stjórnandi Internetsins á heimsvísu, að taka á móti umsóknum um hvers konar höfuðlén.

Flokkun þessi þýðir ekki að öðrum en Íslendingum sé bannað að skrá lén undir höfuðléninu .is. Þannig hefur það aldrei verið, enda geta verið margar góðar og gildar ástæður fyrir skráningu .is-léns, aðrar en þjóðernislegar. Hins vegar tala og skrifa næstum engir aðrir en Íslendingar íslensku og því sér tungumálið eitt og sér til þess að rétthafar íslenskra lénaheita (.is-lén sem skrifuð eru á íslensku) eru og verða fyrst og fremst Íslendingar.

Á hinn bóginn fjölgar .is-lénum með skráðan rétthafa utan Íslands (slæmt orðalag væri: "íslensk lén í eigu útlendinga") núorðið jafnhratt og lénum skráðum á Íslendinga. Þegar þetta er ritað eru t.d. 3395 .is-lén skráð í Bandaríkjunum, eða um 8% allra .is-léna. Um 1219 lén (3%) eru skráð í Þýskalandi, 938 (2%) í Bretlandi, 811 í Noregi, 493 (1%) í Svíþjóð og 483 í Danmörku. Jafnvel í Japan er 51 .is-lén skráð! Samtals eru um 23% allra .is-léna skrásett erlendis og á þessu ári býst ISNIC við að fjórðungur árssölunnar komi frá útflutningi. Höfuðlénið ".is" er því orðið gjaldeyrisskapandi afurð fyrir Ísland.

Upplýsingar um fjölda nýskráninga, afskráninga, markaðshlutdeild hýsingaraðila og margar fleiri áhugaverðar staðreyndir, má sjá undir liðnum Tölulegar upplýsingar á vef ISNIC.

27. ágú. 2013 - Valfrjálst gjald fyrir prentun og póst

Valfrjálst gjald fyrir prentun og póst

Internet á Íslandi hóf í dag að innheimta sérstakt gjald fyrir prentun, umslögun og heimsendingu á reikningum til viðskiptamanna. Gjaldið er valkvætt, sem þýðir að viðskiptamenn sem "afþakka pappír" (sjá neðst undir Mínum stillingum) fá reikning aðeins sendan með tölvupósti og spara sér 200 krónur auk vsk. Það munar um minna.

Eftir sem áður er ekkert seðilgjald innheimt hjá ISNIC og þeir sem kjósa að greiða árgjald lénsins í netbanka, fá greiðsluseðil án endurgjalds. ISNIC mælir þó með "sjálfvirkri endurnýjun" og notkun greiðslukorta við kaup og endurnýjun léna.

Reikningar og yfirlit eru aðgengilegir greiðendum og tengiliðum rétthafa léna á svæði í vefþjónustu ISNIC. Til þess að finna NIC-auðkennið, (notendanafnið) nægir að rita nafn lénsins í leitargluggann hér á miðri forsíðu ISNIC. Þar má smella á "Týnt lykilorð" til þess að endurstilla lykilorðið hafi það gleymst.

Viðskiptamenn ISNIC eru hvattir til að afþakka pappír og hjálpa þannig til við að halda árgjaldi léna áfram óbreyttu.

2. júl. 2013 - Afþökkun pappírs

Afþökkun pappírs

Internet á Íslandi hf. mun frá og með haustinu 2013 innheimta tvöhundruð króna póstburðar- og pappírsgjald vegna útprentaðra reikninga. Þeir sem hingað til hafa fengið reikninga senda með pósti, en vilja spara sér fyrirhugað gjald, geta nú "afþakkað pappír" rafrænt undir liðnum "Mínar stillingar" í vefþjónustu ISNIC.

Vefþjónusta ISNIC hefur tekið stakkaskiptum undanfarið með tilkomu rafrænna reikninga, yfirlita og inneignarkerfis, svo fátt eitt sé nefnt sem nú má finna á svæði notenda. Þess vegna er enn mikilvægara en áður að netföng rétthafa og greiðenda léna (netföng tengiliða) séu rétt skráð hjá ISNIC. Við hvetjum alla viðskiptavini til að skrá sig inn hér á isnic.is og yfirfara skráningu léna sinna og gera á þeim leiðréttingar ef þörf er á. Rangt skráð netfang tengiliðs (t.d. greiðanda) getur leitt til lokunar og jafnvel eyðingar á léni.

Þeir sem nota greiðslukort eru hvattir til að skrá lénin í "sjálfvirka endurnýjun". Ríflega helmingur allra .is-léna er nú orðið endurnýjaður árlega með greiðslukorti og hefur sýnt sig að lén sem endurnýjuð eru með greiðslukorti eiga síður á hættu að gleymast og glatast.

Lén fela oft í sér verðmæt og eftirsóknarverð réttindi. Eydd lén eru samstundis laus til nýskráningar.

ISNIC

22. jún. 2013 - FreeBSD stýrikerfið 20 ára

FreeBSD stýrikerfið 20 ára

19. júní 1993, hófu David Greenman, Jordan Hubbard og Rod Grimes verkefnið FreeBSD með "fork" af BSD 4.3 stýrikerfinu.

ISNIC er bæði notandi og stuðningsaðili FreeBSD verkefnisins.

24. maí 2013 - Stóraukin netumferð á 40 ára afmæli Ethernetsins

Stóraukin netumferð á 40 ára afmæli Ethernetsins

Ólíkt því sem margir halda er netið enginn unglingur. Á WikiPedia má lesa um Ethernet, að hugmyndin að samskiptaaðferðinni, sem netið hvílir á, var fyrst sett fram af Robert Metcalfe þann 22. maí 1973 eða fyrir fjörutíu árum síðan. 

Margir tæknimenn kannast við aðrar aðferðir og uppsetningar, t.d. á BNC og 10Base-T netum (gamla góða COAX), en Ethernet er nú undirlag nánast allra netsamskipta. Hraðinn á netinu eykst með hverju árinu og nú er ethernet keyrt yfir ljósleiðara á lengri leiðum.

Internet á Íslandi hf. (INTÍS) rekur RIX samtengipunktinn (Reykjavik Internet Exchange), sem er skiptistöð innlendra internetþjónustuaðila (ISP) þar sem þeir skiptast á IP-umferð sín í milli til þess að koma í veg fyrir að innlend netumferð flæði um útlandasamböndin með tilheyrandi kostnaði og töfum.

Stóraukin umferð um Rixinn (eins og hann er kallaður) undanfarna mánuði, er ágæt vísbending um mikla aukningu netnotkunarinnar innanlands. Undanfarið ár hefur umferðin vaxið um 50% og tvöfaldast undanfarnar vikur m.v. sama tíma fyrir ári. Umferðin yfir Rixinn er eins og áður segir innlend netumferð sem streymir á milli helstu netþjónustuaðila og þjónustuveitenda á Íslandi. Nokkrir mikilvægir aðilar að RIX hafa nýlega tífaldað samskiptahraða sinn úr 1GB í 10GB, en með slíkum uppfærslum er flöskuhálsum á netinu rutt úr vegi netnotendum til góðs. Helsta skýringin á stóraukninni netumferð sjónvarpsáhorf yfir internetið.

Finna má allskynns áhugaverðar upplýsingar og línurit yfir netumferð á Íslandi á www.rix.is. en Internet á Íslandi hf. (INTÍS) á rekur RIXinn án hagnaðarmarkmiðs, innlenda netinu til framdráttar. Einungis er hægt að tengjast Rixinum á tveimur stöðum; í Höfðatorgi við Katrínartún og í Tæknigarði við Dunhaga, hvorutveggja í Reykjavík.

22. apr. 2013 - Íslenskir stafir í .is-lénum

Íslenskir stafir í .is-lénum

Lén á borð við "taeki.is" og "vidraedur.is" koma illa út í auglýsingum og kynningarefni. M.a. þess vegna hvetur ISNIC rétthafa slíkra léna til að skrá samsvarandi lén með séríslenskum stöfum. Íslensku lénin eru bæði fallegri og læsilegri en lén án íslenskra stafa. Lén án íslenskra stafa geta beinlínis framkallað öfugmæli sbr. t.d. lénið "suzukibilar.is", sem auðvitað er einnig skráð sem suzukibílar.is (með broddstaf). Annað þekkt og fallegt lén, sem skráð er með séríslenskum staf er lénið Alþingi.is, en stofnlén þess, althingi.is, var skráð 1991 og er í hópi elstu .is-lénanna.

Lén með séríslenskum stöfum köllum við "IDN-lén" (e. Internationalised Domain Names) til aðgreiningar frá venjulegum lénum, sem innihalda enska lágstafi. Oft er IDN-lén látið vísa sjálfkrafa inn á samsvarandi venjulegt lén með því að nota áframsendingu veffangs (e. web forwarding) en sú þjónusta er innifalin í árgjaldinu. Sé IDN-lén skráð á sömu kennitölu og samsvarandi venjulegt lén er árgjald þess aðeins kr. 1.000 m. vsk.

Lén með séríslenskum stöfum (IDN-lén) má nota án vandræða undir vefi, og mörg tölvupóstkerfi og aðrar þjónustur styðja nú orðið notkun IDN-léna.

18. mar. 2013 - Sjálfsafgreiðsla - ISNIC dregur úr handvirkri þjónustu við lén.

Sjálfsafgreiðsla - ISNIC dregur úr handvirkri þjónustu við lén.

Vefþjónusta ISNIC er í eðli sínu sjálfsafgreiðsluþjónusta. Hvorki er "sótt um lén" hjá ISNIC, né heldur "úthlutar ISNIC lénum", eins og var fyrir rúmum 10 árum. Sá sem fær hugmynd að léni þarf sjálfur að skrá lénið hér á vef ISNIC án aðstoðar, eða með aðstoð hjá einhverjum af þjónustuaðilum" eða umboðsmönnum ISNIC.

Svokallaður "tengiliður rétthafa" (þ.e.a.s. stjórnunarlegur tengiliður léns, sem oftast er rétthafinn sjálfur) er alltaf ábyrgur fyrir skráningu lénsins og breytingum. Öryggisins vegna hefur ISNIC ákveðið að skerpa á þessari ábyrgð með því að ljá eingöngu máls á að skipta um aðaltengiliðinn (tengilið rétthafa) en hætta að skipta um greiðanda léns og tæknilegan tengilið, enda er það meginhlutverk tengiliðs rétthafa að uppfæra skráningu léns. Þetta er gert til þess að þrýsta á tengilið rétthafa til að sinna hlutverki sínu gagnvart léninu og stuðla þannig að réttari og áreiðanlegri upplýsingum í rétthafaskrá ISNIC (Whois-skránni). 

6. mar. 2013 - 1,35% vöxtur léna í febrúar

1,35% vöxtur léna í febrúar

Máltækið segir: "betra er illt umtal en ekkert". Oftar var fjallað um ISNIC í fréttum í febrúar en venjulega, og eins og við manninn mælt jukust nýskráningar á .is-lénum í kjölfarið. Nettófjölgun .is-léna í febrúar reyndist 1,35% sem er meiri vöxtur milli mánaða en við höfum séð lengi.   

28. feb. 2013 - Verkefnafundur starfsmanna

Verkefnafundur starfsmanna

Síminn hjá ISNIC verður lokaður í dag, föstudag, vegna verkefnafundar starfsmanna á Selfossi. Neyðarvakt verður eins og endranær.

Þjónusta ISNIC er í eðli sínu sjálfsafgreiðsla, og leysa má öll venjuleg mál varðandi lén; eins og að greiða árgjald, sækja viðskiptayfirlit, fá afrit af reikningum, skipta um greiðanda, skipta um rétthafa, flytja lén milli nafnaþjóna, setja lén í áframsendingu eða á "parking", í vefþjónustu ISNIC.

Einföld leið til að skrá sig inn (finna NIC-auðkenni og endurstilla lykilorð) er að skrifa nafn lénsins í stóra leitargluggann hér fyrir ofan og, eftir atvikum, smella á "týnt lykilorð" við netfangið. Þá sendir ISNIC viðkomandi tengilið póst með endurstillingarslóð.

Vefþjónusta ISNIC verður sífellt fullkomnari og ráð er að kynna sér hana vel og ganga úr skugga um að skráning lénsins sé rétt, en dæmi eru um að fólk og fyrirtæki hafi misst frá sér mikilvæg lén vegna vanrækslu í þessum efnum. ISNIC mælir með því að mikilvæg lén séu skráð í svokallaða "sjálfvirka endurnýjun", sem þýðir að fyrsta tilraun til skuldfærslu árgjaldsins er gerð 60 dögum fyrir eindaga lénsins. Svokölluð "sumarlén" (með stofndag að sumri) eru öðrum lénum hættara við að renna út og eyðast vegna sumarleyfis rétthafans eða tengiliða hans.

 

12. feb. 2013 - Tvö fyrirtæki með 10Gb RIX samband

Tvö fyrirtæki með 10Gb RIX samband

Internet á Íslandi fagnar því að Símafélagið og Advania (áður Skýrr) hafa nú virkjað 10GB tengingar við RIX (Reykjavik Internet Exchange).

Með 10GB netsambandi getur internetþjónustuaðili flutt margfallt meira gagnamagn en áður um samtengipunktinn, og segja má að 10GB samband sé nauðsynleg forsenda fyrir enn fullkomnari dreifingu á margmiðlunarefni (t.d. sjónvarpi) sem þarfnast hágæða eins og HD myndefni gerir.

Möguleikinn á 10GB sambandi við RIX hefur staðið þjónustuaðilum til boða í tæpt ár og "RIX-inum", eins og hann kallast í daglegu tali, má tengjast hvort heldur sem er í Dunhaga og/eða á Höfðatorgi. Hægt er að skoða tengda aðila og gagnamagn sem flæðir um RIX tengipunktana á www.rix.is.

Internet á Íslandi hf. rekur miðlæga nettengipunktinn RIX án hagnaðarmarkmiðs íslensku netsamfélagi til framdráttar. RIX er félagi í samtökum evrópskra nettengipunkta, EURO-IX.

6. feb. 2013 - Fundarsalur á 18. hæð

Fundarsalur á 18. hæð

ISNIC leigir út lítinn en afar skemmtilegan fundarsal með sérinngangi á 18. hæðinni í turninum á Höfðatorgi gegn sanngjörnu verði, minnst hálfan dag og mest eina viku í senn. Salurinn tekur 30 manns í sæti og honum fylgir kaffiaðstaða. Heimsókn í ISNIC-salinn er ákveðin upplifting út af fyrir sig. Sjá nánar á salur.isnic.is.

22. jan. 2013 - Árstölur lénaskráninga 2012

Árstölur lénaskráninga 2012

Nýskráð lén hjá ISNIC árið 2012 voru 8.965 en 3.793 lénum var eytt. Nettófjölgun léna 2012 var því aðeins 5.172 lén. Fjöldi skráðra .is-léna í árslok 2012 var 41.106 lén móti 35.934 lénum ári áður, sem gerir um 14% aukningu. Rúmlega 80% .is-léna eru skráð á innlenda aðila en um 8400 lén á erlenda rétthafa (20%) og dreifast þeir um allan heim, langflestir þó á vesturlöndum. 

11. jan. 2013 - erfostudagur.is

erfostudagur.is

Uppáhaldslén INSIC á þessum dimma degi í lok fyrstu heilu vinnuviku ársins er tvímælalaust lénið erfostudagur.is

3. jan. 2013 - TCP/IP í 30 ár

TCP/IP í 30 ár

Fyrir 30 árum, nánar tiltekið í fyrstu viku ársins 1983 var samskiptaaðferðin TCP (Transmission Control Protocol) tekinn í notkun á Netinu (sem þá hét ARPAnet). Þessi samskipti komu í stað NCP sem hafði verið notað frá stofnun netsins árið 1969.

Á þessum tíma voru ríflega 400 vélar tengdar netinu, en í dag er gróflega áætlaður fjöldi kominn yfir milljarð tækja (sjá Könnun ISC).  Internet á Íslandi hf. taldi lengi vel tæki sem skráð voru undir höfuðléninu .is. Þegar talningar hófust árið 1990 voru 14 tölvur skráðar hér á landi, en þegar þessum talningum var hætt (2010) voru tæp 300 þús tæki skráð. (Sjá tölulegar upplýsingar)

22. des. 2012 - Gleðileg jól gott og farsælt komandi ár

Gleðileg jól gott og farsælt komandi ár

Starfsfólk Internets á Íslandi hf (ISNIC) óskar viðskiptamönnum nær og fjær gleðilegra jóla og farsældar á nýju ári með þökkum fyrir árið sem er að líða. Skrifstofa ISNIC verður opin virku dagana milli jóla og nýárs, en lokuð á gamlársdag. Skrifstofan opnar svo aftur með krafti annan janúar 2013.

-------------------------

Það er gott að stofna lén fyrir áramót!

Þekkt er að stofndagur og ártal léns (aldur þess) skiptir máli, t.d. varðandi leitarvélar, og eldri lén eru þannig séð "verðmætari" en yngri. Því kann að skipta máli að skrá lén áður en árið er úti.

Ef þú hefur ekki skráð lén áður þarftu fyrst að skrá þig hér til að öðlast aðgang að vefþjónustu ISNIC. Skráning léns er á allra færi. Biðsvæði er frí þjónusta og sjálfvalin í nýskráningu léns. Sé greitt með greiðslukorti líða mest 20 mínútur þar til lénið er orðið virkt. Næsta skref er að koma léninu í hýsingu hjá skráðum þjónustuaðilum ISNIC, eða setja nýja lénið tímabundið í áframsendingu t.d. blog- eða Andlitssíðu (Facebooksíðu).

Notkun persónulegs léns fyrir tölvupóst fer sífellt vaxandi, en gott og traust netfang (E-mail) er lykilatriði varðandi trúverðugleika í netviðskiptum. Ár eftir ár hefur .is-lénið mælst meðal traustustu og best upp settu höfuðléna í heimi eins og sjá má á bls. 13 í nýjustu skýrslu McAfee.

 

18. des. 2012 - D-Root fær nýtt IPv4 vistfang

D-Root fær nýtt IPv4 vistfang

Rekstraraðilar nafnaþjóna ættu að lesa þessa tilkynningu.

D-ROOT, einn af höfuðnafnaþjónum á internetinu skiptir um IPv4 vistfang þann 3ja janúar 2013. Núverandi uppsetning er virk næstu 6 mánuði á eftir.

Ný IP tala D-ROOT er 199.7.91.13 og er hægt að nota hana þegar í stað.

Endurkvæmir nafnaþjónar vísa í nafnaþjóninn með root.hint/named.root/named.cache skrá eða lista sem æskilegt er að uppfæra.

3. des. 2012 - SMS á 20 ára afmæli

SMS á 20 ára afmæli

Á þessum degi, 3. des. 1992, voru fyrstu SMS skilaboðin send. Þau voru send í gegnum GSM kerfi Vodafone í Bretlandi og voru "Gleðileg jól".

18. nóv. 2012 - 25 ára skráningarafmæli punktur IS

25 ára skráningarafmæli punktur IS

Í dag, 18. nóvember eru nákvæmlega 25 ár frá því IANA úthlutaði höfuðléninu .is til Internets á Íslandi hf. (ISNIC), eða öllu heldur forrennara þess, Samtökum um upplýsinga- og rannsóknanet á Íslandi (SURIS), en skráningarskírteini höfuðlénsins má sjá hér.

ISNIC hefur þegar fært innlenda netsamfélaginu tvær gjafir á afmælisárinu; Nýja og fullkomna tölvuklukku (timeserver.is) sem allar innlendar tölvur og nettengd tæki geta tengst, og svo hefur félagið stækkað burðargetu internets-tengipunktins "Rix.is" úr 1 Gb í 10Gb, en stækkunin er m.a. nauðsynleg forsenda fyrir almennri útbreiðslu sjónvarps á innlenda netinu. Eitt fyrirtæki, Símafélagið ehf., hefur þegar tengst Rix.is á 10 Gb.

Þriðja afmælisgjöf ISNIC til netsamfélagsins verður ritun sögu internetsins á Íslandi, sem áætlað er að komi út í bókarformi snemma ársins 2014, svona um það leyti sem .is lénin verða orðin 50.000 að tölu, en þau eru nú rúm 40.000. Þeir sem eiga í fórum sínum efni frá upphafsárum netsins á Íslandi eru góðfúslega beðnir um að hafa ISNIC í huga. Söguna ritar Sumarliði R. Ísleifsson sagnfræðingur.

14. nóv. 2012 - Tímaþjónn (timeserver) ISNIC

Tímaþjónn (timeserver) ISNIC

Internet á Íslandi (ISNIC) hefur sett upp nýjan og fullkominn NTP tímaþjón, opinn öllum þeim sem tengdir eru innlendum netum endurgjaldslaust. Rekstraraðilar NTP klukkuþjóna geta nú sett tímaþjón ISNIC (time0.ntp.is) sem upprunaklukku og fengið þannig beinan aðgang að "stratum" 1 tíma.

Tímaþjónn ISNIC sækir tímann úr GPS kerfinu, og frá öðrum nákvæmum klukkum á netinu, um nýtt GPS loftnet ISNIC, sem er staðsett uppi á þaki á turninum við Katrínartún 2 (áður Höfðatún) þar sem ISNIC er til húsa. ISNIC rekur einnig tímaþjón í pool.ntp.org verkefninu, sem nýtist þeim sem setja t.d. upp Linux og FreeBSD stýrikerfi. IPv6 notendum er bent á að nota 2.is.pool.ntp.org til að tengjast örugglega innlendum IPv6 tímaþjóni.

Tímaþjónn ISNIC er framlag Internets á Íslandi hf. til styrkingar á innviðum íslenskra netkerfa. Aðgangur að réttum og öruggum miðlægum tímaþjóni skiptir fjölmargar  þjónustur á netinu miklu máli. Sjá má klukkuna á vefslóðinni: http://timeserver.is

Björn Róbertsson kerfisstjóri ISNIC hefur haft veg og vanda af uppsetningu tímaþjóns ISNIC.

 

29. okt. 2012 - Staðfesting breytinga vill gleymast

Staðfesting breytinga vill gleymast

Nokkuð er um að notendur gleymi að staðfesta breytingar sem þeir hafa gert á skráningu léns eða eigin skráningu (t.d. á netfangi sínu) í ISNIC-kerfinu, og verður þá ekkert úr umbeðinni breytingu. Sumar breytingar sem notendur geta gert í ISNIC-kerfinu krefjast þess að viðkomandi, eða tengiliður rétthafa smelli á staðfestingarslóð sem berst frá ISNIC hostmaster. Þetta á t.d. við þegar skipt er um rétthafa á léni (lén umskráð á aðra kennitölu).

Önnur og mun algengari breyting, sem einnig þarf að ljúka með því að smella á staðfestingarslóð, er þegar notandi setur inn nýtt netfang á sínu svæði hjá ISNIC. Í þeim tilvikum sendir ISNIC staðfestingarslóðina á nýja netfangið (emilið). Ef ekki er smellt á hlekkinn (þ.e. síðan opnuð breytingin staðfest innan þriggja daga) rennur hún út eins rjómi og þarf þá að endurtaka breytinguna og fá nýja staðfestingarslóð senda.

Öryggisins vegna tekur ISNIC ekki á móti beiðnum um breytingar nema þær séu undirritaðar og vottaðar af tveimur aðilum, en þetta á aðeins við um breytingar sem notendur geta ekki framkvæmt sjálfir. Innskráning ISNIC var nýlega einfölduð þannig að nú nægir að skrifa nafn lénsins í leitargluggann á forsíðunni.

2. okt. 2012 - Skipt um rétthafa á léni (t.d. eftir gjaldþrot)

Skipt um rétthafa á léni (t.d. eftir gjaldþrot)

Athugið að aðeins svokallaður "tengiliður rétthafa" getur skipt um rétthafa og greiðanda á léni, og til þess þarf hann að skrá sig inn á vef ISNIC.

Innskráningunni í vefþjónustu ISNIC var nýlega breytt þannig að nú nægir að skrifa nafn lénsins inn í leitargluggann á miðri forsíðunni til að finna nauðsynlegar upplýsingar. Fæstir notendur hjá ISNIC muna lykilorðið, enda nægir að smella á hlekkinn "týnt lykilorð" við netfangið  sem tilheyrir viðkomandi. Sé netfangið rangt þarf hins vegar að fylla út eyðublaðið breyting á netfangi tengiliðs.

Í umrótinu undanfarið hafa margir lögaðilar orðið gjaldþrota, eða hætt starfsemi. Lén sem skráð eru á gjaldþrota eða horfna lögaðila geta lent í uppnámi og verið eytt vegna rangrar skráningar, en lén felur oft í sér verðmæt og eftirsótt réttindi. Skiptastjórar þrotabúa og nýir eigendur eru hvattir til þess að skoða skráningu lénsins hjá ISNIC og eftir atvikum lagfæra hana.

Geti skráður tengiliður ekki breytt skráningu lénsins, eða skipt um tengilið sjálfur, verður rétthafinn (bústjórinn) að fylla út beiðni um breytingu á tengilið léns og senda hana til ISNIC.

7. sep. 2012 - Ísland í 12. sæti á heimsvísu

Ísland í 12. sæti á heimsvísu

World Wide Web Foundation (WWWF) hefur birt fyrstu könnun sína á útbreiðslu, áhrifum og notkun vefsins í heiminum. Könnunin náði til 61 lands og reynt var að mæla áhrif netnotkunar á þátttökuþjóðirnar.

Mælingum var skipt í þrjá meginflokka, grunnþjónustu (þ.e. netið sjálft, aðgengi og afköst), útbreiðslu og notkun vefsins (þ.e. hversu stór hluti þjóðarinnar notar vefinn, magn efnis o.s.frv.). Að lokum voru efnahagsleg, pólitísk og félagsleg áhrif vefsins í viðkomandi löndunum metin.

Samkvæmt WWWF er Ísland er í 12. sæti af 61 einni þjóð þegar vegin meðaleinkunn þessara þriggja flokka var reiknuð. Áhugavert er að Ísland lendir í fyrsta sæti þegar grunnþjónusta (readyness & communication) er skoðuð, í 6. sæti yfir vefnotkun og úbreiðslu vefsins, en hrapar 26. sæti þegar þjóðfélagsleg áhrif hans voru mæld (þar sem m.a. er mæld notkun hins opinbera á vefnum, vefnotkun stjórnmálaflokka og miðlun efnahagslegra upplýsinga).

Af niðurstöðum þessarar skýrslu má draga þá ályktun að góður internetaðgangur er nauðsynleg, en ekki nægjanleg forsenda mikillar og markvissar vefnotkunar þjóða. Sjá nánar á http://thewebindex.org

/mó

25. ágú. 2012 - VID-lén: einkar mikilvægt lén (very important domain)

VID-lén: einkar mikilvægt lén (very important domain)

ISNIC vinnur stöðugt að þróun skráningarkerfis .is-léna. Mikilvæg breyting, sem er ætlað að auka öryggi .is-léna enn frekar, er í farvatninu. Hún felst m.a. í því að hægt verður að merkja lén sem "einkar mikilvægt lén", eða VID-domain (very important domain).

VID-lén munu fá sérstaka meðhöndlun hjá ISNIC, einkum hvað varðar réttindamál og endurnýjun árgjaldsins. Hægt verður að kaupa svonefnda VID-tryggingu, sem kemur í veg fyrir að VID-lén renni út vegna misgánings. Auk þess verður ekki hægt að skipta um rétthafa á VID-lénum með jafnauðveldum hætti og nú er á venjulegum lénum, heldur mun þurfa sérstakt samþykki rétthafans (eigandans), hvort heldur sem það verður rafrænt eða undirritað með gamla laginu.

Til þess að undirbúa þessa breytingu eru rétthafar léna beðnir um að uppfæra netfang rétthafans hjá ISNIC (eða nýskrá það) en netfang rétthafans má finna undir liðnum "Breyta lénaskráningu" á Minni síðu. Aðeins tengiliður rétthafa getur gert þessa breytingu. Þegar líður á haustið verður öllum tengiliðum rétthafa og rétthöfum með skráð netfang sendur tölvupóstur með nánari upplýsingum um þessa mikilvægu breytingu.

/jpj

 

 

13. ágú. 2012 - friendica.is - íslensk „facebook“?

friendica.is - íslensk „facebook“?

ISNIC setti nýlega upp samfélagvef að hætti Facebook undir slóðinni friendica.is. Vefurinn er keyrður á opnum hugbúnaði sem heitir Friendica og er endurgjaldslaus.  ISNIC vill með þessu kynna íslenskum netnotendum stefnuna um "dreifða samfélagsmiðla".  Kjarni hennar gengur út á það að notendur eigi sín eigin gögn og geti flutt þau á milli aðila, sem hver um sig leyfir tengingar þriðja aðila við sinn samfélagsþjón, en án þess gengi dæmið ekki upp.  Hver sá sem vill nota friendica getur sett upp og rekið eigin netþjón, keypt hýsingu eða notast við friendica.is eða annan álíka opinn vefþjón (sjá lista).

Þess má geta að Facebook, langstærsti samfélagsmiðillinn, lokaði fyrir tenginguna við Friendica í gær án þess að gefa á því skýringu.  Friendica leyfir á hinn bóginn tengingar við alla.

Sirrý á Rás2 bauð Axeli Tómassyni, forritara hjá ISNIC og aðalhvatamanni Friendica á Íslandi, í útvarpsþátt sinn í gærmorgun (sunnudag). Og eins og við manninn mælt þá þrefaldaðist notendafjöldinn í kjölfarið.  Engu að síður er íslenska Friendica-samfélagið mjög lítið, enn sem komið er, eða um 100 manns þegar þetta er skrifað.

/jpj

23. júl. 2012 - Fyrir hvað stendur ISNIC

Fyrir hvað stendur ISNIC

Skammstöfunin ISNIC stendur fyrir IS Network Information Center, en Internet á Íslandi hf. gengur í daglegu tali undir heitinu ISNIC og meginhlutverk þess er að þjóna höfuðléninu .is (punktur IS). Viðskiptamenn spyrja gjarnan (skiljanlega) fyrir hvað þeir greiða ISNIC einu sinni á ári. Stutta svarið er að lýsa því hvað gerist ef ISNIC-kerfið hættir að þjóna léninu: Þá hættir allur tölvupóstur að berast á netföng (e-mail) lénsins, vefsíðan (www.) sem hvílir á léninu hættir að birtast notendum. Í raun og veru þurrkast tilvera lénsins út af Netinu. 

Meginstarsemi ISNIC felst m.ö.o. í því að reka nafnaþjónustuna (e. Domain Name System) fyrir höfuðlénið .is, en öll lén þurfa á DNS-þjónustu að halda til þess að finnast á Netinu. Lénið (e. domain) er einföld en snjöll framsetning á ip-tölu þess tækis sem hýsir tölupóst og/eða vefsíðu lénsins, og þótt skipt sé um ip-tölu (hýsingu) helst lénið áfram óbreytt. Fyrirtæki eins og ISNIC heita Registry á ensku, en þau stjórna nafnakerfi Netsins á heimsvísu sameiginlega og þar gegnir DNS-kerfið grundvallarhlutverki.

Nafnaþjónusta ISNIC (DNS-þjónustan) vísar öllum fyrirspurnum um tölvupóst eða veffang allra .is-léna eldsnöggt á réttu ip-töluna hvar í heiminum sem hún er staðsett. Þegar lén er flutt milli hýsingaraðila breytist ip-talan án þess að lénið sjálft breytist nokkuð.

Finna má fjölmörg myndbönd á Netinu, t.d. á YouTube, sem útskýra DNS-kerfið ágætlega fyrir leikmönnum. Eitt af þeim heitir DNS Basics, sem tölvunarfræðinemi að nafni Johnson T. Rafallo tók saman í frístundum sínum.

/jpj

13. jún. 2012 - Mörg hundruð ný höfuðlén

Mörg hundruð ný höfuðlén

ICANN birti í dag lista með nöfnum og óskum umsækjenda um 1.410 ný höfuðlén til notkunar á netinu. Eins og nærri má geta kennir þar ýmissa grasa en listinn, sem á ensku kallast New gTLD strings, inniheldur fleiri hundruð ný almenn höfuðlén! "The internet is about to change for ever" sagði Rod Beckstrom forstjóri ICANN í nýlegu viðtali við Economist.com

Neðangreindar endingar virðast vera eftirsóttastar ef marka má fjölda umsækjenda um hvert höfuðlén:

Flestar umsóknir, 13 að tölu, bárust um endinguna .APP.

11 fyrirtæki og einstaklingar vilja eignast .HOME og .INC.
10 listaspekingar sækja um .ART.
  9 umsóknir bárust um .BLOG, .SHOP .BOOK og .LLC.
  8 vilja eiga og reka höfuðlénin .DESIGN, .MOVIE og .MUSIC.
  7 aðilar lýsa áhuga á að stjórna .HOTEL, .NEWS, .MAIL, .LTD, .CLOUD, .LOVE, .WEB, og .STORE.
  6 sækja um endingarnar .VIP, .ONLINE, .CORP, .CPA, .NOW, .TECH, .BABY, .LAW, .GMBH, og .GROUP.
  5 fyrirtæki vilja reka .SITE, .TICKETS, .BUY, .FREE, .STYLE, .GAME, og .SALE.

Og fjögur fyrirtæki sýna áhuga á að reyna fyrir sér með reksturinn á .GAY.

Enginn Íslendingur, eða íslenskt fyrirtæki virðist vera á meðal umsækjenda, en Geir nokkur Rasmussen sækir um lénið .GAME og .BID fyrir hönd Dot Game Limited og Dot Bid Limited. Þá má geta þess að bandaríska fyrirtækið Intercontinental Exchange, Inc sækir um endinguna .ICE, en það lén gæti vel skírskotað til Íslands (Iceland).

/jpj, ms

6. jún. 2012 - IPv6 dagurinn 6. júní

IPv6 dagurinn 6. júní

6. júní hefur verið tileinkaður upptöku á IPv6 númerastaðlinum. Í ár er hann á ensku kallaður "IPv6 Launch Day" og frábrugðinn fyrri skiptum að því leyti að nú eru þáttakendur hvattir til að kveikja varanlega á stuðningi við IPv6 í tækjum sínum og þjónustu.

ISNIC hefur unnið að því hörðum höndum undanfarið að því að virkja IPv6 á allri netþjónustu sinni og nú eru allar aðgerðir aðgengilegar yfir IPv6. Í tilefni dagsins má finna persónulegar hugleiðingar kerfisstjóra ISNIC um IPv6 hér.

/br

30. maí 2012 - Auðvelt að skrá .is lén

Auðvelt að skrá .is lén

ISNIC tók í dag í notkun sérhæfða leitarvél (leitarglugga) fyrir .is-lén, sem er hönnuð og forrituð af starfsmönnum ISNIC.

Nýi leitarglugginn er staðsettur á miðri forsíðu ISNIC og minnir þannig sumpart á leitargluggann hjá Google, enda gegnir leitin lykilhlutverki hjá ISNIC rétt eins og hjá Google! 

Nýja leitarvélin einfaldar mjög nýskráningu léna, bæði fyrir gamla og ekki síður nýja viðskiptamenn. Þá einfaldar leitarglugginn einnig innskráningu inn í vefþjónustu ISNIC mjög, þar sem ekki þarf lengur að leita fyrst að notendanafninu (NIC-auðkenninu) til þess að geta skráð sig inn. Það eina sem notandinn þarf að muna eftirleiðis er nafnið á léninu. 

Í þriðja lagi fjarlægir lénaleitin sjálfkrafa innslegin for- og viðskeyti og annað sem ekki nýtist beinlínis við að leita að .is-léni. Þá er ekki lengur nauðsynlegt að skrifa .is fyrir aftan orðið sem leitað er að. Gamla góða "Whois" uppflettingin, sem er efst til hægri, er áfram á sínum stað, enda gefur hún ein tæmandi upplýsingar um lénið.

/jpj

16. maí 2012 - ISNIC hugar að umhverfinu

ISNIC hugar að umhverfinu

Afrit reikninga og hreyfingalistar. Nú geta viðskiptamenn (loksins) sótt hreyfingalista og reikninga á vef ISNIC. Þetta er hvorutveggja staðsett undir liðnum "Reikningar" á "Mín síða", eftir innskráningu. 

Eftirleiðis mun skrifstofa ISNIC benda á þennan möguleika í stað þess að taka saman og senda út hreyfingalista og afrit af reikningum, en sú þjónusta (t.d. fyrir bókara og endurskoðendur) hefur í áranna rás vaxið gríðarlega með tilheyrandi kostnaði fyrir ISNIC.

Ofangreind þjónusta er liður í undirbúningi þess að hætta að prenta og senda út reikninga ISNIC, nema fyrir þá sem þess óska sérstaklega.

Vefþjónusta ISNIC byggir sífellt meir á sjálfvirkni og sjálfsafgreiðslu viðskiptamanna, en þannig hefur tekist að halda niðri kostnaði og koma í veg fyrir hækkanir á árgjaldi léna ár eftir ár. Notendur sjá t.d. alfarið sjálfir um að skrá lén og gera allar breytingar á skráningarupplýsingum þess á svæðinu "Mín síða". Og þar er nú komin inn mikilvæg viðbót, undir liðnum reikningar, sem margir viðskiptamenn og sérstaklega þjónustuaðilar ISNIC hafa beðið eftir. Síðar munu rétthafar léna geta gefið þriðja aðila, t.d. bókara og endurskoðanda, aðgang að þjónustunni.

/jpj

 

20. apr. 2012 - Jákvæð mismunun varðandi séríslenska stafi í lénum

Jákvæð mismunun varðandi séríslenska stafi í lénum

Í verðskrá ISNIC má finna það sem kalla mætti "jákvæða mismunun" varðandi verðlagningu á svonefndnum IDN-lénum, sem eru lén sem innihalda séríslenska stafi. Árgjald þeirra er það sama og venjulegra léna (lén með enskum lágstöfum) nema ef sá sem skráir IDN-lén á fyrir samsvarandi venjulegt lén, þá er árgjaldið eittþúsund krónur í stað 6.982.- sem er dágóður afsláttur!

Þetta er annars vegar gert til þess að hvetja þá sem eiga lén með enskum lágstöfum, en hafa látið undir höfuð leggjast að skrá að skrá lénið einnig með íslenskum rithætti, að gera það. Hins vegar er þetta gert til þess letja hina, sem ekki eiga lénið með enskum lágstöfum, að skrá samsvarandi IDN-lén og brjóta þannig hugsanlega á betri rétti þriðja aðila til lénsins. Fjölmörg tilvik eru hins vegar til þar sem margir eiga jafnan rétt til lénaheitisins. Þá gildir gullna reglan: fyrstur kemur fyrstur fær.

Margir sem skrá IDN-lén nota áframsendingu ISNIC til þess að vísa þeim sjálfvirkt yfir á venjulega lénið, en sú þjónusta er innifalin í árgjaldi léna.

/jpj

19. apr. 2012 - Gleðilegt sumar

Gleðilegt sumar

Skrifstofa ISNIC er lokuð í dag, Sumardaginn fyrsta. Starfsmenn ISNIC óska rétthöfum léna og viðskiptamönnum öllum gleðilegs sumars og þakka um leið fyrir veturinn.

/br

11. apr. 2012 - Yfirfarið skráningu lénsins reglulega

Yfirfarið skráningu lénsins reglulega

Hinn svokallaði "whois" leitargluggi (efst til hægri) er mikið þarfaþing. Með honum má finna allar nauðsynlegar upplýsingar varðandi lénið s.s. nafn rétthafa þess, hvar það er vistað og NIC-auðkenni tengiliða lénsins. Ráð er að yfirfara skráningarupplýsingar lénsins reglulega og auka þannig öryggi lénsins. Fyrir kemur að lén þekktra aðila sem jafnvel standa að baki við mikilvægri þjónustu á netinu, renna út án þess að vilji rétthafans hafi staðið til slíks eingöngu vegna þess að skráningarupplýsingar lénins reyndust úreltar.

NIC-auðkennið er notendanafnið sem þarf til þess að skrá sig inn í ISNIC-kerfið, en eins og flestir vita þarf rétthafinn sjálfur (eða hans tengiliður) að sjá um breytingar á skráningu lénsins, t.d. ef skipta þarf um rétthafa og greiðanda. Allt er þetta gert í ISNIC-kerfinu. Fæstir muna lykilorðið sitt hjá ISNIC og þá gildir að smella á "Týnt lykilorð" hér fyrir ofan, setja inn NIC-auðkennið og opna síðan tölvupóstinn sem berst frá ISNIC um hæl.

/jpj

 

10. apr. 2012 - Lokað vegna jarðarfarar

Lokað vegna jarðarfarar

Skrifstofa ISNIC verður lokuð eftir hádegi í dag vegna jarðarfarar Tryggva Karls Eiríkssonar stjórnarformanns Internets á Íslandi hf.

Starfsmenn ISNIC.

4. apr. 2012 - Gleðilega páska

Gleðilega páska

Skrifstofa ISNIC opnar næst þriðjudaginn 10. apríl, en engin lén renna út (lokast sjálfkrafa) meðan á páskafríi starfsmanna stendur. Bakvakt ISNIC stendur vaktina þangað til sem endranær um helgar og utan skrifstofutíma.

Fjöldi nýskráðra léna í nýliðnum mánuði er 834 lén móti 738 lénum í fyrra, sem gerir um 13% aukningu milli ára. Rúmlega 12% verðlækkun á árgjaldi .is-léna í nóvember sl. virðist því skila sér nokkurn veginn í samsvarandi aukningu nýskráninga - eins og gert hafði verið ráð fyrir. Sama gilti fyrir fyrstu tvo mánuði ársins og því er fyrsti ársfjórðungur 2012 samkvæmt áætlun sem er ánægjulegt.

Á móti nýskráningum léna koma afskráningar en þeim hefur ekki fjölgað hlutfallslega umfram fjölgun léna á fyrsta ársfjórðungi, sem kann að benda til aukinnar bjartsýni landsmanna þar sem skráning léns felur oft í sér áform um aukin umsvif á einhverju sviði.

ISNIC óskar viðskiptamönnum ánægjulegra frídaga.

/jpj

 

20. mar. 2012 - ISNIC salurinn

ISNIC salurinn

Kennslusalur ISNIC á 17. hæðinni í turninum í Höfðatorgi stendur fyrirtækjum, stofnunum og einstaklingum til boða gegn vægu gjaldi. Salurinn tekur 20-30 manns og honum fylgir kaffiaðstaða. Útsýnið og dagatal salarins má sjá hér.

Fyrirlestrar um markaðssetningu á netinu, hugbúnað, stjórnun, starfsmannamál og aðalfundir félaga í Höfðatorgi, svo dæmi sé tekið, er meðal þess sem fram hefur farið í ISNIC-salnum. Víst er að fundur í salnum eru upplyfting út af fyrir sig.

/jpj

11. mar. 2012 - MIME tæknin 20 ára

MIME tæknin 20 ára

MIME - sú aðferð sem leyfir viðhengi og margmiðlunarskeyti í tölvupóstsendingum - er 20 ára í dag. Höfundur hennar, Nathaniel Borenstein, sendi MIME skeyti með mynd og hljóðbút á þessum degi fyrir 20 árum.

Vinsældir MIME eru slíkar að sama tækni er notuð í HTTP o.fl. stöðlum til að senda gögn á milli og yfir 1300 tegundir af "efni" eru skilgreindar í staðlinum, eða allt frá ríkum texta (sem inniheldur t.d. feitletrun, skástrikun og liti) myndum og hreyfimyndum, til sértækra gagna.

Undirstaðan í tölvupósti er "póstþjónninn" sem skilur SMTP staðalinn. MIME skeyti innihalda gögn á textaformi sem SMTP þjónninn meðhöndlar og skilar á áfangastað óbreyttum, en viðtakandi skeytis opnar póstinn með póstforriti sem birtir honum gögnin eins og þau voru send.

Samkvæmt könnun Nathaniel eru daglega send um ein billjón (milljón milljónir) skeyta sem nota MIME, en ekki aðeins tölvupóstur notar MIME, heldur einnig vefsíður og margt fleira sem sent er á netinu. Til gamans má geta þess að hefði höfundur tækninnar, Nathaniel Bernstein, aðeins fengið eitt penny greitt fyrir hvert MIME skeyti, þá hefðu árstekjur hans numið fjárhæð sem samsvarar til landsframleiðslu Þýskalands!  

24. feb. 2012 - RIX stækkaður í 10GB

RIX stækkaður í 10GB

Samtengipunkturinn RIX (Reykjavik Internet Exchange) sem er í boði fyrir aðila með sitt eigið AS númer og IP númer, getur nú boðið upp á 10GB sambönd. Búnaður er staðsettur í Dunhaga 5 (Tæknigarði) og í Höfðatúni 2 (Höfðatorgi) í Reykjavík. Samtenging Tæknigarðs og Höfðatorgs á 10GB sambandi er lokið.

Með stækkuninni verður hægt að bjóða upp á margfallt hraðari sambönd innanlands og skemmri svartíma á tengingum til viðskiptavina sem samtengjast um RIX.

Hægt er að sjá línurit yfir umferðina sem fer um RIX búnaðinn og þar sést að stöðug aukning hefur orðið á samskiptum. Þróun umferðar sýnir  bersýnilega að stækkun RIX úr 1 GB upp í 10 GB er mikilvægur þáttur í að auka afköst og gæði umferðar á íslenska hluta Internetsins.

Samtengipunkturinn RIX.is er sjálfstæð rekstrareining hjá ISNIC - Internet á Íslandi hf og er rekin án hagnaðarmarkmiðs.  Með stækkun RIX í 10GB verður fyrsta verðskrárbreyting (hækkun) á stofngjöldum og þjónustugjöldum RIX um árabil. Sjá nánar á RIX.IS.

6. feb. 2012 - Miklar breytingar framundan á netinu?

Miklar breytingar framundan á netinu?

Í vor rennur út umsóknarfresturinn til að sækja um nýtt höfuðlén hjá skráningarfyrirtæki Netsins, ICANN. Ný höfuðlén, sem þegar hefur verið sótt um, eru t.d. borgarlénin .berlin og .hamburg, en báðar borgirnar hafa samið við austurríska einkafyrirtækið NIC-AT GmbH (sem jafnframt er skráningarstofa landslénsins .at) til að reka þau fyrir sig.

Annað nýtt höfuðlén sem sótt hefur verið um er .bosch, sem alþjóðlega fyrirtækið Bosch AG sótti um fyrir skömmu. Þar á bæ ætla menn að freista þess að nýta DNS-kerfið (nafnaþjónustu Netsins) til þess að halda utan um vöruheiti fyrirtækisins en þau skipta tugum þúsunda. Rætt er um að íhlutir í bifreiðar, t.d. bremsuklossar og rúðuþurkur, fái hver sitt eigið lén sem nota má t.d. til þess að panta eftir. Lén á Netinu er gætt þeim fágæta eiginleika, að það getur ekki átt sér sinn líkan í víðri veröldinni. Ruglingshættan er því engin svo lengi sem lénið er rétt skrifað. Tölvur eiga auðvelt með að lesa lén og þetta tvennt ætlar hinn stóri íhlutaframleiðandi greinilega að nýta sér með einhverjum hætti. Hér gæti orðið um algerlega nýtt notkunarsvið innan Internetsins að ræða. Eigandi höfuðléns setur léninu sjálfur reglur, ákveður verð þess og annað varðandi lénið líkt og um aðra hugbúnaðarþjónustu.

Víst er að ýmis höfuðlén sem sótt hefur verið um munu ekki eiga erindi sem erfiði því mjög vandasamt og dýrt er að koma á fót höfuðléni og markaðssetja það. Núverandi þekkt höfuðlén (sem eitthvað kveður að) eru aðeins um 200 að tölu í öllum heiminum. Þau hafa bæði tæknilegt og markaðslegt forskot, enda eru þau elstu orðin 25 ára gömul eins og t.d. landslénið .is, sem á stórafmæli í nóvember þessu ári.

Nýleg höfuðlén sem ekki hefur tekist að gera vinsæl, þrátt fyrir gjóðan vilja, eru t.d. .museum, sem var ætlað söfnum, .name, sem ætlað var einstaklingum, .mobi, sem ætlað var farsímaþjónustu og .travel, sem einnig hefur átt erfitt uppdráttar. Hins vegar virðist klámlénið .xxx, ætla að spjara sig þrátt fyrir spár um annað.

Annað virðist nú uppi á tengingnum hjá ICANN, sem hingað til hefur haldið fast í fyrstu útgáfu Internetsins, ef þannig má orða það. Nú virðist eins og stefnt sé að því að opna algerlega fyrir lénaskráningar beint undir rót DNS-kerfisins og ef fram heldur sem horfir má búast við að innan nokkurra ára standi þúsundir nýrra höfuðléna netnotendum til boða. Þá hefur umsóknargjaldið einnig lækkað og er nú "aðeins" $185.000 auk árgjalds, sem reyndar hefur enn ekki verið ákveðið. Af þessu má sjá að það gætu verið miklar breytingar framundan á Netinu.

2. jan. 2012 - Gleðilegt nýtt ár - lækkað árgjald .is léna

Gleðilegt nýtt ár - lækkað árgjald .is léna

Starfsmenn og stjórn ISNIC óska viðskiptamönnum gleðilegs nýs árs og þakka fyrir þau liðnu, sem eru orðin 25 að tölu. Landshöfuðlénið .is verður 25 ára þann 18. nóvember nk. þótt fyrsta lénið, hi.is, hafi reyndar verið skráð þann 11. desember 1986.

ISNIC hefur nú lækkað árgjald léna um eitt þúsund krónur (12,5%) eða í kr. 6.982. Lækkun árgjaldsins er ætlað að stuðla að um 18% fjölgun léna á þessu ári. Verði fjölgunin meiri má búast við að árgjaldið lækki aftur að ári liðnu. 

Tölfræði 2011: Uppsafnaður heildarfjöldi léna var í lok árs 2011 rúmlega 36.000 lén. Nýskráð voru 7.903 lén, en 3.329 lén voru afskráð. Nettófjölgun léna á árinu 2011 var því 4.574, eða um 14,5%.

Fjölgun .is-léna hefur verið jöfn og góð undanfarin þrjú ár, eða 4.065 lén 2009, 4.165 lén 2010 og 4.574 lén á nýliðnu ári eins og áður sagði. Hins vegar dróst nettófjölgun léna saman á (hrun)árinu 2008.

Heildarfjöldi .is-léna hefur rúmlega tvöfaldast á fimm árum og er nú ríflega 36.000 lén, eða um 11% af fólksfjölda á Íslandi. Það er heldur lægra hlutfall en í Svíþjóð og Danmörku, sem hvort um sig státa af rúmlega einni milljón léna, en um helmingi hærra hlutfall en í Finnlandi og Noregi.

 

 

21. des. 2011 - Skráið lén fyrir áramót - gleðilegt nýtt ár :)

Skráið lén fyrir áramót - gleðilegt nýtt ár :)

Þekkt er að stofndagur og ártal léns (þ.e.a.s. aldur þess) skiptir máli varðandi leitarvélar. Þannig eru eldri lén verðmætari en yngri lén - almennt séð. Það kann því að vera ástæða til að skrá lénið fyrir áramót.

Ef þú hefur ekki skráð lén áður þarftu fyrst að skrá þig hér og fá þannig aðgang að lénaskráningu ISNIC. Skráning léns er á allra færi. Biðsvæði er frí þjónusta og sjálfvalið ef þú ert ekki tilbúinn að virkja lénið um leið og það er skráð. Sé greitt með greiðslukorti líða aðeins um 20 mínútur þar til lénið er orðið virkt. Því næst er að koma léninu í hýsingu hjá skráðum þjónustuaðilum ISNIC, sem uppfylla gæðakröfur ISNIC fyrir vistun .is léna, eða áframsenda það á gefna vefslóð, t.d. blog- eða Facebooksíðu.

Notkun léna fyrir tölvupóstfang á eigið lén fer sífellt vaxandi, en gott og traust netfang (Email) er lykilatriði þegar byggja á upp trúverðugleika í netviðskiptum. Ár eftir ár hafa .is lén mælst meðal traustustu og best upp settu léna í heimi eins og sjá má á bls. 13 í nýjustu skýrslu McAfee.

 

 

11. des. 2011 - Þúsund króna lækkun á árgjaldi .is-léna

Þúsund króna lækkun á árgjaldi .is-léna

Stjórn ISNIC samþykkti sl. haust eittþúsund króna lækkun á árgjaldi .is-léna. Árgjald léna verður framvegis kr. 6.982 m/vsk. Lækkunin kemur fram á reikningum með útgáfudagsetningu frá og með 11. desember 2011. Þennan dag voru 25 ár liðin frá því fyrsta .is-lénið á Íslandi, hi.is, var skráð. Sjá skráningarskírteini hér.

Mikilli fjölgun léna, sérstaklega undanfarin 4 til 5 ár, gerir ISNIC kleift að lækka árgjaldið um 12,5% þrátt fyrir all miklar kostnaðarhækkanir. ISNIC vonast til þess að lækkun árgjaldsins stuðli að enn meiri fjölgun léna, en fjöldi þeirra er nú um 36.000, eða ríflega tvöfallt meiri en hann var í ársbyrjun 2007 þegar ný stjórn tók við ISNIC.

Söguskýring: Síðasta verðbreyting hjá ISNIC var 1. nóv. 2008 er stofngjald léna, kr. 4.532.- var fellt niður. Fyrsta lækkun áskriftargjaldsins var hins vegar 31.12.1998, eða fyrir 12 árum. Þá var greitt mánaðarlega fyrir lén og lækkaði gjaldið þá um 10%, úr kr. 975.- án vsk. á mánuði í kr. 878.- Árgjaldið árið 1998 var því kr. 14.683.- m.vsk. Hefði gjaldið hækkað m.v. samræmda vísitölu neysluverðs, en ekki lækkað eins og raun ber vitni, væri það nú kr. 23.179! Árgjald léna hefur lækkað nokkrum sinnum á þessu tímabili og nemur lækkunin samtals um 70% að raungildi á tólf árum. Nafnverðslækkun árgjaldsins (lækkunin í krónum talið) nemur 52%. Geri aðrir betur! 

 

Skráðu þitt eigið .is-lén: Ef þú hefur ekki skráð lén áður þarftu fyrst að skrá þig hér og fá þannig aðgang að lénaskráningu ISNIC. Skráning léns er á allra færi. Biðsvæði er frí þjónusta og sjálfvalið ef þú ert ekki tilbúinn að virkja lénið um leið og það er skráð.

Sé greitt með greiðslukorti líða aðeins um 20 mínútur þar til lénið er orðið virkt. Því næst er að koma léninu í hýsingu hjá skráðum þjónustuaðilum ISNIC, sem uppfylla gæðakröfur ISNIC fyrir vistun .is léna, eða áframsenda það á gefna vefslóð, t.d. blogsíðu eða Facebook.

Notkun léna fyrir tölvupóstfang á eigið lén fer sífellt vaxandi, en gott og traust netfang (Email) er lykilatriði þegar byggja á upp trúverðugleika í netviðskiptum. Ár eftir ár hafa .is lén mælst vera á meðal traustustu og best upp settu léna í heimi eins og sjá má á bls. 13 í nýjustu skýrslu McAfee.

 

1. nóv. 2011 - Ný útgáfa af ISNIC reglum

Ný útgáfa af ISNIC reglum

Frétt þessi var áður birt 12.9.

Reglurnar um skráningu .is-léna (ISNIC reglurnar) voru endurritaðar frá grunni fyrr á þessu ári og þær uppfærðar til móts við raunverulegt (tæknilegt) fyrirkomulag lénaskráningarinnar. Ýmislegt í reglunum var orðið tæknilega úrelt, s.s. ákvæði um undirritun eyðublaða við ýmsar breytingar á skáningu léna, sem notendur sjá nú að mestu sjálfir um á ISNIC-vefnum.

Engar grundvallarbreytingar sem varða boð og bönn við skráningu léna voru gerðar. Einungis er um að ræða endurritun og málsfarsbreytingar, staðfærslu að nútímanum, eins og áður sagði, og nýja uppröðun reglnanna, ásamt reyndar nýjum lið sem fjallar um læsingu léna.

Viðskiptamenn ISNIC, og þjónustuaðilar og umboðsmenn sérstaklega, eru hvattir til að lesa nýju reglurnar yfir og senda ISNIC ábendingar. Þessi útgáfa reglnanna tók yfir eldri útgáfu þeirra 1. nóvember 2011.

26. okt. 2011 - Rixinn verður uppfærður í 10Gb

Rixinn verður uppfærður í 10Gb

Internet á Íslandi hf. (ISNIC) hefur pantað nýjan og margfallt öflugri búnað fyrir RIX (Reykjavik Internet Exchange) svo bjóða megi upp á 10Gb tengingar (í stað 1 Gb nú) og búa þannig í haginn fyrir framtíðina varðandi aukningu innlendrar netumferðar. Rixinn, eins og hann er kallaður, er skiptistöð innlendrar netumferðar sem hefur þann megintilgang að koma í veg fyrir að innlend netnotkun flæði út úr landinu, og til baka um sæstrengina, með tilheyrandi viðbótarkostnaði og lengingu á svartíma fyrir alla. Fyrir áhugasama heitir þetta "Peering" á ensku, en með peering skiptast aðilar á netumferð beint á milli sín, án aðkomu þjónustuaðila.

Flestir innlendir netþjónustuaðilar (ISP-ar) tengjast Rixinum, en hægt er að tengjast honum í Höfðatorgi eða í Tæknigarði. Uppfærslan í 10Gb er eðlileg þróun á netumhverfi fyrir stóra aðila. Uppfærslan í 10 Gb styttir svartímann mjög mikið og auðveldar þeim sem uppfæra í 10 Gb að veita sérhæfða netþjónustu sem krefst mjög mikillar burðargetu, s.s. við veitingu hágæða kvikmynda- og tónlistarstrauma, en slík notkun vex hratt.

6. okt. 2011 - R.I.P. Steve Jobs

R.I.P. Steve Jobs

Mesti frumkvöðull tölvuheimsins, Steve Jobs, er látinn aðeins 56 ára gamall. Á forsíðu economist.com má lesa þetta í dag: "NOBODY else in the computer industry, or any other industry for that matter, could put on a show like Steve Jobs..." Þetta eru orð að sönnu. Steve Jobs var einnig framúrskarandi og sérstaklega hvetjandi ræðumaður eins og hér má sjá og heyra. Sumir segja að þessi ræða sé ein af hans bestu.

Við hjá ISNIC þekkjum vörurnar hans afar vel, en þekkt er að á skrifstofu ISNIC hafa til langs tíma eingöngu verið notaðar Apple tölvur, en þær einkennast af miklum gæðum, áreiðanleika og öryggi.

Blessuð sé minning Steve Jobs.

27. sep. 2011 - Hvaða stafur er oftast fremstur í lénum?

Hvaða stafur er oftast fremstur í lénum?

Algengasti upphafsstafur orða í íslensku er stafurinn s. Það kemur því ekki á óvart að sá stafur kemur oftast fyrir sem fyrsti stafur í lénum. ISNIC hefur tekið saman saman súlurit  sem sýnir dreifingu fyrsta stafs í .is-lénum. Annað súlurit, á síðunni  "Tölulegar upplýsingar", sýnir dreifingu fjölda stafa í lénum.

Eins og súluritin sýna er langalgengast að .is-lén byrji á bókstafnum s, og séu 6-7 stafir að lengd. Næst koma bókstafirnir h, b, f og stafurinn a er fjórði algengasti upphafsstafur .is-léna.

Mjög sjaldgæft, þó ekki sjaldgæfast, er að .is-lén byrji á bókstafnum x, enda byrjar ekkert íslenskt orð á x. Lénið xa.is, lén Hægri-grænna, flokki fólksins er nýlegt dæmi slíkt lén. Lén stjórnmálaflokka sem einnig byrja á x, eru t.d.: xb.is lén Framsóknarflokksins, xd.is lén Sjálfstæðisflokksins, xe.is lén Framboðsfélags E-listans, xf.is lén Frjálslinda flokksins, xm.is lén Fólksins í bænum, xs.is lén Samfylkingarinnar og xv.is lén Vinstri-grænna.

Öllum er heimilt að leita að lénum í rétthafaskrá ISNIC og skoða skráningarskírteini .is-léna. Aðeins þarf að skrifa nafn lénsins ásamt .is-endingunni inn í leitargluggann efst til hægri hér á forsíðu ISNIC. Öryggisins vegna er fjöldi uppflettinga á klukkustund þó takmarkaður.

19. sep. 2011 - Ný útgáfa af reglum ISNIC

Ný útgáfa af reglum ISNIC

Áður birt 12.9. Reglur um skráningu .is-léna (ISNIC reglurnar) hafa nú verið endurritaðar frá grunni í fyrsta sinn og þær uppfærðar til móts við raunverulegt (tæknilegt) fyrirkomulag lénaskráningarinnar. Ýmsilegt í reglunum var orðið tæknilega úrelt, s.s. ákvæði um undirritun eyðublaðs við skiptingu á rétthafa léns og flutning þeirra milli hýsingaraðila svo eitthvað sé nefnt. 

Engar grundvallarbreytingar sem varða boð og bönn við skráningu eða réttindi léna voru gerðar, enda hefði slíkt kallað á aðkomu fleiri. Einungis er um að ræða endurritun, málsfarsbreytingar, staðfærslu að nútímanum, eins og áður sagði, og nýja uppröðun reglnanna. Vinnan var að mestu leyti á hendi laganemans Steindórs Dan Jensen, undir dyggri handleiðslu starfsmanna ISNIC.

Viðskiptamenn ISNIC eru hvattir til að lesa nýju útgáfuna yfir og senda ISNIC ábendingar. Þessi útgáfa reglnanna tekur yfir eldri útgáfu þeirra þann 1. nóvember 2011.

 

Nýjar skráningarreglur ISNIC

15. sep. 2011 - NIC-Norden haldinn í fyrsta sinn í Reykjavík.

NIC-Norden haldinn í fyrsta sinn í Reykjavík.

Systurfyrirtæki ISNIC frá Norðurlöndunum auk Færeyja og Grænlands eru í vinnuheimsókn hjá ISNIC í dag og á morgun föstudag vegna árlegs samráðsfundar registrýjanna á Norðurlöndum, NIC-Norden, sem í ár er í fyrsta sinn haldinn í Reykjavík.

Ágætu viðskiptamenn, vegna þessa getur orðið um skerta simsvörun hjá  ISNIC að ræða á föstudag.

NIC-Norden 2011 fjallar um réttarstöðu léna og af því tilefni hafði ISNIC frumkvæði að því að fá þekktan lagaprófessor á þessu sviði, Dr. Konstantin Komaitis, til þess að vera aðalfyrirlesari námskeiðsins, sem er eingöngu ætlað sérfræðingum á sviði lénamála. Markmiðið með NIC-Norden fundunum er að auka við þekkingu þátttakenda og miðla reynslu milli skráningarstofanna á Norðurlöndunum. Fullbókað er á námskeiðið.

7. sep. 2011 - ISNIC-salurinn Höfðatorgi

ISNIC-salurinn Höfðatorgi

ISNIC býður gestum og gangandi upp á fyrirlestrarsal, ásamt kaffiaðstöðu, á 17. hæðinni Höfðaturninum gegn sanngjörnu gjaldi. Salurinn, sem tekur mest 30 manns, var aðallega hugsaður fyrir Internet-tengt fræðslustarf á vegum ISNIC, en nýtist líka vel öðrum.

Síðasta vetur voru t.a.m. BTM-námskeið (breytingar, tækifæri, markmið) Vinnumálastofnunar, sérhæfð internet-markaðsnámskeið Hjartar Smárasonar, vöru- og fjárfestingakynningar fjármálafyrirtækja og aðalfundir fyrirtækja í Höfðatorgi haldin í ISNIC-salnum. Útsýnið úr salnum er í senn mikilfenglegt og uppörvandi, enda salurinn í um 90 m. hæð yfir sjávarmáli. Pantið salinn tímalega í afgreiðslu ISNIC í s. 578 2030. Dagatal salarins og leiguverð er á salur.isnic.is

29. ágú. 2011 - Að skipta um rétthafa léns

Að skipta um rétthafa léns

Aðeins tengiliður rétthafa léns, eins og hann er skráður í Whois-gagnagrunni ISNIC (sjá efst til hægri), getur  skipt um rétthafa á léni, enda er um afsal á réttindum að ræða.

Skráningararskírteini .is-léna geymir upplýsingar um rétthafa lénsins og tengiliði. Sé tengiliður hættur eða hann ófær um að gera nauðsynlegar breytingar á skráningu lénsins, þarf að fylla út viðeigandi eyðublað og senda það til ISNIC. Athugið að eingöngu tengiliður rétthafa getur skipt um rétthafa á léni, ekki starfsmenn ISNIC. Skírteinið má finna með því að rita nafn lénsins (t.d. dv.is) inn í Whois-leitargluggann.

Skipt um rétthafa léns: Fyrst þarf að skrá sig inn á viðeigandi NIC-auðkenni (notendanafni), sem finna má með því að skrifa nafn lénsins ásamt .is-endingunni inn í Whois-leitargluggann. Á þjónustuvef ISNIC (Mín síða) er smellt á liðinn "skipta um rétthafa" og í lokin þarf að staðfesta breytinguna með því að sinna tölvupósti sem berst frá ISNIC. Þetta er allt og sumt.

Þegar skipt er um rétthafa léns er spurt hvort nýi rétthafinn skuli einnig greiða árgjald lénsins. Ekki er hróflað við öðrum skráningarupplýsingum lénsins, s.s. tengiliðum eða hýsingu þess, heldur er þannig upplýsingum breytt undir liðunum "breyta lénaskráningu" eða liðnum "flytja hýsingu". Undir liðnum "Mín skráning" breyta innskráðir tengiliðir eigin upplýsingum s.s. netfangi og heimilisfangi. Aðrir liðir eru t.d. "Sjálfvirk endurnýjun og kortaupplýsingar" en alls hefur tengiliður rétthafa aðgang að 12 aðgerðarhnöppum á sinni síðu.

Rétthafar .is-léna eru hvattir til að kynna sér þjónustuvef ISNIC með því að skrá sig inn og yfirfara skráningu lénsins. Rétt skráð lén viðheldur trúverðugleika þess á Internetinu og byggir undir aukið traust í viðskiptum.

3. ágú. 2011 - Sjálfvirk endurnýjun léna

Sjálfvirk endurnýjun léna

ISNIC mælir með því að árgjald léna sé endurnýjað með greiðslukorti í stað þess að fá sendan greiðsluseðil árlega. Sífellt fleiri fyrirtæki og einstaklingar nýta sér sjálfvirka endurnýjun ISNIC, enda minnkar þjónustan líkurnar á því að lén lokist eða tapist vegna þess að gleymst hefur að greiða árgjaldið. Slíkt kemur all oft fyrir - sérstaklega þegar sumarfrí standa hæst.

Um 40% allra .is-léna eru skráð í sjálfvirka endurnýjun, en aðeins lén skráð á íslenska kennitölu eiga kost á að endurnýja .is-lén með greiðsluseðli. ISNIC stefnir að því að hætta útgáfu greiðsluseðla, enda er sú greiðsluleið tímafrekari og kostnaðarsamari fyrir báða aðila samanborið við sjálfvirka endurnýjun með greiðslukorti eða beingreiðslum.

Árgjald .is-léns hjá ISNIC er kr. 6.360 auk vsk. og hefur ekkert hækkað í 11 ár.

15. jún. 2011 - Fyrstur kemur fyrstur fær

Fyrstur kemur fyrstur fær

Meginreglan við skráningu léns er fyrstur kemur fyrstur fær. Þetta þýðir að sá sem skráir lénið "eignast" það. Hafi maður augastað á ákveðnu léni sem er u.þ.b. að renna út eða hefur fengið merkinguna "óvirkt" í rétthafaskrá ISNIC (sjá Whois-leitargluggann efst til hægri) þarf maður annaðhvort að hafa samband við skráðan rétthafa þess, og kaupa það beint af honum, eða skrá lénið eftir að því hefur verið eytt af ISNIC.

Ekki þýðir að hafa samband við skrifstofu ISNIC og biðja um að lén verði tekið frá eða að ISNIC láti viðkomandi vita þegar því hefur verið eytt. Slík þjónusta er ekki fyrir hendi hjá ISNIC, enda myndi hún stangast á við þá staðla og þær vinnureglur sem ISNIC viðhefur og gera um leið að engu meginregluna: Fyrstur kemur fyrstur fær.

ISNIC er (frum)skráningarstofan og rekstraraðilinn (e. registry) fyrir höfuðlénið .is. Í þessu felst að öll .is-lén verða til og er stjórnað tæknilega í lénakerfi ISNIC sem samanstendur m.a. af DNS-kerfinu (e. Domanin Name System) og rétthafaskrá ISNIC. Ólíkt almennum þjónustuaðilum (e. registrars, líka oft nefndir "ISPar") getur ISNIC, stöðu sinnar vegna, ekki boðið upp á ýmsa þjónustu tengda lénum eins og t.d. að taka frá lén, hýsa vefsíður og tölvupóst o.fl. sem rekið er á léninu. Aðeins lénið sjálft og grunnvirkni þess á gjörvöllu internetinu er og verður í umsjón ISNIC.

6. jún. 2011 - IPv6 dagurinn 8. júní 2011

IPv6 dagurinn 8. júní 2011

Miðvikudaginn 8. júní verður haldinn svokallaður IPv6-dagur (e. IPv6 DAY), en á þessum degi munu mörg fyrirtæki auglýsa IPv6-vistföng á þjónustu sína, þ.m.t vefþjónustu, póstþjónustu o.fl. Þetta er gert til að kanna áreiðanleika IPv6-tenginga viðskipavina fyrirtækjanna. Meðal þátttakenda verða stærstu netþjónustufyrirtæki heims, t.d. Google, YouTube, Facebook o.fl. sem vilja með IPv6-deginum fá upplýsingar um vandamál sem upp koma þegar IPv6-samskipti eru virkjuð fyrir lykilþjónustu.

IP-tala er heimilisfang þitt á netinu, t.d. 193.4.58.17. DNS kerfið (e. Domain Name System) sér um að kortleggja nöfn (t.d. lén) og tengja saman vefföng og IP-tölur þannig að ef t.d. www.isnic.is er slegið inn í vafra, skilar DNS kerfið 193.4.58.17 og samskiptin fara af stað. Nútímanetþjónusta er þannig upp byggð að ef ákveðin þjónusta hefur bæði IPv4- og IPv6-vistföng, er IPv6-vistfangið valið til samskipta, hafi viðskiptavinurinn aðgang að IPv6-nettengingu.

Lausar IPv4-tölur eru nú af skornum skammti og hefur í raun öllum verið úthlutað (hver heimsálfa á þó enn einhver IP-net til að úthluta til sinna þegna) hins vegar er útgáfa IPv6-talna rétt að hefjast. Heildarfjöldi talna í IPv4-kerfinu er 256^4 (eða 2 í 32. veldi) en heildarfjöldi IPv6 talna er 256^16 (eða 2 í 128. veldi). Minnstu skilgreindu undirnet IPv6-neta eru með 64 bita í nethluta og því 64 bita til að númera hvert tæki s.s. tölvu, fax, síma, leiðsögutæki, o.fl. nettengd tæki. Þessi undirnet rúma því allt IPv4-internetið í öðru veldi.

ISNIC hefur notað IPv6 í alllangan tíma og DNS kerfið hefur svarað IPv6-fyrirspurnum lengi. Hægt er að skrá nafnaþjóna með IPv6 IP-tölum, þar sem vefur ISNIC og póstkerfi svara fyrirspurnum á IPv6 tölur.

Við hvetjum alla sem vettlingi geta valdið til að prófa IPv6 og bendum á www.worldipv6day.org fyrir frekari upplýsingar um IPv6-daginn. Einnig má fá upplýsingar um hvort búast megi við tengivandræðum á Internetinu vegna IPv6 prófunarinnar með því að skoða ipv6eyechart.ripe.net  og test-ipv6.com.

3. maí 2011 - Áframsending (web forwarding) léns á Facebook

Áframsending (web forwarding) léns á Facebook

Nýleg þjónusta í ISNIC-kerfinu gerir rétthöfum .is-léna kleift að vísa einu léni yfir á annað, þ.e.a.s. að áframsenda veffangið (e. web forwarding). Um er að ræða takmarkaða DNS-þjónustu sem nýtist ágætlega fyrir aukalén, eins og snjöll markaðslén, sem ætlað er "trekkja að traffic", eða íslenska mynd lénsins með séríslenskum stöfum (IDN-lén). Sumir einstaklingar nota hins vegar áframsendingu ISNIC til þess að vísa .is-léninu sínu beint á Facebook, eins og t.d. stina.is.

Sé lén með íslenskum stöfum skráð á sömu kennitölu og aðallénið reiknast sjálfkrafa 90% afsláttur af árgjaldi IDN-lénsins. Áframsendiþjónusta ISNIC er endurgjaldslaus - m.ö.o. hún er innifalin í árgjaldi lénsins.

1. maí 2011 - Fyrsti maí

Fyrsti maí

Internet á Íslandi (ISNIC) óskar launamönnum til hamingju með daginn og hvetur fólk til að lesa Vinnuna, tímarit ASÍ, sem borið var í hvert hús í tilefni frídags verkamanna.

Hér er textinn við lagið sem við hæfi þykir að syngja í dag. Lagið gengur undir nafninu "internationallinn", stundum stytt í "nallinn".

Fram, þjáðir menn í þúsund löndum,
sem þekkið skortsins glímutök !
Nú bárur frelsis brotna á ströndum,
boða kúgun ragnarök.
Fúnar stoðir burtu vér brjótum,
Bræður! Fylkjum liði í dag!
Vér bárum fjötra, en brátt nú hljótum,
að byggja réttlátt þjóðfélag.

16. apr. 2011 - FTP er 40 ára

FTP er 40 ára

Upprunalega aðferðin við að flytja skrár milli véla á Netinu nefnist FTP (File Transfer Protocol). Þessi samskiptaaðferð er algeng enn í dag, 40 árum seinna. Til dæmis til að senda skrár á vefþjóna, til að flytja mjög stór gagnasöfn og til ýmis konar kerfisvinnu. Vafrar sæka skrár vefsins hins vegar með HTTP. Myndrænir vafrar komu á sjónarsviðið um 1992, en  fyrir þann tíma var 'vafrað' á netinu með texta-forritum t.d. á usenet, gopher, telnet, irc og ftp. Lítið er eftir af gopher þjónum, en þó má enn finna nokkra. T.d. hér.

RFC114 inniheldur drögin að FTP staðlinum sem var gefinn út 16. apríl 1971. Höfundur þeirra er Abhay Bhushan. Endanleg skilgreining á FTP var síðan sett fram 1985 í  RFC959 eftir Jon Postel og Joyce Reynolds. RFC959 er einnig birtur sem STD009 af IETF, þ.e.a.s. Internet Standard. Áhugasömum lesendum sem vilja kynna sér meira um sögu Internetsins er bent á vefina www.postel.org og www.livinginternet.com.

 

4. apr. 2011 - .is best Norðurlandaléna skv. McAfee Report 2010

.is best Norðurlandaléna skv. McAfee Report 2010

Ársskýrsla McAfee® rannsóknarfyrirtækisins með lista yfir hættulegustu lén í heimi: "Mapping the Mal Web 2010" er nýkomin út. Niðurstöður hennar sýna enn á ný frábæra stöðu .is-höfuðlénsins hvað mikinn áreiðanleika og lága villutíðni varðar. Samkvæmt McAfee® er .is besta lén Norðurlandanna, 6. besta lén í Evrópu, og 11. besta lén í heiminum árið 2010 (McAffe, Mapping the Mal Web 2010, bls. 18).

Skoðuð voru 6.102 íslensk lén sem vísa til jafnmargra vefsíðna og tölvupósts. Leitað var að vírusum (Malware), vefsíðum sem nýta sér vafraveikleika (browser exploits), ruslpósti (spamminess) og áhættusíðum sem eru reknar af vafasömum fyrirtækjum eða einstaklingum. Þá er svartími lénanna og villutíðni líka skoðaður. Svokölluð vegin villu- og áhættutíðini .is-lénsins mældist aðeins 0,2%, sem setur .is-lénið í 96. sæti af 102 prófuðum höfuðlénum í Evrópu, mið Asíu og Afríku. Lén nr. 102, með minnst af villum, er höfuðlén eyjunnar Guernsey (.gg) sem er skv. McAfee "besta og öruggasta" lén Evrópu. Á óvart kemur að .dk (Danmörk) nær næst-besta sætinu á Norðurlöndum en .fi (Finnland) er sísta lén Norðurlandanna með 100% meiri villutíðni en .is og í 23. sæti í Evrópu, mið Asíu og Afríku. Villutíðni .fi jókst um 41,5% milli ára.

Hættulegasta landalén Evrópu, mið Asíu og Afríku er .cm (Cameroon) en villutíðni þess reyndist 22,2%. Versta og hættulegasta landalén í heimi er hins vegar .vn (Víetnam) með 29,4% villu- og áhættutíðini. Athygli vekur að almenna lénið .com tekur nú 1. sætið á heimslistanum yfir hættulegustu lénin af .cm (Cameroon) sem vermdi 1. sætið í fyrra. Gríðarlegur fjöldi .com-léna, eða um þriðjungur (31.3%) þeirra léna sem prófuð voru (n.t.t. 948.995 lén af 15.530.183) reyndust innihalda villur eða áhættuþætti. Næst versta höfuðlén í heimi er .info - tiltölulega ungt höfuðlén (gTLD), sem átti að verða sérstaklega áreiðanlegt lén þegar það var kynnt til sögunnar. Það er vissulega áhyggjuefni fyrir Netið þegar svo stór hluti af lénum stærsta höfuðléns reynist innihalda villur, vírusa og aðrar hættur fyrir hinn venjulega notanda. Slíkt rýrir trúverðugleika Internetsins sem slíks og getur, ef ekki rétt á málum haldið, dregið úr viðskiptum á Internetinu. Ofangreint sýnir að stjórnun og rekstur höfuðléna (e. Top Level Domain) skiptir höfuðmáli fyrir gæði lénsins og trúverðugleika.

ISNIC hvetur áhugasama, s.s. stjórnvöld, til að kynna sér skýsluna rækilega. Auðvelt er að sækja hana á Google með því að skrifa "Mapping the Mal Web 2010" í leitargluggann og smella á "birta" sem PDF skráarsnið.

28. mar. 2011 - Paul Baran, einn af frumkvöðlum Internetsins, látinn.

Paul Baran, einn af frumkvöðlum Internetsins, látinn.

Einn af frumkvöðlum Internetsins, Paul Baran , lést á heimili sínu sl. laugardag. Paul var bandarískur verkfræðingur sem vann að hönnun og þróun samskiptatækni hjá RAND á miðjum 6. áratug siðustu aldar, og ásamt Leonard Kleinrock og Donald Davies, telst hann vera höfundur þeirra samskiptatækni (m.t.t. pakkasendinga) sem Internetið er byggt á. Hugmyndir Pauls voru settar fram í 13 greinum sem RAND birti skv. samningi við ameríska flugherinn og fjölluðu um hæfileika samskiptaneta til að þola áföll af ýmsum toga.  Paul reyndi m.a. að kynna hugmyndir sínar fyrir símafélögum þess tíma en var sagt að net af þessu tagi gætu aldrei virkað. 1969 ákvað DARPA hins vegar að byggja Arpanet á hugmyndum Pauls, sem síðan þróaðist í Internetið eins og við þekkjum það í dag.

2. mar. 2011 - 20% aukning nýskráninga í febrúar

20% aukning nýskráninga í febrúar

Fjöldi nýskráðra léna í nýliðnum mánuði var 672 lén á móti 558 lénum í febrúar 2010. Aukningin nemur um 20%. Fjöldi eyddra (afskráðra) léna reyndist 225 nú móti um 200 lénum í fyrra, sem gerir um 12% aukningu í afskráningum. Nettófjölgun léna í febrúar í ár er því um 447 lén móti um 358 lénum í febrúar í fyrra. Þessi staðreynd kemur ISNIC og fleirum ánægjulega á óvart.

Stofnun léns felur oft í sér hugmynd, áform, eða jafnvel fyrirheit um eitthvað sem koma skal. Aukningin í fjölda nýskráðra léna kann því að benda til aukinnar bjartsýni í þjóðfélaginu. Vonandi tekst vel til hjá þeim 672 .is-lénum sem stofnuð voru í febrúar.   

1. feb. 2011 - Fréttir af IPv4

Fréttir af IPv4

Síðasta opna IPv4 netinu hefur verið úthlutað til APNIC (sjá frétt APNIC). Þetta þýðir að síðustu 5 lausu netunum (/8 netum) verður nú úthlutað sjálfkrafa til hinna staðbundnu skráningarstofa (RIR) sem sjá um að úthluta þeim áfram til þjónustuaðila á sínu svæði. Þjónustuaðilar (s.s.  vistunaraðliar léna og netveitur) hafa nú takmarkaðann tíma til að sækja um eigin net, en áætlað er að IP-tölur til almennrar úthlutunar klárist í lok september á þessu ári.

Hvað þýðir þetta?

Fyrir flesta einstaklinga þýðir þetta ekki neitt, allavega fyrst um sinn. Fyrir net- og tölvuþjónustuveitur er hins vegar kominn tími til að læra á IPv6 og að setja upp vefi og aðrar þjónustur þannig að IPv6 virki rétt fyrir þá sem heimsækja tölvukerfin. Að lokum kemur að því að einstakir notendur fá ekki IPv4 IP-tölur frá sínum netveitum og verða að nota IPv6 tölur. Þvi er ekki seinna vænna að byrja að kynna sér málin.

Íslenskir þjónustuaðilar sækja um IPv6 tölur til sinnar netveitu. Netveiturnar sækja til RIPE um úthlutun IPv6 talna.

25. jan. 2011 - Skráningarskírteini .is-léna

Skráningarskírteini .is-léna

Upplýsingar um rétthafa og tengiliði allra .is-léna eru opinberar og koma fram í skráningarskírteini lénsins. Auðvelt er að skoða skírteini .is-léna t.d. með því að rita nafn lénsins (ásamt .is-endingunni) inn í Whois-leitargluggann hægra megin hér fyrir ofan.

Það er afar mikilvægt atriði að auðvelt sé að finna út hver stendur að baki léni og hver ber þannig séð vissa ábyrgð á því efni sem það tengist á Veraldarvefnum, eða á efni sem sent er frá því með tölvupósti. ISNIC leggur mikla áherslu á að upplýsingar í Whois gagnagrunninum séu réttar á hverjum tíma. Þetta ásamt öðru stendur að baki miklum trúverðugleika .is-léna á heimsvísu skv. rannsóknarfyrirtækinu McAffe.

ISNIC hvetur rétthafa léna til að skrá sig inn á ISNIC.is (NIC-auðkennið kemur fram í skírteininu) og skoða liðinn "Mín skráning" á Minni síðu, og íslenska rétthafa sérstaklega til að haka við í reitinn "Heimilisfang uppfærist samkvæmt þjóðskrá" sem er neðst til hægri. Þeir sem gera það fá sérstaka staðfestingu í skráningarskírteini lénsins. Slík staðfesting eykur enn á traust lénsins, en skortur á trausti og trúverðugleika er helsti veikleiki Veraldarvefsins (www.)

 

 

21. jan. 2011 - Aðalfundur ISNIC 2011

Aðalfundur ISNIC 2011

Aðalfundur Internets á Íslandi hf. (ISNIC) verður haldinn í dag, bóndadaginn, 21. jan. kl. 15.00 í ISNIC salnum á 17. hæð Höfðaturnsins við Borgartún, Höfðatúni 2, 105 Reykjavík. Auk venjulegra aðalfundarstarfa verður boðið upp á léttar veitingar eftir fundinn. Hluthafar eru hvattir til að mæta.

Tryggvi Karl Eiríksson, stjórnarform. ISNIC

 

8. jan. 2011 - Fólk treystir .is-lénum

Fólk treystir .is-lénum

Traust og trúverðugleiki skiptir meginmáli til þess að ná góðum árangri á Internetinu. Eftir hrun íslenska bankakerfisins í október 2008 höfðu menn áhyggjur af því að trúnaðarbresturinn vegna hrunsins myndi smitast yfir í önnur svið atvinnulífsins og valda því tjóni. ISNIC hafði t.a.m. áhyggjur af því að höfuðlénið .is myndi tapa trúverðugleika vegna hrunsins. Allt kapp hefur því verið lagt á að viðhalda góðri stöðu lénsins sem eins af traustustu og tæknilega bestu höfuðlénum heims. Nýlega útkomin skýrsla McAffe sýnir að bankahrunið hefur sem betur fer ekki haft áhrif á traust og trúverðugleika .is-léna.

Öll .is-lén eru prófuð reglulega af ISNIC-kerfinu m.t.t. tæknilegrar uppsetningar. Öllum lénum sem ekki uppfylla nokkuð stífar kröfur ISNIC eru sendar ábendingar í tölvupósti og þeim lokað (þ.e.a.s. gerð tæknilega óvirk) eftir tilskilinn frest ef uppsetningin hefur ekki verið lagfærð. Sama gildir ef upplýsingar lénsins í rétthafaskrá ISNIC (Whois) eru ófullnægjandi. Þetta tvennt, þ.e. tæknileg uppsetning lénsins og réttar upplýsingar um rétthafa þess og tengiliði, eru meðal mikilvægustu atriðanna sem undirbyggja traust og áreiðanlegt lén.

ISNIC hvetur alla rétthafa til að uppfæra reglulega uppýsingar sínar í Whois-rétthafaskránni. Undir liðnum "mín skráning" geta tengiliðir valið að heimilisfang þeirra uppfærist sjálfkrafa miðað við Þjóðskrá og fyrirtækjaskrá. Þau lén sem þannig eru merkt fá sérstaka staðfestingu þar um í skráningarskírteini lénsins. Þess má geta í lokin að útgefendur SSL-öryggisskírteina reiða sig á rétthafaupplýsingar ISNIC. Öllum er heimilt að skoða skráningarskríteini allra .is-léna með því einfaldlega að skrá nafn lénsins inn í Whois-leitargluggann efst til hægri hér á forsíðu ISNIC.is

31. des. 2010 - Gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það gamla

Gleðilegt nýtt ár og takk fyrir það gamla

ISNIC óskar viðskiptamönnum nær og fjær gleðilegs árs og þakkar fyrir það liðna.

Ýmsar mikilvægar breytingar voru gerðar á þjónustunni á árinu 2010 - sumar sýnilegar notendum en aðrar kerfislegar, en allar lúta þær að því að auka gæði og öryggi þjónustunnar. ISNIC flutti starfsemina á árinu úr Tæknigarði við Dunhaga, þar sem landslénið varð til fyrir tæpum 25 árum er fyrsta .is lénið, hi.is, var skráð, í Höfðaturninn við Borgartún. Hér er aðstaðan öll til fyrirmyndar og móttaka viðskiptavina eins og best verður á kosið.

.is-lénið hefur ár eftir ár mælst vera á meðal öruggustu og trúverðugustu léna heimsins og þrátt fyrir talsverða fjölgun, sérstaklega undanfarin þrjú ár, hefur tekist að viðhalda háu gæða- og þjónustustigi. Slíkt er ekki sjálfgefið.

Árið 2010 er metár í sögu ISNIC, aldrei áður hefur .is-lénum fjölgað eins mikið á einu ári. Skráð voru 7.157 ný lén á árinu og 2930 lén voru afskráð. Nettófjölgun léna var því um 4200 lén, sem gerir um 15% aukningu milli ára - heldur meira en 2009, sem einnig var metár hjá ISNIC. Niðurfelling stofngjaldsins 1. desember 2008, sem lækkaði skráningargjald lénsins um 36%, ásamt ýmsum öðrum breytingum sem auðvelda fólki að skrá lén sjálft, eru veigamestu ástæðurnar fyrir ágætri fjölgun léna undanfarin tvö ár í annars erfiðu árferði.

Stofnun léns er gjarnan upphafspunktur mikilla áforma hjá stofnanda þess. Áforma sem kunna að verða að blómstrandi starfsemi fyrr en varir. Það er von ISNIC að sem flest af þeim rúmlega sjö þúsunum lénum, sem stofnuð voru á árinu, muni þegar fram í sækir uppfylla væntingar rétthafanna landi og þjóð til gagns. Upplýsingar um fjölgun og eyðingu léna má sjá undir liðnum "Lén/Tölulegar upplýsingar" hér á vinstri hönd.

Gleðilegt ár

Starfsfólk og stjórn ISNIC

30. des. 2010 - Bilun í rafmagnsbúnaði ISNIC

Bilun í rafmagnsbúnaði ISNIC

Alvarleg bilun í rafmagnsbúnaði ISNIC í Tæknigarði olli því að tveir mikilvægir svissar duttu samtímis út um hálffjögur leytið í dag. Um klukkustundar rof varð vegna þessa á uppfærslum DNS-upplýsinga, Svarboxþjónustunni, Samræmdri vefmælingu og vefjunum ISNIC.

Bilunarinnar varð fyrst vart um kl. 15:32 og viðgerð lauk um kl. 16:30.

Bilun þessa má skoða sem síðbúin eftirköst flutnings ISNIC úr Tæknigarði í Höfðatorg í mars sl. sem enn er ekki að fullu lokið.

Internet á Íslandi biðst velvirðingar á þeim óþægindum sem viðskiptavinir kunna að hafa orðið fyrir vegna þessa, en tekið skal fram að engin truflun varð á svörun .is-léna vegna bilunarinnar.

27. des. 2010 - Læsing léna - ný þjónusta sem tekur gildi 6. janúar 2011

Læsing léna - ný þjónusta sem tekur gildi 6. janúar 2011

- þessi frétt var fyrst birt 6. desember sl. -

Þegar deilt er um réttinn til ákveðins léns getur komið upp sú staða að yfirvöld þurfi að skera úr um hvor deiluaðila skuli hljóta þann rétt. Slíkur ferill tekur all langan tíma og því kann að vera nauðsynlegt að hægt sé að koma í veg fyrir að lénið sem í hlut á sé umskráð á þriðja aðila meðan beðið er úrskurðar.
 
ISNIC hefur nú bætt við nýjum þjónustulið í skráningarkerfi .is-léna, sem gefur möguleika á að læsa rétthafaupplýsingum léns meðan á kæruferli stendur (e. registry-lock/dispute-lock) án þess að skerða aðra þjónustu við lénið á meðan á læsingu stendur.

Sá sem fer fram á læsingu léns (læsingarbeiðandi) þarf að greiða læsingargjald og senda inn staðfestar upplýsingar um framlagða kæru, áður en beiðnin er tekin fyrir og eftir atvikum samþykkt af ISNIC. Sá rétthafi sem fyrir læsingu léns verður (læsingarþoli) er eðli málsins samkvæmt fyrst látinn vita af læsingu lénsins eftir að því hefur verið læst. Vinni læsingarbeiðandi málið flyst rétturinn til lénsins sjálfkrafa til hans við innsetningu úrskurðarins hjá ISNIC. Tapi hann hins vegar málinu afléttist læsingin.
 
Eftirfarandi breytingar á skráningarreglum ISNIC hafa verið sendar á póstlista ISNIC. Ein mjög góð ábending hefur þegar borist og verið tekin til greina. Neðangreindar reglur um læsingu léna taka gildi ásamt þjónustunni sjálfri þann 6. janúar 2011. Ábendingar um reglurnar og nýju þjónustuna eru vel þegnar.

Við 1. grein bætist skilgreining

1.1.17 Læst lén
Rétthafa léna sem merkt eru læst í rétthafaskrá ISNIC er ekki hægt að breyta á meðan á læsingu stendur.

Við bætist ný grein nr. 12:
 
12. Læsing léna
 

12.1 Aðilar að ágreinismáli um lén, sem þegar er skráð hjá ISNIC, geta að ákveðnum skilyrðum uppfylltum (sjá 12.4) farið fram á að ISNIC læsi rétthafaupplýsingum léns sem deilt er um. Sá sem fer fram á læsingu er læsingarbeiðandi og sá sem sæta þarf læsingu er læsingarþoli.
 
12.2 Læst lén heldur tæknilegri virkni sinni, en ekki er hægt að skipta um rétthafa þess. Mögulegt er að flytja læst lén milli vistunaraðila, skipta um greiðanda og skipta um tæknilegan tengilið.
 
12.3 Læsingarbeiðandi skráir læsingabeiðni rafrænt hjá ISNIC og greiðir læsingargjald skv. gjaldskrá ISNIC hverju sinni. Samhliða slíkri beiðni þarf að leggja fram afrit af framlögðum kærugögnum til þartilbærs aðila (sjá 12.4).
 
12.4 ISNIC tekur til greina beiðni um læsingu léns, sé hún studd gögnum um framlagningu kæru fyrir
a) íslenskum dómstólum
b) neytendastofu
c) úrskurðarnefnd ISNIC
d) öðrum aðila, sem á hverjum tíma telst bær til að úrskurða í viðkomandi máli.
 
12.5 Læsing léns gildir í 6 mánuði, en fæst framlengd einu sinni til 6 mánaða án nýrrar umsóknar liggi þá fyrir gögn um að mál sé til meðferðar og að niðurstöðu sé að vænta innan 6 mánaða. Sé deila enn óleyst að tólf mánuðum liðnum þarf læsingarbeiðandi að sækja aftur um læsingu á léninu og leggja fram ný gögn sem sýna að deilan sé enn til formlegrar meðferðar hjá þartilbærum aðila.
 
12.6 Læst lén er umskráð á læsingabeiðanda ef
a) læsingarþoli samþykkir að afskrá lénið,
b) læsingarþoli verður ekki við úrskurði eða dómi um að afskrá lénið eða umskrá það á læsingarbeiðanda.
 
12.7 Lén sem skráð er á læsingarbeiðanda í framhaldi af dómi eða úrskurði, telst nýskráð frá þeim degi sem dómnum eða úrskurðinum er framfylgt hjá ISNIC.
 
12.8 Náist sættir milli aðila meðan á læsingu léns stendur, skráir læsingarbeiðandi það rafrænt hjá ISNIC og lýkur þar með læsingu þess sjálfkrafa. Læsingargjald er ekki endurgreitt.

22. des. 2010 - Gleðileg jól

Gleðileg jól

Starfsmenn og stjórn ISNIC óska viðskiptamönnum og landsmönnum öllum gleðilegra jóla með ósk um gott og farsælt komandi ár.

Skrifstofa ISNIC og símsvörun verður opin á Þorláksmessu, en lokuð á aðfangadag jóla og á gamlársdag. Bakvakt ISNIC verður á sínum stað eins og endranær. Skrifstofan opnar aftur kl. 09 mánudaginn 27.12.

7.065 ný .is-lén hafa verið skráð á árinu 2010, sem stefnir í að verða jafn gott og árið 2009 er 7.084 ný lén voru skráð. Heildarfjöldi virkra .is-léna er nú 31.691, en uppfærður fjöldi er birtur reglulega efst til vinstri hér á forsíðu ISNIC.is.

13. des. 2010 - Wikileaks.is

Wikileaks.is

Sé spurt hvað þyrfti til þess að ISNIC myndi loka wikileaks.is vegna innihaldsins, þá er svarið einfalt: Til þess þyrfti dómsúrskurð sem beint væri til ISNIC um að loka léninu. Slíkt hefur aldrei gerst.

ISNIC ber ekki ábyrgð á efnislegri notkun rétthafans á léninu, þ.e. hvorki hvað varðar innihald tölvupósts sem sendur er frá netfangi lénsins, t.d. wikileaks@wikileaks.is, né heldur á vefsíðum sem birtast undir veffangi þess á Internetinu, þ.e. www.wikileaks.is. Lénið var skráð 7. júlí 2010 og hefur verið virkt síðan. Það er beinlínis heilög skylda ISNIC að halda .is-lénum opnum og aðgengilegum út um allan heim og á öllum tímum. Aðeins lögregluyfirvöld með fulltingi íslenskra dómstóla geta fyrirskipað ISNIC að loka léni. Slíkt hefur eins og áður sagði ekki gerst í hartnær 25 ára sögu .is.

Rétthafar .is-léna vita margir að ISNIC-kerfið lokar hins vegar reglulega lénum af tveimur annarskonar ástæðum, en þá aðeins eftir ítrekaðar aðvaranir um úrbætur til rétthafans. ISNIC-kerfið, sem er að mestu leiti sjálfvirkt hvað lokanir léna varðar, gerir lén óvirkt í tvennskonar tilvikum: Annars vegar ef árgjald lénsins hefur ekki verið greitt og hins vegar ef aðvörunum um úrbætur á skráningu lénsins í rétthafaskrá og á nafnaþjónum hefur ekki verið sinnt. Reglur ISNIC um tæknilega virkni eru strangar og ISNIC sem slíkt illsveigjanlegt, en á þessari staðreynd byggist hátt öryggis- og þjónustustig .is léna. Ef árgjald wikileaks.is yrði ekki greitt, eða skráning þess uppfyllti ekki lengur reglur ISNIC, þá myndi ISNIC loka léninu - annars ekki.

24. nóv. 2010 - ISNIC-salurinn á 17. hæðinni

ISNIC-salurinn á 17. hæðinni

ISNIC býður gestum og gangandi upp á að leigja fullkominn fyrirlestrarsal m. kaffiaðstöðu á 17. hæðinni í Höfðaturninum við Borgartún - sömu hæð og skrifstofa ISNIC er til húsa. Salurinn er aðallega hugsaður fyrir Internet-tengt fræðslustarf, en nýtist líka öðrum. ISNIC-salurinn stendur fyrirlesurum til boða gegn vægu gjaldi og undanfarna mánuði hafa svokölluð BTM-námskeið (breyting, tækifæri, menntun) Vinnumálastofnunar verið haldin fyrir hádegi í ISNIC-salnum svo dæmi sé tekið. Útsýnið úr salnum er í senn uppörvandi og mikilfenglegt. Nánari upplýsingar á salur.isnic.is.

12. nóv. 2010 - Lög um lén taki tillit til mannréttinda

Lög um lén taki tillit til mannréttinda

Samgguruneytihefur sett fram dr afrumvarpi til laga um landsli.is. Hingatil, e brum 25 (stekimiaf elsta linu, sem er hi.is) hafa reglur ISNIC gilt um skringu la og dugalega. r munu gilda ram, en ver framtinni studdar af lum.

ISNIC hvetur rthafa la til ess akynna s drin, og greinagerna meeim. Dr alum um .IS. Athugasemdir ISNIC vidrin msjh.

ISNIC leggur erslu anu lin fjalli fyrst og fremst um vernd rthafa la og sjfsti lsins sem heimilisfangs Internetinu, en setji starfseminni og rthum la ekki arfa skorr, sem hefti framrn innlenda hluta Internetsins.

er ISNIC eirrar skonar aefni sem geymt er vefsum komi linu sem slu ekki vi L eru fyrst og fremst janlegur hluti netfanga, veffanga og annarra heimilisfanga Netinu. L sem sl hafa ekki efnislegt innihald, t au kunni avera ger skiljanlegum orm.

ISNIC bendir runeytinu og rum stjnvdum nallinn d stjnlagadsts Frakklands um frsku lalin, en hluti eirra var ddur legur ar sem vear greinar samrast ekki mannrtindavi frsku stjnarskrinnar um tjingar- og atvinnufrelsi/b>. Segja mafranska stjnarskrn smir allra stjnarskr. a.l. hafa dar franska stjnlagadstsins rif um alla Evru. Lesifrt um mihjAFNIC, systurfyrirti ISNIC Frakklandi.

3. nóv. 2010 - .IS á meðal öruggustu höfuðléna í heimi

.IS á meðal öruggustu höfuðléna í heimi

Nýútkomin skýrsla McAfee, "Mapping the Mal Web" 2009, sýnir að höfuðlénið .is mælist enn á ný á meðal öruggustu léna í heimi. Aðeins um 0,3% líkur eru á því að lenda á vafasömu .is-léni hvað vírusa og svik ýmiskonar áhrærir.

Skýrslan sýnir annars mjög dökka mynd af ástandi sumra höfuðléna og yfir 100% aukningu á heildarfjölda óöruggra (e. risky) léna í heiminum. Sem fyrr er ástandið langverst í Asíu og borgin Shaoxing í Kína er tiltluð sem vírus-höfuðborg heimsins. Kínverjar hafa þó tekið myndarlega til í hjá sér undanfarið og á nokkurra mánaða tímabili á síðasta ári eyddu þeir um 5,7 milljónum .cn-lénum, eða um 78% af öllu .cn-svæðinu!

Í Evrópu er ástandið verst í Rúmeníu (.ro) en um 21% líkur eru á því að lenda á sýktu léni á .ro-svæðinu. Það er því best að opna síður tölvupóst eða vef undir þessum lénum nema vita örugglega hvað stendur að baki.

Heimildir: McAfee, Wikipedia og CENTR

6. okt. 2010 - Áframsending veffangs (Web forwarding) fyrir aukalén og IDN-lén

Áframsending veffangs (Web forwarding) fyrir aukalén og IDN-lén

Neg justa ISNIC-kerfinu gerir rthum .IS-la kleift ava einu li yfir annamesvonefndri "ramsendingu veffangs" (e. web forwarding). Algengt er al meslenskum stum (IDN-l) s sett ramsendingu og lin va yfir alli SIDN-lieigu su kennitu og allireiknast sjfkrafa 90% afsltur gjald ess. ramsending veffangs er endurgjaldslaus justa hjISNIC - .e.a.s. h er innifalin gjaldi lsins.

4. okt. 2010 - Skipulagður niðritími isnic.is um kl. 18 í dag

Skipulagður niðritími isnic.is um kl. 18 í dag

Vefur ISNIC, www.isnic.is, verr tekinn nir nokkrar mur um klukkan 18 dag vegna uppfslu stikerfi vefjs ISNIC. Ekkert rof verr grunnjustu ISNIC viDNS-kerfivegna uppfslunnar.

Kerfisstji ISNIC.

3. okt. 2010 - Klámkóngurinn John Zuccarini og villulén

Klámkóngurinn John Zuccarini og <i>villulén</i>

Sspurt hvort hver sem er geti skr hva l sem er? er almenna svarij/b>. Hver sem er getur vissulega skr hva l sem er, en hvort hann megi aer annam. kemur ekki lj fyrr en sar. L getur haft nilega mikla skskotun til vumerkis e annarra huglra rtinda askring ess brji rti ria ala. Ki sali skringu lsins, og vinni mi tapar rthafinn sem skri lifyrstur a.m.k. skringargjaldinu (kr. 6360 + vsk.) og linu.

Ein af meginreglunum viskringu ls er askrli"gri tr/b>". henni felst askrsur l sem er mj lt e alveg eins og ekkt innlent e erlent heiti/vumerki - og sstaklega ekki ef starfsemin sem linu er laafra er eins og starfsemin tilviki samsvarandi ekkts vumerkis e heitis. Slt gi dstl skilgreint sem "Typo-squatting" (typo-domain, villul) e "Cybersquating" (jal) og gengur gegn fyrrgreindri reglu um askrl gri tr

Mar anafni John Zuccarini, ekktur bandarkur klkgur, nur ess vafasama heirs avera fyrsti einstaklingurinn sem er ddur sekur samkvt negum almennum lum (Civil-law) Bandarjunum sem banna "typosquatting" (banna skringu villandi la). Zuccarini skri nokkur "villul" (e. typo-domains) sem ltust nnum frs fks vileikkonunnar Nicole Kidman, brranna Backstreet Boys og sgkonunnar Britney Spears. Sannati aherra Zuccarini hef skr lin eim tilgangi einum aplata fk inn klvefi sa og hagnast annig frlistamannanna. Fyrir avar hann ddur af hverfisdst surhluta New York i2000. ranir Zuccarini hafa enn engan angur bori Heimild: www.wiredsafety.org

Ht yggi og mikill trergleiki .IS la felst m.a. mj lu hlutfalli villula .IS-lasvinu.

16. sep. 2010 - Hvaða lén eru að losna?

Hvaða lén eru að losna?

Starfsmenn ISNIC eru oft spurr um hvort ht safupplingar yfir nega afskr l. Svarier stutt og laggott: Nei.

tan felst m.a. verndun rtlisreglunnar "fyrstur kemur fyrstur f". Orsambandi"fyrstur kemur" ir asali sem fyrstur skrr liskringarkerfi ISNIC f a Orsambandiir hins vegar ekki assem fyrstur sendir okkur br og bir um li e assem kemur fyrstur stann og kar eftir vmunnlega, f a

ta essa er saekki er ht asja um l hjISNIC venjulegum skilningi, heldur fvikiptamenn aang avefjustu ISNIC hvar eir sjfir skrlieigin yrg ss vegna er ekki heldur rt atala um a"ISNIC hluti lum", nheldur a"sja um l" venjulegum skilningi vaer ekkert "umsnareybla e "umsnarform" til.

Allir standa jafnt avi viskringu .is-la og upplingar um nega afskr l myndu fyrr e sar setja stu uppn. Eina lein til aathuga hvort eitthvert .is-l er til, e kr, er anota "Who-is" leitargluggann efst til hri h vef ISNIC og var.

23. ágú. 2010 - Náðu árangri á Internetinu

Náðu árangri á Internetinu

Nta nskeiISNIC-salnum fjallar um markasetningu Internetinu, 2.-3. september, sem Hjtur Smason frScope Communications heldur. nskeinu la ttakendur ana s tifin sem Internetibur upp en forst um leihturnar sem ar leynast. Kenndar ver aerr sem ttakendur geta strax nt s til angurs og sd di af vhvavirkar og hvaekki.
"Meyfir 190.000 lendinga Facebook, og tilkomu annarra netmia eins og Twitter, Youtube og Google.is, hefur markaumhverfi fyrirtja gjbreyst," segir tilkynningu frHirti, sem ku vera einn reyndasti og besti fyrirlesarinn essu svi hlendis.

Skru ig na og nu angri Internetinu

Isnic-salurinn er hni ISNIC 17. hinni na skrifstofuturninum viHtorg steinssnar frHlemmi. Hann stendur fyrirlesurum, rgjum og rum sem bja upp internet-tengt kennsluefni til bo gegn vu gjaldi. nur bunskeieru "Google-Apps" vegum Atmos.is og MTB (Menntun, tifi, breytingar), sem J Bjarni Bjarnason markjfi heldur samstarfi viVinnumastofnun ISNIC-salnum komandi vetri.

20. ágú. 2010 - 30.000 .IS lén

30.000 .IS lén

Fjdi virkra punktur-is la ni 30.000 19.8.2010. Lafjdinn hkar menkringum en lkar meafskringum og er vsreytilegur. gar etta er skrifaer fjdinn 30.027 l. Fjda virkra la msjefst til vinstri h sunni vihlina lenska fanum.

Fjdi .IS-la hefur vaxijafnt og t undanfarin , en vturinn t kipp nember 2008 er stofngjald la var fellt nir og fyrsta gjaldilka um 36%. hefur verla lkaum t 50% araungildi ar sem gjald .IS la hefur stasta10 . Mel annars etta, amt aukinni og btri justu, skir rlega 100% fjgun la sl. 3 .

17. ágú. 2010 - Hvað gerir ISNIC?

Hvað gerir ISNIC?

Starfsmenn ISNIC eru reglulega spurr hvaISNIC geri. Meeinfdum hti mti svara spurningunni essa lei

ISNIC stendur fyrir IS (.IS) Network Information Center, sem ir upplingamit .IS-la. Upplingarnar sem ISNIC gefur eru annars vegar "mannlegs" eis, og hins vegar "tnilegs" eis. Upplingar um rthafa og tengili la (mannlegu upplingarnar) eru sjnlegar og lum aengilegar Whois-skrni, sem m.a. mfinna efst til hri h vef ISNIC. "Whois" mfletta upp lum .is lum.

Tnilegu upplingarnar eru alfarirafrar, svokallar DNS (Domain Name System) fslur e skringar. r segja tvukerfum internetjustuala um va verd til um hvar viomandi .is-l er vista .e. gefa nauynlegar upplingar um nafnaja lsins og aar tnilegar skringar svo finna megi ligjvlu Internetinu. Ef upplingar essar berast ekki frISNIC (t.d. ef ISNIC lokar li) htir l starfsemi linu, s.s. tvuptur og vefur, avirka.

tta er hnotskurn asem ISNIC gerir varndi nafnajustu .IS-la. nur starfsemi ISNIC er rix.is, modernus.is og almenn upplingagj til notenda Internetsins, sem er talsvert umfangsmikil. rekur ISNIC eiginn kennslusal, sem stendur fyrirlesurum og kennurum sem sha sig internettengdum efnum til bo gegn vu gjaldi.

13. ágú. 2010 - Námskeið í einkaleyfa- og hugverkarétti

Námskeið í einkaleyfa- og hugverkarétti

Endurmenntun H. heldur haust nskeisem hentar vel eim sem hafa mehdum stjnun la- og einkaleyfama, t.d. hjstri fyrirtjum og stofnunum. tt l (e. domain) myndi varla sjfstan rt til einkaleyfis (nugt) hefur mikilvi la, og ar meveri eirra, aukist gurlega sustu in.

ISNIC mir meninu fyrir stjnendur og sfringa sem bera yrgla- og einkaleyfamum og/e rum hugverkartindum. Ht er askrsig vikuna vefnum Endurmenntun.is. Nskeier ner 9600 og hefst 15. t.

12. ágú. 2010 - Skipulagður niðritími

Skipulagður niðritími

Vegna uppfslu verr hluti af innra kerfi ISNIC engilegur kvd, fimmtudag. tta ekki ahafa sjnleg rif laskringar e breytingar gerr gegnum vefinn, en tilkynningum frkerfi ISNIC gi seinka

Starfsfk ISNIC

19. júl. 2010 - Aðstoð við skráningu léns

Aðstoð við skráningu léns

im sem urfa meiri atoviskringu ls en ht er aveita sa, e Svarboxinu isnic.is, er gflega bent afgreilu ISNIC. H er 17. hinni na skrifstofuturninum viBorgart Reykjav (ar sem Hamborgarafabrikkan er). Tilvalier akja heimsn til ISNIC ntu barfer(vierum ains 400m frHlemmi) skrliog nja um leisisins sem er intalegt.

Innkeyrslan bakjallarann er aaustanver, framan vialinngang Hturnsins. Turnlyfturnar eru ar sem merkt er "TURN". Bastin eru endurgjaldslaus fyrir vikiptavini ISNIC.

25. jún. 2010 - ICANN nr. 38 fjallaði mest um öryggismál

ICANN nr. 38 fjallaði mest um öryggismál

yggi Internetsins var efst baugi 38. almenna fundi ICANN, sem fram f vikunni Brussel. ICANN fer mesamringu og stjn Internetsins fyrir hd IANA, sem ISNIC er ali a Misnotkun la legum tilgangi er eitt helsta yggjuefni eirra sem starfa arekstri grunnkerfa Internetsins heimsvu. Hlutverk grunnskringarala (e. registry) eins og ISNIC er, er m.a. aafla og vialda rtum upplingum um rthafa la svoklum Whois-gagnagrunni og gera aengilegar.

Sammerkt meeim lum sem hafa falliiti og trausti vegna misnotkunar (di: .info, .biz, .net, .tk, .ru, .cn) er asvonefndum Whois-upplingum um mg eirra er bi erfitt treysta og angast. ISNIC kappkostar abirta opinberlega traustar og haldgar "Whois-upplingar" um .is l vef sum og mun gera svo ram. Mevavialda traustum og opnum Whois-gagnagrunni er yggi og traust .is la best tryggt.

28. maí 2010 - .IS lénið á Facebook

.IS lénið á Facebook

Ht er ala ISNIC kerfiva .IS lininu (fyrirspurnum li beint inn Facebook mevanota "ramsendingu veffangs", eins og justan heitir ISNIC-kerfinu.

ir sem eiga l bivi ISNIC, en enga heimasu, e eir sem eiga Facebooksu og langar askrsitt eigi.IS-l, geta nt s justuna.

ramsending veffangs (e. web forwarding) hjISNIC er takmku"redirect" justa og sem sl innifalin gjaldi lsins. ustan hentar einnig vel fyrir sem vilja va aukalum einn og sama vefinn, t.d. l meslenskum stum (svokluIDN l).

Gangi ykkur vel sumar - ISNIC

23. maí 2010 - Skipulagður niðritími í 50 mín. á Hvítasunnudag

Skipulagður niðritími í 50 mín. á Hvítasunnudag

Flutningur vefji ISNIC, amt fleiri tjum, Tnigar Htorg gekk samkvt tlun. Vefjusta ISNIC laf essum sum nii ta klukkustund milli kl. 19 og 20 Hvasunnudag.

ISNIC flutti eins og kunnugt er hutvar sar Tnigar viDunhaga ann 4. mars sl. Ht 2 (Hturinn 17. h) Reykjav. N og fullkominn tvusalur ISNIC er einnig staettur ar - djt ium jarr - undir Htorgi. Fleiri net- og vefjustur ISNIC, ar u. K-rin (einn af 13 huafnajum Internetsins) ver ntu vikum fluttar Tnigar Htorg, sem ner ornn mikilvur punktur innlenda hluta Internetsins.

Tnimenn Internets landi hf. reyna eins og unnt er avelja dag eins og ennan (Hvasunnudag) egar internetnotkun landsmanna er lmarki, til ess aframkva vivar breytingar, sem gu orsakatruflanir justu ISNIC.

13. apr. 2010 - Google Apps námskeið í ISNIC-salnum

Google Apps námskeið í ISNIC-salnum

r til fyrir fm um ti nauynlegt akunna stikerfiWindows og Microsoft hugba tta hefur breyst metilkomu Internetsins. Ner mikilvara akunna ana s hugba sem sstaklega er rr fyrir Interneti Google hugbar er fremstur flokki hugbar fyrir Internetiog vhefur ISNIC vealeggja sitt af mkum til kynningar honum samstarfi visprotafyrirtiAtmos ehf. sem er virkenndur justuali fyrir "Google Apps", eins og "sk er kalla

Atmos heldur Google Apps nskeifyrir eintaklinga og fyrirti ISNIC-salnum 17. hinni Hturni apr og masem h segir:

16. apr. Kynning kl. 12.30 - 13.30. Allir velkomnir men hr leyfir.
26. apr. Uppsetning Google Apps. (2 tar).
11. ma GrunnnskeiI. (3 tar).
12. ma GrunnnskeiII og III (3+1 ti).

Skring og nari upplingar Atmos.is

26. mar. 2010 - ISNIC-salurinn fyrir Internetið

ISNIC-salurinn fyrir Internetið

Internet landi hf (ISNIC) hefur veum samfagslegum skyldum agegna lji atu sinnar, sem sali sem s um frumskringu og grunnrekstur lenska hulsins .IS. gar vevar aflytja rekstur ISNIC Tnigar Hturninn viBorgart, var jafnframt tekin vn um abyggja fullkominn kennslusal fyrir Interneti ar sem m.a. skyldi boupp nskeisem tengjast netinu.

ISNIC-salurinn var opnar 22. mars sl. Hann tekur 30 manns si og er egar vel bar. ISNIC mun bja almenningi, og eldri borgurum sstaklega, upp nskeisalnum sem la alaskringum og internetinu.

Salarleiga: Fullt verfyrir staka daga salnum er kr. 25.000 mekaffi. Fyrir hegi kostar kr. 10.000 og e.h. kr. 15.000. Veittur er 50% aflsltur, ef nokkrir dagar eru bar einu. Samt og einstaklingar fskj.
Nskei"BTM" (breyting, tifi, menntun) sem J Bjarni Bjarnason rgjafi stendur asamvinnu viVinnumastofnun, fer fram ISNIC-salnum f.h. daglega. r fatvinnuleitandi g r sem reynst hafa mgum vel. tttakendur fyrstu nskeivikunni lu mj vel aatunni, enda siiafnanlegt!

23. mar. 2010 - Google Apps kynnt 17. hæðinni

Google Apps kynnt 17. hæðinni

RgjafafyrirtiAtmos ehf. heldur kynningu miikudaginn 24. mars kl. 16.00 num og fyrirlestrarsal ISNIC hugbarjustu sem kallast "Google Apps Premier Edition". Kynningin verr 17. hinni Hturninum viBorgart Reykjav. H er eypis og er fyrir alla sem hafa uga ana s hugbaGoogle Internetinu.

Atmos ehf er vottar endursu- og justuali fyrir Google Apps og mun framhaldi kynningarinnar bja upp nskeinotkun og innleingu Google hugbarjustu fyrir fyrirti og stofnanir. Nskein ver haldin samstarfi viISNIC, sem er umhugaum aallir geti nt s Internetimehagkvum hti.

Kynningin er lum opin svo lengi sem hr leyfir. leinni gefst tifi asko nar hutvar Internets landi hf. og nja um leisisins af 17. hinni, sem er iafnanlegt!

15. mar. 2010 - .com er 25 ára

.com er 25 ára

Fyrsta livar skr essum degi fyrir 25 um. var lisymbolics.com, en i1985 voru ains 4 .com l skr (samtals).
dag eru lin rlega 90 millj og fjgar hverri viku um 500 und.
Skring .is la hst 1988 og eru dag 28491 talsins.

11. mar. 2010 - ISNIC opnar kennslusal 22. mars

ISNIC opnar kennslusal 22. mars

Internet landi hf. opnar "ISNIC-skann" mudaginn 22. mars n.k. 17. hinni Hturninum viHtorg Reykjav. Meopnun "skans" (sem er 30 manna kennslusalur meiafnanlegu si) hyggst ISNIC m.a. bja eldri borgurum upp nskei"fyrstu skrefin Internetinu". verr justualum ISNIC, og rum sfringum, boupp shnskeiuppsetningu og rekstri nafnaja svo eitthvasnefnt.
Einnig ver haldin svlu"MTB-nskei (menntun, tifi, breytingar) fyrir atvinnuleitendur. u ver vegum sjfsts fyrirlesara samvinnu viVinnumastofnun.

ISNIC-skinn er rum ri hugsar sem framlag ISNIC til Internetsamfagsins, mevt og viang ess huga. Nskein, og stundatafla skans, ver auglt sar h ISNIC-vefnum.

2. mar. 2010 - ISNIC flytur fimmtudaginn 4. mars

ISNIC flytur fimmtudaginn 4. mars

Skrifstofa ISNIC verr lokufimmtudaginn 4. mars og ftudaginn 5. mars vegna flutninga Tnigar Hturninn viBorgart.

Athugiagrunnjusta ISNIC vihui.IS skerst asjfs ekki.

Skrifstofan opnar nmudaginn 8. mars. Starfsmenn kvea Tnigarmetrega eftir rlega 20 a farst tabil.

10. feb. 2010 - Hvernig virkar Netið?

Hvernig virkar Netið?

Fyrir ugasama, mfinna t myndband Youtube sem sir meafar einfdum hti hvernig Netivirkar raun og hva hlutverki samtengipunktar eins og RIX gegna.

rna meinnig finna myndband um hvernig DNS kerfivirkar. Starfsemi ISNIC er afinna sama staog "nafnajar .EU" myndbandinu. ISNIC s m.a. um reksturinn huinu .IS og nafnajum ess.

15. jan. 2010 - Sjálfvirk endurnýjun minnkar hættu á lokun

Sjálfvirk endurnýjun minnkar hættu á lokun

Fyrir kemur afk og fyrirti missa lin s vegna ess agleymst hefur agrei gjalditil ISNIC, sem er kr. 7.982 m.vsk.

ISNIC-kerfisendir tengilim la endingar og aaranir tvupti, og ptleggur tilkynningu um eyngu ls. er nauynlegt aupplingar lsins rthafaskr(Whois) s rtar. er yrgrthafa lsins asvo s

Innheimta ISNIC hvetur rthafa la til na s sjfvirka endurnun, sem finna mvefsvi notenda e. innskringu. Sjfvirk endurnun minnkar lurnar lokun lsins vegna greilufalls, og ar meeyngu ess eftir 60 daga, um leiog justan sparar mikla vinnu viumslu og greilu reikninga. Notkun greilukorta er mj ugg vef ISNIC.

14. jan. 2010 - Aðalfundur ISNIC 2010

Aðalfundur ISNIC 2010

Alfundur Internets landi hf. (ISNIC) verr haldinn kl. 17.00 dag stofu 3 Tnigar. Auk venjulegra alfundarstarfa verr boupp ltar veitingar Matstofu Tnigar eftir fundinn. Hluthafar eru hvattir til ama.

2. jan. 2010 - Gott ár að baki hjá ISNIC

Gott ár að baki hjá ISNIC

Starfsfk og stjn ISNIC eru stolt og akkl fyrir ni, sem er abesta 20 a su fagsins hvankringar la varr. t fyrir nirfellingu stofngjalds la ann 1. desember 2008, sem lka fyrsta-s-kostnala um 36%, og enga verkun gjaldsins, tst avialda rekstrarafkomu ISNIC annars erfi umhverfi.

Kaupendur .IS-la lu sitt ekki eftir liggja inu sem var ala. Ameltali skru eir 19,4 l dag, e 7.084 l yfir i Aldrei ur hafa fleiri .IS-l "fst" einu i. Fjdi virkra .IS-la slok 2009 nam rt um 27.500 lum og fjga um 25% inu.

Starfsmenn og stjn ISNIC ka vikiptamnum n og fj glelegs n s mekum fyrir lin .

22. des. 2009 - Skrifstofa ISNIC opin milli jóla og nýárs

Skrifstofa ISNIC opin milli jóla og nýárs

Skrifstofa ISNIC verr opin til hegis rlsmessu, en er lokuaangadag. Skrifstofan opnar aftur mudaginn 28. desember, en er lokugamlsdag samkvt venju. Vefur ISNIC er auitaopinn yfir jin sem endran.

ISNIC kar vikiptamnum n og fj glelegra ja.

11. des. 2009 - Fimm heilræði við skráningu léns

Fimm heilræði við skráningu léns

Ssem skrr l er yrgur fyrir skringunni gagnvart ria ala. tt ht saskrlipresidentobama.is, er eins llegt abandarka sendirimyndi gera athugasemdir, yr askr af rum en forsetanum. Engin l eru endurgreidd og vyr tjikostnaess sem skrmyndi li

H eru nokkur heilri sem gott er ahafa huga viskringu ls:

1. Ekki skrvumerki eigu ria ala (ef vafi er fyrir hendi, skoels.is eins og bent er skringarferlinu).
2. Ekki skrnn ekktra einstaklinga (fra fksins) au eru oft skr sem vumerki.
3. Ekki skrnn tarita, heiti kvikmynda, batitla og sur nn ba, borga e sta.
4. Ekki skrnn opinberra ala s.s. runeyta, sjraha, orkuveitna o.s.frv.
5. Ef ert mehugmynd agu li, haltu henni leyndri og skru lifljlega. Oft kemur fyrir aegar skrnt l hefur einhver tengdur viomandi skr askmu ur.

Muniaskring .IS-la er lum opin og hindrunarlaus. H er yrgess sem skrr li Gott l er gulli betra og oft eru bestu lin noreins og t.d. eitt dasta l heims: google.is

11. nóv. 2009 - Góðar fréttir frá punktur IS

Góðar fréttir frá punktur IS

Fjdi .IS la hefur nn 27.000 lum og hefur vaxihratt undanfarin tv. nnig jukust nkringar september um 77% milli a og nium okter um 45% milli a. Aukning virkra la undanfarna 12 mu er 34% og aukningin sl. 24 mu er 68%.

Laskringar tu kipp 1. desember 2008 egar stofngjaldivar fellt nir og kostnar vinkringu .IS-la lka um 36% krum tali Starfsmenn ISNIC hafa sl. rj gert margar mikilvar breytingar justu og innra notendavii, sem hafa haft j rif fjgun la. nu i opnar ISNIC nan vef memgum ugaverm nngum.

2. nóv. 2009 - Um alþjóðleg höfuðlén

Um alþjóðleg höfuðlén

Neg samykkt ICANN um IDN jarl, sem mbl.is birti frt um sustu viku, hefur ekki rif h landi eins og skilja mti af frtinni. Breytingin sn einggu ajarlum IDN stai, .e. lum ldum sem notast vinur stafamengi en au sem byggja latneska stafrinu. lenska stafrier latneskt auppruna og fellur vekki undir essar heimildir.

Ldin sem st geta num IDN-jarl eru t.a.m. Grikkland, Ka, Rsland, rael og is arabald. Ht verr astofna rarl (.xx) ritmi viomandi lands og verr mulegt askrifa bi nafn lsins og rarlis mekversku letri, svo di steki staess anota einggu enska stafi eins og .cn fyrir kversk l.

Framtin leir svo lj hvort markarinn vill breytinguna og vt er h mun taka mg - takist h annabor ss mgeta aISNIC hefur boupp slensk IDN-l um all langt skeiog veitir 90% afslt af gjaldi eirra eigi sami ali samsvarandi l slenskra stafa. Di um ekkt lensk IDN l eru t.d. alingi.is, vir.is, morgunblais og jis.

27. okt. 2009 - Vopnaframleiðandi kaupir stofnanda Arpanet

Vopnaframleiðandi kaupir stofnanda Arpanet

FyrirtiBolt, Beranek and Newman (betur ekkt sem BBN) sem t t astofna Arpanet fyrir um 40 um, hefur nega verikeypt af Raytheon, en Arpanet er forveri Internetsins.
BBN er m.a. frt fyrir ahafa stuaanotkun '@' merkisins netfgum/tvupti. Fyrir sem ekki vita, er Raytheon vopna- og hergagnaframleindi.

23. okt. 2009 - Landalén þýskalands breytir skráningareglum

Landalén þýskalands breytir skráningareglum

Reglum um .DE lihefur nveribreytt. M.a. hefur veriopnafyrir skringu lum sem eru tveir stafir og framvegis mskrl sem ljast rum lum rum rarlum s.s. .com og .net. L sem ljast skringarplum bifrei skalandi (landfrilegar skammstafanir) mnskr en slt hefur veribannahingatil hjDENIC.
Skringarreglur landala hafa almennt s oreinfaldari lium um og landalin st veigagnvart svoklum hlutverkalum (.com, .org, .info). Landal teljast nvera um 1/3 af um 150 milljum la heiminum skv. upplingum frsamtum skringarala Evru og var, CENTR, sem ISNIC er fullgildur ali a

.DE-l, arf askrgegnum virkenndan skringarala. DENICdirect, sem er rekinn af DENIC eG, er einn af skringaralum .DE-rarlsins. Punktur-DE er nt ststa landal heimi meyfir 13 milljir la og ntum jafn stt og .CN (Ka).

Punktur-IS-l eru ains 26.674 egar etta er skrifa en hefur fjgaum r 100% remur um. Ninn septembermur var sststi su ISNIC en voru nkr 779 .is-l mi 440 lum september 2008.

19. okt. 2009 - Vika 42

Vika 42

Fyrir ugamenn, er talan 42 alltaf skemmtileg.
Fyrir ISNIC, er h einnig skemmtileg v42. viku skru 42 einstaklingar l af alls 152 nkrum lum vikunni.

29. sep. 2009 - Tengiliður rétthafa hefur tögl og hagldir á léninu

Tengiliður rétthafa hefur tögl og hagldir á léninu

Af gefnu tilefni er athygli rthafa la vakin vasvonefndur "tengilir rthafa" (ISNIC kerfinu) getur breytt lum skringarupplingum lsins. Tengilir rthafa vinnur umbo rthafans og getur sem slur t.d. skipt um rthafa lsins (.e. ft lifreinum "eiganda" til annars). Rthafar la tu vflestum tilvikum avera sir eigin tengilir.
tilviki fyrirtja fer best vaframkvdastji, e jafnvel stjnarformar sskrur tengilir lsins. L fyrirtja og stofnana er oft tum afar ver "eign" og ver mikilvt askringin hjISNIC srt.

Rthafar la eru hvattir til asko skringu lsins mevarita nafn ess (me.is endingunni) inn Whois leitargluggann efst til hri h forsu ISNIC vefjarins og smella "ram".

23. sep. 2009 - .SE heimsækir .IS

.SE heimsækir .IS

Ssvun hjISNIC var meskertum hti miikudag vegna heimsnar ta starfsmanna fr.SE (SENIC, Internetfoundation of Sweden). Vikiptamenn eru beir afsunar minni justu vegna essa.
Heimsn sem essi er hvalreki fyrir starfsmenn ISNIC og .SE er efa eitt lugasta og fremsta NIC-fyrirti Evru en ains eitt NIC-fyrirti fyrirfinnst hverju landi. tta er fyrsta sinn 20 a su ISNIC aNIC-fyrirti frru landi heimsir okkur. NIC = Network Information Center.

16. sep. 2009 - Sjálfvirk endurnýjun lénsins eykur öryggið

Sjálfvirk endurnýjun lénsins eykur öryggið

Fyrir kemur al renna sjfkrafa vegna ess alst hefur agrei gjald lsins. Viastvast bi tvuptur og vefurinn, metilheyrandi indum. ISNIC-kerfibur eim sem vilja grei gjaldimegreilukorti asetja lin sjfvirka endurnun sem er neg justa, sem sellt fleiri rthafar la kja ana s.

gjald .IS-la er kr. 7.918 m. vsk. og hefur ekki breyst frinu 2000. Gjaldihefur vlka/b> um n 40% araungildi ef mier vihkun vitu neysluver. Ekkert stofngjald er lengur innheimt af num lum.

Fjgun la, amt aukinni skilvirkni hjISNIC, hefur hingatil staundir kostnarhkunum. Ekki stendur til ahka gjaldiog vleitar ISNIC sellt lei til aauka skilvirkni enn meir og spara kostna Sjfvirk endurnun gjaldsins minnkar lurnar valilokist vegna vanskila, e vegna ess agreilusellinn berst ekki rtum ala.

Skoskringu lsins mevarita nafn ess Whois-leitargluggann efst til hri og leitiskringuna ef urfa ykir. "NIC-auenni er notendanafn lins ISNIC-kerfinu. Smelli"tt lykilor (efst) og fylgileieiningunum skjum ef lykilorer glata

9. sep. 2009 - 55% aukning hjá .IS

55% aukning hjá .IS

Mikil aukning varnkringum .is-la hjISNIC tmu - vert asem margir h sp. nnig voru 523 l skr t mi 337 lum t fyrra, sem ir 55% aukningu. Mi nkringunum koma afskringar la, sem einnig eru fleiri en fyrra. Nkringar eru enn fleiri en afskringar, og vhefur nettjdi .IS-la haldiram aaukast essu i rt fyrir allt. Fjda virkra .is la msjefst til vinstri h forsu ISNIC. Hann ngast n26.000 l. Auk issa breytinga sem gerr hafa verihjISNIC undanfari sem einfaldahafa skringu .is la umtalsvert, skiptir nirfelling stofngjaldsins mestu. Vihana lka fyrsta gjald lsins um 36% e kr. 12.450 kr. 7.918. ss mgeta agjald .is-la hefur ekki hkafrinu 2000 og engin orm eru uppi um hkun.

2. sep. 2009 - Áhugaverðar dagsetningar netsins

Áhugaverðar dagsetningar netsins

2. september 1969 voru fyrstu varnar tengdar viARPAneti forvera Internetsins. Tv var voru samtengdar hjUCLA og var akalla"fyrsti andardrtur internetsins", af eim sem fyrir vstu.
msegja a29. okter 1969 sjafnvel enn ugaverri dagsetning. tst akoma tenginu milli Hkans Kalorn (UCLA) og Rannsnastofnunar Standford hka (SRI) og senda skilabomilli starnetanna (log).
nnig er frumutga 'netsins' sem sl 40 a um essar mundir. landi hefur veriaangur aInterneti 20 essu i meIP samskiptum.

21. júl. 2009 - IP netsamband við útlönd 20 ára

IP netsamband við útlönd 20 ára

21. júlí 1989 var fyrsta beina IP sambandinu komið á á milli Íslands og umheimsins. Á þessum degi, fyrir réttum 20 árum, tengdist SURIS (fyrirrennari Internet á Íslandi hf) beinu IP sambandi frá Tæknigarði í Háskóla Íslands og til NORDUnet í Lyngby í Danmörku.

Þetta samband var útfært sem IP yfir X.25 yfir gervihnött. Á þessum tíma voru engir sæstrengir til Íslands, og eina leiðin til gagnasamskipta við útlönd var að nota X.25 samskiptaaðferðina sem ríkissímafélög þess tíma buðu upp á. X.25 samskiptaaðferðin hentaði afspyrnuilla til að flytja IP umferð og burðargeta þessa sambands mældist milli 300 og 1200 bitar á sek. - í dag mælum við sambönd í milljónum og miljörðum bita á sekúndu.

Fyrir 20 árum opnaði þetta samband þó notendum nýjar víddir í tölvusamskiptum við útlönd. Samband landsins við Internet hafði verið óbeint fram að þessu (með tölvupósti og Usenet) og nú bættust við skjásamskipti (telnet) og beinn skráaflutningur (FTP).

IP/X25 sambandinu var haldið úti í nákvæmlega eitt ár, en þá fékkst loks föst 9600 bita leigulína frá Tæknigarði til Stokkhólms, og Internetvæðing landsins var hafinn fyrir alvöru.

Sjá yfirlit yfir sögu Internet á Íslandi hf. og yfir sögu NORDUnet.

24. jún. 2009 - Áframsending veffangs (e. Web Forwarding)

Áframsending veffangs (e. Web Forwarding)

ISNIC hefur bt vinri justu sem nefnist ramsending veffangs.

Ngeta rthafar .IS-la valiaframsenda veffang lsins vea vefsl (vefsu) meveinu asmella hnappinn "ramsending veffangs" (sjM sa eftir innskringu) og skrifa slina (URL) sem framsenda skal ar til gern glugga. Einnig msetja inn IP tu vefjs, meeim fyrirvara artur vefur birtist, t.d. gi urft askrvefj Host Header (IIS) e Virtual Host (Apache). Einnig er boupp asetja inn upplingar um hvert beina skuli tvupti lsins (einungis eitt nafn ptjs).

Na justan er lmarksvefjusta vegum ISNIC. Mehenni vill ISNIC leggja sitt af mkum til akoma lum af bivi ISNIC virka notkun, koma .is-lum sem vistueru erlendis heim og gera bloggurum og rum virkum alum veraldarvefnum, sem ekki reka eigin vef enn sem komier, kleift ana lin s meeinfdum hti. Bloggarar, svo di steki tu akast yfir nu justunni hjISNIC.

ramsendijusta ISNIC er endurgjaldslaus uns annaverr ve

19. maí 2009 - Nýskráningar léna fleiri en afskráningar þrátt fyrir allt

Nýskráningar léna fleiri en afskráningar þrátt fyrir allt

Efst til vinstri, h vef ISNIC, er tala sem sir heildarfjda skrra .is la hverjum ta. Talan hkar vinkringar en lkar viafskringar. Sem stendur [19.5. kl. 09:50] eru 24.964 .is l skr. t fyrir erfitt efnahagsstand heldur .is lum ram afjga. Mestu skiptir astofnkostnar la var felldur nir 1. desember sl. sem ir ant l kostar kr. 7.918 stakr. 12.450 ur, sem ir 36% lkun. munar um minna!

27. apr. 2009 - Stórbætt rekstaröryggi .IS-rótarlénsins

Stórbætt rekstaröryggi .IS-rótarlénsins

ISNIC hefur samið við Autonomica AB (Netnod) í Svíþjóð um IP fjölvarpsþjónustu (anycast) við .IS lénið. Autonomica er rekstaraðili eins af rótarþjónum netsins (I-root, á vegum NORDUnet) og hafa þeir komið upp þjónustuvélum á 33 stöðum vítt og breitt um heiminn. Á þessum búnaði er boðið upp á fjölvarpsþjónustu við þjóðarlén og önnur höfuðlén.

ISNIC hefur einnig nýlega undirritað samning við ISC (Internet Systems Consortium) í Kaliforníu um aðgang að þeirra fjölvarpskerfi (SNS@ISC). Þetta kerfi kemur í stað nafnaþjóns ISC í Norður Ameríku sem þjónað hefur .IS um árabil.

Þessar breytingar þýða að uppflettingum í tilvísunarfærslur .is léna er nú svarað út um allan heim á enn hraðari og öruggari hátt en áður. IP fjölvarp virkar í raun þannig að sama IP talan er sett upp á mörgum stöðum, og tengist hver notandi þeirri IP tölu sem er næst (netlega séð) og sækir þangað þjónustu, í þessu tilfelli uppflettingu á tilvísunarfærslum .is léna. Annar mikilvægur kostur við uppsetningu af þessu tagi er að örðugra verður en áður að stöðva svörun .is nafnaþjónanna með dreifðum álagsárásum.

Sjá einnig RFC3258 - Distributing Authoritative Name Servers via Shared Unicast Addresses og einnig upprunalegu skilgreininguna í RFC1546 - Host Anycasting Service

22. apr. 2009 - Gleðilegt sumar .IS

Gleðilegt sumar .IS

ir sem grei mekreditkorti geta fullskr .is-l h vefnum, ator.
Fyrst arf mar askrsig e fyrirtisem tengili/b> (sjTengilir, nkring h til vinstri) og fylgja san leieiningunum skjum nvlega.
tekur ains um 10-15 mur askr.IS l.

Skrifstofa ISNIC er lokusumardaginn fyrsta. Takk fyrir veturinn og glelegt sumar :)

Starfsfk ISNIC

14. apr. 2009 - 40% fjölgun nýskráninga á I. ársfjórðungi 2009

40% fjölgun nýskráninga á I. ársfjórðungi 2009

1859 nl voru skr hjISNIC fyrstu rjmu sins 2009 mi 1315 lum fyrsta sfjngi 2008. Aukningin, rlega 40%, kann akoma sum art essum tum.

ISNIC hefur gert nokkrar mikilvar breytingar undanfari, sem allar mi avaauelda almenningi og fyrirtjum askr.is l. Mikilvust eirra er efa nirfelling stofngjaldsins 1. desember sl. sem lka kostnann vistofnun .is la kr. 12.450 kr. 7.918, sem er gjald .is-ls. Fjgunin stendur reyndar ekki undir lkuninni til skamms ta, en gerir aef til lengri ta er liti

8. apr. 2009 - Páskafrí

Páskafrí

ISNIC - Internet landi hf. verr pkafr frog memorgundeginum (9. apr) og sn aftur riudaginn 14. apr.
Ht er askrl og grei mekorti yfir pkana eins og alla aa daga. Sl l ver virk samstundis.
Vikum lum glelegra pka!

Starfsfk ISNIC

7. apr. 2009 - RFC-1 40 ára

RFC-1 40 ára

7. apr er merkilegur dagur. nnan dag i1969 var birt ritiRFC1 - Host Software eftir Steve Crocker. RFC stendur fyrir "Request for Comments", og er ritr sem lir eim stlum sem flest netsamskipti fylgja. RFC-1 lir NCP stainum sem var notar fr1969 til 1982 er honum var skipt fyrir TCP stalinn, sem enn er notkun.

Til afrast nar um tilurNetsins og rnina fram til ess, sem vidag klum "Interneti, mnota leitarorn ARPANET, USENET, BITNET og til afsuna n okkur mleita aupplingum um EUnet og NORDUnet (t.d. su netsins norrldum). n og tilurVeraldarvefsins ft svo mevafletta upp CERN og hundum Tim Berners-Lee og Robert Caillau.

ISNIC s um skringu .is-la og rekstur nafnaja (DNS) fyrir rarli.IS DNS kerfinerandi mynd byggir stainum RFC1033, sem upphaflega var gefinn nember 1987. San hafa auitaorbreytingar sem lt er sari RFC gum.

ISNIC

23. mar. 2009 - Einfalt að stofna .IS lén og greiða með korti

Einfalt að stofna .IS lén og greiða með korti

ur en ht er askr.IS l arf ssem lar askrliaskrsig e fagisem "tengili hjISNIC.
tta er gert undir lium Tengilir, nkring h til vinstri.

er allra fi askrl og misskilningur atil ess urfi tnimann e sstaka kunntu. Lestrarkunntan nir. Viskringu li er einfaldast og fljlegast agrei mekreditkorti. Sagert er liskr sjfvirka endurnun ai, nema slt safakka(afhaka.

Greilukerfi la er algerlega rafrt. Fyrir kemur al lokist vegna greilufalls, sem orsakast oftast af vagreindinn er rangt skrur upphaflega (af eim sem skri li e vegna ess agreilusellinn hefur tst pti. Sjfvirk endurnun la hindrar etta. gar kerfi ISNIC lokar li htir vefurinn og tvupturinn avirka metilheyrandi indum. tta vill ISNIC hindra og mir vmevalisskr "sjfvirka endurnun". Sjnar M sa eftir innskringu.

12. mar. 2009 - Skráningarskírteini .IS léna er í Whois

Skráningarskírteini .IS léna er í <i>Whois</i>

Whois leitarglugginn, sem er efst til hri h forsu vefjarins, er lang mest nota einstaki lirinn vef ISNIC. Who-is, e laleitin, var notutlega 60.000 sinnum af rlega 12.000 notendum fyrstu tvo mu sins . Whois mallt finna upplingar um rthafa (eigendur) og greindur la, tnilega tengili og hendur eirra 23.733 la, sem essa stundina enda rarlinu .IS.

Finnist liekki Whois, er aekki til og vlaust til skringar. Eina lein til atryggja s l sem ekki er til, er askra ISNIC maldrei taka frl, nheldur skrl fyrir ria ala.

ISNIC

25. feb. 2009 - Aðalfundur ISNIC 2009

Aðalfundur ISNIC 2009

Alfundur Internets landi hf. verr haldinn laugardaginn 28.2. kl. 17:00 Tnigar.

Stjn ISNIC.

15. jan. 2009 - Aukning í nýskráningum léna eftir niðufellingu stofngjaldsins

Aukning í nýskráningum léna eftir niðufellingu stofngjaldsins

i2009 byrjar vel hjISNIC, enda var stofngjald .is-la fellt nir 1. desember sl. Nirfelling stofngjaldsins lka kostnann vistofnun .is-la um 4.532 krur, e 36% - geri air betur!

ISNIC bt viaverkunin skili s stauknum fjda .is-la inu 2009.

Fjdi la bi segir til um hversu mg .is-l eru farvatninu hverjum ta. Fjdinn er 27 egar etta er skrifa sem er yfir mellagi. inu 2008 fjga .IS lum um hartn 5.000 l, e rlega 20 nl hverjum virkum degi. Ht er askrl allan sarhringinn h vef ISNIC sgreitt megreilukorti.

ISNIC - Internet landi hf.

22. des. 2008 - ISNIC opið 24/7 - gleðileg jól gott og farsælt nýtt ár.

ISNIC opið 24/7 - gleðileg jól gott og farsælt nýtt ár.

Skrifstofa ISNIC verr opin milli ja og nrs, eins og venjulega, en lokuftudaginn 2. janr. Vitum svo til pilltra manna mudaginn 5. janr 2009.

ISNIC sem slt er alltaf opi enda rarli.IS notaallan sarhringinn alla daga sins. Ht er askrog grei fyrir l, og favirkja h vefnum yfir jin sem endran.

Nirfelling stofngjaldsins 1. desember sl. hefur skilas auknum fjda nkringa la - og sstaklega la eigu einstaklinga. erandi eru nkringar fjskyldulum, eins og t.d. Siemsen.is sem skr var dag.

Starfsfk ISNIC kar landsmnum glelegra ja og farsdar nu i mekum fyrir vikiptin gamla inu.

1. des. 2008 - Stofngjald léna fellt niður

Stofngjald léna fellt niður

Verðskrá ISNIC hefur verið einfölduð og lækkuð samkvæmt samþykkt stjórnar 30.10.2008. Breytingin gildir frá 1. desember 2008 og er sem hér segir:

Stofngjald léna, kr. 4.532, hefur verið fellt niður. Kostnaður við stofnun .is léns verður aðeins fyrsta árgjaldið kr. 7.918.- í stað kr. 12.450.- áður. Lækkunin nemur 36,4%.

Árgjald léna sem innihalda séríslenska stafi (IDN lén) er kr. 792 og helst óbreytt þegar sami innlendi aðili á samsvarandi stofnlén (venjulegt lén) en 50% afsláttur IDN léna til þeirra sem ekki eiga stofnlénið fyrir fellur niður. Eftir sem áður er enginn afsláttur veittur af IDN lénum til erlendra aðila.

Árgjald .is-léna hefur ekki breyst frá árinu 2000. Árgjald léna verður því óbreytt kr 7.918. Fjölgun .is léna, sérstaklega undanfarið ár, gerir ISNIC kleift að lækka verðskrána þrátt fyrir mjög aukinn kostnað. ISNIC vonar að niðurfelling stofngjaldsins skili sér í enn meiri fjölgun léna.

Samfara breytingunni hefur ISNIC birt sérstaka verðskrá í evrum (EUR) og hafið útgáfu reikninga í evrum fyrir erlenda greiðendur. Erlenda verðskráin er ótengd íslensku verðskránni. Þetta er nauðsynlegt vegna mikillar óvissu og tíðra breytinga í gengi íslensku krónunnar. Þannig hefur verð .is léna lækkað úr rúmum 80 evrum í 39 evrur undanfarna þrjá mánuði. Verð .is léna í evrum hefur nú verið sett fast í 39,0 EUR og er án VSK. Heimilisfang (land) greiðanda lénsins ræður því hvort reikningur er gerður í ISK eða EUR og hvort hann er með eða án 24,5% virðisaukaskatti.

Í tilefni dagsins: Ísland varð fullvalda og sjálfstætt ríki 1. desember 1918 en heyrði eftir sem áður undir sama konung og Danmörk til 17. júní 1944 er lýðveldið Ísland var stofnað. ISNIC óskar landsmönnum til hamingju með 90 ára afmæli fullveldisins.

29. nóv. 2008 - Kerfisbreytingar hjá ISNIC

Kerfisbreytingar hjá ISNIC

19:30. Uppfslu vefjs er loki Nokkrar mikilvar kerfisbreytingar voru gerr dag, en notendur tu ekki aver varir vi.

Vikiptavinir ISNIC eru beir velvirngar truflunum sem orhafa vegna uppfslunnar, sem reyndist nauynleg.

Tnideild Internet landi

28. nóv. 2008 - Tilkynning frá kerfisstjóra

Tilkynning frá kerfisstjóra

Smileg rkun verr justu ISNIC laugardaginn 29.11.2008 vegna uppfslu vefj ISNIC.
tlaer ajustan ver engileg milli kl. 13 og 16 aeinhverju leyti.
ustuneri578-2042 mun taka vistum men essari vinnu stendur fyrir sem urfa ato
Engin truflun verr notkun .IS la, en ekki verr ht askrnl nheldur abreyta upplingum um l essum ta.

Kerfisstji

21. nóv. 2008 - Tæknigarður og innlenda Internetið 20 ára

Tæknigarður og innlenda Internetið 20 ára

HiTnigarr, sem stendur mium "Campus Hka lands", ef annig mor a er 20 a dag.

Tnigarr, tilurISNIC, og tilurInternetsins sem sls landi er samofin. Internet landi hf. (ISNIC) var stofna1995 til ahalda utan um reksturinn lenska hluta Internetsins (ISnet).

ISNIC var reist grunni tveggja fagasamtaka; SURIS (Samt um upplinganet rannsnarala landi) og ICEUUG (Icelandic Unix Users Group) sem h rekiISnet frvavar sett laggirnar 1986.

Fyrsta nettengingin var vievrska EUnet-netiatilstuan starfsmanna Hka lands og Hafrannsnarstofnunar. Fyrstu .is-lin voru hafro.is, hi.is og os.is (Orkustofnun). Fyrstu starfsmenn ISNIC voru Helgi Jsson rafeindavirki, sem einnig var framkvdastji fagsins til sins 2007, og Mars afsson MSc. str., sem er net- og gastji ISNIC. ISNIC var fyrsti lenski alinn sem gerst fagi RIPE (Samtum netjustuala Evru) og fk fyrst lenskra ala hlutaIP-tu (130.208.0.0/16) og AS-nerinu (Autonomous System Number) 1850.

t ISNIC vistjn jarlsins (ccTLD) .is, sem IANA (Internet Assigned Numbers Authority) haf faliSURIS egar i1988. Svona varinnlendi hluti Internetsins, sem ner tuttugu a, til stuttu mi.

ISNIC kar Tnigar til hamingju metuttugu a afmi

7. nóv. 2008 - Svarboxið reynist vel hjá ISNIC

Svarboxið reynist vel hjá ISNIC

Mevasmella "Svarboxmerki, h aofan, mkomast
beint samband viISNIC og fatoum h
t.d. viasja um l, breyta greinda e flytja l.

Svarboxitekur sjfkrafa viskilabom utan opnunarta,
e egar mikier agera, og kemur eim rtar hendur.

Gangi ykkur vel :)

ISNIC

29. okt. 2008 - Krafan um innlendan tengilið rétthafa afnumin

Krafan um innlendan tengilið rétthafa afnumin

Erlendir rétthafar .is-léna geta framvegis verið tengiliðir fyrir sín eigin lén og skráð .is-lén, án kröfu um innlendan tengilið. Breyting þessi er til samræmis við breytingar hjá mörgum erlendum skráningaraðilum s.s. IIS sem rekur .se (Svíþjóð). Eftir sem áður geta erlendir aðilar skráð .is-lén í gegnum umboðsmann eða innlendan hýsingaraðila.

Áður auglýst breyting á reglum ISNIC, sem nú hefur tekið gildi, felst í því að tengiliður rétthafa þarf ekki lengur að vera Íslendingur eða innlendur lögaðili. Réttindaskrifstofa Gerhard Bauer við Mercedesstr. 137 í Stuttgart, Þýskalandi getur þar með haft umsjón með léninu benz.is svo dæmi sé tekið. Nokkuð algengt var að óprútnir innlendir aðilar skráðu þekkt heiti (t.d. vörumerki) sem .is-lén, sem þeir kröfðu síðan réttmæta aðila um greiðslu fyrir. Þess háttar starfsemi gerði í raun út um gömlu regluna um innlendan tengilið, enda hefur nú víðast hvar verið aflögð.

Jafnframt hefur ISNIC nú fengið heimild til að afturkalla skráningar erlendra rétthafa, sem ekki gefa upp fullnægjandi upplýsingar um nafn og heimilisfang rétthafans, eftir rafræna áskorun um úrbætur.

ISNIC mælir eftir sem áður með innlendum umboðsmönnum fyrir erlenda rétthafa til að gæta réttinda sinna á Íslandi.

 

27. okt. 2008 - Skráning íslenskra .is léna vottuð af ISNIC

Skráning íslenskra .is léna vottuð af ISNIC

Nng justu ISNIC, "Vottun ISNIC", leit dagsins lj fyrir skmu.
Vottunin fellst vaallir rthafar .is la melenska
kennitu fsstaka vottun skringarskteini lsins (Wohis).

Vottunina msjmevasllensku li upp Whois leitar-
glugganum efst til hri h forsu ISNIC. Finnist kennitalan br> skr vottar ISNIC arafrt.

L erlendra rthafa, sem ekki eiga lenska kennitu, fenga vottun.
tta er gert til ess astaesta tilvist viomandi og vialda annig miklu
trausti og trergleika lenskra .is-la.

Gangi ykkur vel, ISNIC.

17. okt. 2008 - Frekari breytingar á skráningarreglum .IS-léna

Frekari breytingar á skráningarreglum .IS-léna

Stjn ISNIC hefur nvkafyrri vn um skringu .is-la erlenda rthafa annig, aekki er lengur krafist atilgreindur sumbomar (hvorki erlendur ninnlendur). ss vegna, og til ess askerpa krum um skringu erlendra rthafa, ver eftirfarandi breytingar gerr skringarreglum ISNIC.

Breytingarnar taka eftir sem ur gildi ann 29 okter n.k. og ver eftirfarandi:

Vigrein 1.1.3 Rthafi bist msgrein:

 "Erlendur rthafi er ssem ekki hefur skra lenska kennitu."
Grein 2.1 Almennt hlji svo:
 "2.1 Umsjandi sem kar eftir afskr l gengur frgreilu 
  stofngjaldi ls og skrr livef ISNIC. Umsjandi skal 
  hafa hi til ess askuldbinda sig e viomandi lala samri 
  vigildandi l hverjum ta.
Greinar 2.2. Innlendir umsjendur og 2.3. Erlendir umsjendur ver felldar nir.

Vigrein 3. Skring la bist vigrein 3.8

 
 "3.8 ISNIC kilur s rt til ahafna skringu ls erlendan
  rthafa ef skringarupplingar um rthafann eru augljlega 
  rangar og/e ullnjandi."
og vigrein 6. Umskring la bist vigrein 6.3.2

 "6.3.2 ISNIC kilur s rt til ahafna umskringu ls 
  ef skringarupplingar um nan rthafa
  eru augljlega rangar og/e ullnjandi."

og vigrein 8. Brottfall la bist vigrein 8.7
 
 "8.7 Reynist upplingar um erlendan rthafa ls augljlega rangar rt fyrir
  rekar tilkynningar ar alandi til tengilir rthafa, getur ISNIC loka  li viomandi. Hafi l veriloka60 daga hjISNIC er aafskr og afm,
  rtur yfir li fellur nir og lier laust til skringar n
 
og alokum verr grein 1.1.16 Upplingar rthafaskr/b> annig:

 
 "1.1.16 Rthafi og tengilir bera yrgartar upplingar s skrar 
  rthafaskrISNIC. ISNIC uppfir nn lenskra rthafa og tengili samkvt
  jskrog fyrirtjaskrdaglega. ISNIC kilur s rt til auppfa heimilisfg
  hjlenskum rthum og tengilim til samris vijskre fyrirtjaskr  sess ka. 
 

10. okt. 2008 - Lærðu á ISNIC og skráðu þitt eigið lén

Lærðu á ISNIC og skráðu þitt eigið lén

Allir sem eiga l, e vilja eignast l tu a"la ISNIC".
H er eru nokkur atri varndi ISNIC-kerfi

"Whois"-leitarglugginn er efst til hri isnic.is. Skrliar inn.
Skringarskteini allra la sem enda .is finnst "Whois". Finnist liekki "Who-is" er ht asja um a Allir sem vilja skrl ver ahafa NIC-auenni (notendanafn) hjISNIC.H er umsnarformi fyrir NIC-auenni NIC-auenniveitir aang askringarkerfi ISNIC og kostar ekkert. Athugia"tengilir rthafa" hefur full og akmkuumr yfir linu.
Hann getur t.d. framselt atil ria ala. skyldi rthafi (eigandi) lsins
alu jnu vera sami alinn og tengilir rthafa.

Gangi ykkur vel,

kvea, ISNIC

2. okt. 2008 - 0% verðbólga hjá ISNIC !

0% verðbólga hjá ISNIC !

Stjn Internets landi hf. vahaust aengar verreytingar skuli gerr verkrfagsins asinni, rt fyrir rlega fimmtungs aukningu rekstrarkostnar milli a. Stjnin vill meessu gefa starfsmnum og stjnendum ri til ess ana tifisem felst mikilli verkun .is-la erlendum gjaldmium. Aukin ersla verr ntunni lsu la til einstaklinga og til erlendra ala. Tlega fjngur .is-la eru skr einstaklinga og innan vi5% erlenda ala.

Virkur fjdi .is-la er num 22.050 og hefur fjgaum 16% sl. . ISNIC stefnir afjgun la essu i og vnta muni vega upp mi auknum kostna og gott betur. korunin felst vana verkunina sem orn er gagnvart erlendum keppinautum til aukinnar markasnar galsins .is.

30. sep. 2008 - Breytingar á skráningarreglum .IS-léna

Breytingar á skráningarreglum .IS-léna

r sem ISNIC hefur vealeyfa skringu erlendra umboanna .IS la, og til ess askerpa krum varndi skringu erlendra rthafa, ver eftirfarandi breytingar gerr skringarreglum ISNIC. Breytingarnar hafa ur verikynntar efnislega vef og ptlista ISNIC. r taka gildi ann 29. okter 2008.

Vigrein 1.1.3. Rthafi bist msgrein:

 "Erlendur rthafi er ssem ekki hefur skra lenska kennitu."
Grein 2.3. Erlendir umsjendur hlji svo:
 "2.3.1. Erlendur umsjandi skal tilgreina lenskan, e skran
     umbomann sem tengilirthafa ls."
og vigrein 3. Skring la bist vigrein 3.8.
 "3.8. ISNIC kilur s rt til ahafna skringu ls erlendan
  rthafa ef skringarupplingar um rthafann eru augljlega
  rangar og/e ullnjandi."
og vigrein 6. Umskring la bist vigrein 6.3.2.
 "6.3.2. ISNIC kilur s rt til ahafna umskringu ls  nan erlendan rthafa ef skringarupplingar um rthafann
  eru augljlega rangar og/e ullnjandi."
og vigrein 8. Brottfall la bist vigrein 8.7.
 "8.7. Reynist upplingar um erlendan rthafa ls augljlega rangar rt fyrir
  rekar tilkynningar ar alandi til tengilir rthafa, getur ISNIC loka  li viomandi. Hafi l veriloka60 daga hjISNIC er aafskr og afm,
  rtur yfir li fellur nir og lier laust til skringar n
og alokum verr grein 1.1.16. Upplingar rthafaskr/b> annig:

 "1.1.16. Rthafi og tengilir bera yrgartar upplingar s skrar  rthafaskrISNIC. ISNIC uppfir nn lenskra rthafa og tengili samkvt
  jskrog fyrirtjaskrdaglega. ISNIC kilur s rt til auppfa heimilisfg
  hjlenskum rthum og tengilim til samris vijskre fyrirtjaskr  sess ka.

29. sep. 2008 - Mikill trúverðugleiki .IS rótarlénsins

Mikill trúverðugleiki .IS rótarlénsins

Rarl heimsins eru mj misjn agum. Tnilegt yggi rarla, magn ruslpts sem berst freim og einleiki upplinga (Whois) um rthafa eru atri sem byggja upp trergleika rarla. fundi norrnu NIC-fyrirtjanna (NIC = Network Information Center), sem haldinn var rshn Feyjum sumar, var sstaklega fjallaum yggism Internetinu. Rarlin .fi Finnland, .no Noregur, .se Svj, .fo Feyjar og .IS land, eru l mel uggustu og bestu rarla heiminum samkvt McAfee-skslunni (06/2008).

Rarli.IS mist skv. McAfee fj besta og uggasta rarliEvru hvatnilega uppsetningu, efnisinnihald, magn ruslpts og trergleika varr.

Verstu rarl heimsins eru hins vegar: .info, .ro (Renia), .ws Samoa Eyjar (sem ft gefins), .hk (Hong Kong), .cn (Ka), .ru (Rsland), .cc (Cocos Eyjar, (ft einnig gefins). l essi l eru flokkusem beinlis varas. art kemur versnandi sta hinna vinsu rarla; .net, .com, .biz og .org. u mast me2,32% til 21,95% villutni af skom tilfellum.

Til samanburr mist .is ains me0,29% villutni. Finnska rarli .fi, mdist me0,05% villutni, lst allra la. Nokkustrangar reglur ISNIC um upplingagj rthafa vinkringu, t sjfvirk athugun uppsetningu la og krur ISNIC um viald uppsetningar, eru lykillinn agri stu rarlsins "punktur is".

23. sep. 2008 - Hægt að skrá lén um helgar

Hægt að skrá lén um helgar

ir sem eiga kreditkort geta nskr l utan opnunarta ISNIC.
er bi uggt og einfalt.

Skrefin eru essi:

Veldu "Tengilir" (vinstra megin).
Fylgdu leieiningunum nvlega. Mundu aopna tvuptinn og staesta.
Smelltu "L" vinstra megin h forsunni. Rita liamt .is endingunni inn gluggann "nkring" sem birtist. Vanda innsltinn. Veldu "bivi" vallistanum egar beer um vistunarala.
Sar er haft samband vijustuala og linu vabr>vefj og/e ptj. Veldu "ram" svo lengi sem aer ht. lokin birtist na libi nerlega skjum. Smelltu ar tengilinn "grei" til aborga mekorti.
Kvittun birtist skjum og berst metvupti frISNIC.

Gangi vel askritt eigi.is-l um helgina
ISNIC.

22. sep. 2008 - Breyting á reglu um tengilið rétthafa .IS léna

Breyting á reglu um tengilið rétthafa .IS léna

Stjn ISNIC samykkti fyrir sitt leyti, opnum stjnarfundi mestarfsmnum 11. september, aaflta skilyr um innlendan tengilirthafa. Um formbreytingu yr ara reglu 2.3.1. hjISNIC ar sem skilyr um innlendan tengilier afnumifari skring fram gegnum erlendan umbomann ISNIC. Tillagan hefur verisett ptlista ISNIC til umsagnar.

Skilyr um innlendan tengilier eftir sem ur gildi ef um beina skringu erlendra ala er ara - er umboalinn allt innlendi tengilirinn.

Breytingin opnar farveg fyrir erlend fyrirti og einstaklinga til agerast umbomenn hjISNIC, auppfyltum almennum skilyrm - rt eins og innlendir umbomenn urfa.

ISNIC er mj umhugaum avareita mikitraust og trergleika .is rarlsins. eim efnum skiptir einleiki upplinganna Whois-gagnagrunninum hui. Samfara breytingunni kilur ISNIC s rt til ahafna skringum erlendis fr sem ekki uppfylla gakrur ISNIC um fullnjandi upplingar um rthafann.

ta breytinganna er agera erlendum alum sem vilja skr.is l kleift aeiga samskipti vijustuala su svi, staess aver atilgreina lenskan tengilirthafa. Eftir sem ur geta erlendir risborgarar ekki skr .is l millililaust.

lokin mgeta ess abanni vimillililausri skringu erlendra ala sska rarlinu .se hefur veriaflt melu. Lgu ur haf sama breyting t s stame.dk (danska) rarli Eftir stendur a.no (Noregur) leyfir ains fyrirtjum askr.no l, og .fi (Finnland) b enn vimj strangar reglur. Stefnan er a.is ver besta og uggasta rarl heimi. Vierum sem stendur 4. si samkv. McAffe skslunni.

ISNIC vill nava skringuna og auka skilvirkni starfseminnar - ess ala af hm gakrum .IS rarlsins.

5. ágú. 2008 - Örugg endurnýjun með korti

Örugg endurnýjun með korti

Loksins er ht agrei fyrir .is l megreilukorti. Einfd en ugg kortagt ISNIC, sem opna 10. j gerir fki kleift askrl og grei mekorti. Einnig er nht asetja lin svonefnda ugga endurnun, sem minnkar lurnar val lokist art vegna vangreiddra gjalda.

gjald fyrir venjulegt l er kr. 7.918 og kr. 792 fyrir IDN-l sem inniheldur lenska sstafi. IDN l, sem fylgir stofn-li su kennitu, f sjfkrafa 90% afslt af verkr Sja arf um lenska rithtinn af linu eins og egar st er um venjulegt l. Bi lin eru svo lin va sama vefinn og skiptir ekki mi hvort lifk skrifar inn vafragluggann. Slensk l gilda ekki fyrir tvupt.
ss mgeta averkrISNIC hefur ekki hkata og ekki stendur til ahka ver.is lum svo lengi sem fjgun la stendur undir auknum rekstrarkostna, sem jvilega fylgir auknum umsvifum. Fjdi virkra .is la er num 22.000 og hefur fjgaum ca. 4.000 l sl. 12 mu.

Einfallt skringarferli .is-la 6 skrefum:

1. Veldu Tengilir - nkring, h til vinstri, ef ert n notandi hjISNIC. Ef t fyrir eitt e fleiri l, og manst ekki notendanafni(NIC-auenni itt hjISNIC, skrifa liamt .is endingunni inn Whois-leitargluggann efst til hri. Upp kemur skringarskteini lsins. inniheldur m.a. NIC-auenni sem arft til ageta innskr ig.

2. Opna tvuptinn frISNIC, smelltu slina ptinum og fylgdu leieiningunum. Nertu innskr(ur) ISNIC kerfiog getur skr l. Allir sem skr.is l ver askrsig rt ISNIC-kerfinu. tta er lykilatri varndi traust og trergleika .is la. ekktir alar, sem vilja fara huldu h, mega ekki skr.is l.

3. Smelltu L, nkring vinstra megin. Upp kemur gluggi ar sem hugmynd ali er skrifuinn amt .is endingunni. Vanda innsltinn. Kerfileitar nhvort lier egar til, ef ekki getur haldiram og skr li

4. Nt arf atilgreina vistunarala. Ef ekki er bave mevistun fyrir liessu stigi arf avelja Bivi til abyrja me

5. Nt arf askrifa inn kennitu rthafa lsins ef hann er innlendur, en annars einggu nafn og heimilisfang.

6. lokin arf askrinn greilukort og smella grei net skjum. Staesting ti aberast frISNIC innan 60 mna. Eftir aer r asko skringarskteini na lsins Whois leitarglugganum. r meinnig sko skringar allra .is la.

Gangi ykkur vel!

ISNIC.

31. júl. 2008 - ISNIC opið 24/7 - skrifstofan lokuð á föstudag.

ISNIC opið 24/7 - skrifstofan lokuð á föstudag.

Skrifstofa Internets landi hf. fer fjurra daga helgarfrog verr vlokuftudaginn 1. t. ir sem grei mekorti geta skr l og afgreitt sig sjfir allan sarhringinn sjfvirku skringarkerfi ISNIC.

t fyrir sumarhitann aundanfnu virst ekkert l nkringum la. g 30. jvoru nkr 24 l, sem telst nokkumikiessum sta.

Skringarferli la er etta:

1. Veldu Tengilir - nkring, h til vinstri, ef ert n notandi hjISNIC.
Ef t fyrir eitt e fleiri l, og manst ekki notendanafni(NIC-auenni itt hjISNIC, skrifa liamt .is endingunni inn Whois-leitargluggann efst til hri. Upp kemur skringarskteini lsins. inniheldur m.a. NIC-auenni sem arft til ageta innskr ig.
2. Opna tvuptinn frISNIC, smelltu slina ptinum og fylgdu leieiningunum. Nertu innskr(ur) ISNIC kerfiog getur skr l. Allir sem skr.is l ver askrsig rt ISNIC-kerfinu. tta er lykilatri varndi traust og trergleika .is la. ekktir alar, sem vilja fara huldu h, mega ekki skr.is l.
3. Smelltu L, nkring vinstra megin. Upp kemur gluggi ar sem hugmynd ali er skrifuinn amt .is endingunni. Vanda innsltinn. Kerfileitar nhvort lier egar til, ef ekki getur haldiram og skr li
4. Nt arf atilgreina vistunarala. Ef ekki er bave mevistun fyrir liessu stigi arf avelja Bivi til abyrja me
5. Nt arf askrifa inn kennitu rthafa lsins ef hann er innlendur, en annars einggu nafn og heimilisfang.
6. lokin arf askrinn greilukort og smella grei net skjum. Staesting ti aberast frISNIC innan 60 mna. Eftir aer r asko skringarskteini na lsins Whois leitarglugganum. r meinnig sko skringar allra .is la.

Glelega verzlunarmannahelgi - akivarlega.
Sumarkvea, starfsfk ISNIC.

23. júl. 2008 - Einfalt að greiða lén með korti á vef ISNIC

Einfalt að greiða lén með korti á vef ISNIC

Sjálfvirk endurnýjun léna. Nú geta rétthafar .is-léna sett lénin sín í svokallaða sjálfvirka endurnýjun og minnkað með því áhættuna á því að lénið verði óvirkt vegna greiðslufalls á árgjaldinu - t.d. ef reikningurinn frá ISNIC berst ekki viðkomandi af einhverjum ástæðum. Greiðslugátt ISNIC opnaði 10. júlí sl. Viðskiptamenn tóku nýju þjónustunni opnum örmum og fyrstu tvær vikurnar hafa tvö af hverjum þremur nýjum lénum verið greidd með korti.

Lesið skráningarskírteini lénsins. Rétthafar léna eru hvattir til að setja lénin sín í sjálfvirka endurnýjun og spara þannig vinnu við greiðslu og bókun reikninga. ISNIC sendir öllum sem greiða með korti kvittaðan reikning í pósti á innskráð heimilisfang greiðanda lénsins. Skoðið skráningu lénsins (í Whois-glugganum efst hægra megin) og leiðréttið rangar upplýsingar. Svokallað NIC-auðkenni er notendanafnið sem viðkomandi tengiliður skráir sig inn á. Innskráning í ISNIC-kerfið er í sömu línu og Whois leitarglugginn. Smellið á Týnt lykilorð til þess að búa til nýtt lykilorð hjá ISNIC.

Athugið að tengiliður rétthafa getur einn breytt öllum upplýsingum um lénið og hann hefur því í raun full umráð yfir léninu. Í þessu felst m.a. vald til að umskrá lénið yfir á nýjan rétthafa. Að öllu jöfnu ætti því rétthafinn, eða honum nátengdur aðili, jafnframt að vera tengiliður lénsins.

Gangi ykkur vel!

17. júl. 2008 - Sjálfvirk endurnýjun léns með greiðslukorti

Sjálfvirk endurnýjun léns með greiðslukorti

Internetiverr sellt mikilvara eftir vsem fleiri justur rei sig virkni ess. Augling, sem sir fyrirti sem er rt eftir aNetidatt , lir vel tandinu sem skapast egar enginn tvuptur berst og fyrirtjavefurinn hverfur skyndilega! Ein ta ess a"Netidettur " kann avera sagleymst hefur agrei gjaldifyrir .is lihjISNIC. tta getur gerst, rt fyrir aISNIC-kerfisendi aaranir til rthafa og greinda, t.d. ef innskr netfang (email) Whois rthafaskrISNIC (sjefst til hri) er ekki lengur gilt e rangt. Lokun la er rafr og berist engin greila fyrir eindaga, lokast lin sjfkrafa nta virka dag.

Sjfvirk endurnun. Ner ht aminnka tuna valilokist art af ofangreindum tum mevaskrgreilukort inn hjISNIC og setja lisvokalla sjfvirka endurnun. Greilukortier skuldft 60 dum ur en eindagi gjaldsins rennur upp. Einnig er ht agrei stofngjd nra la mekorti og setja au sjfvirka endurnun jafnharnn. Greilugt ISNIC opna 10. jsl. Innlendir jafnt sem erlendir vikiptamenn tu nu justunni opnum mum og fyrstu vikuna voru rjaf hverjum fjum num lum greidd mekorti. ram verr unniasum breytingum sem mi avaeinfalda og ba justu ISNIC. haust verr svo settur upp n ISNIC-vefur.

9. júl. 2008 - Öryggi nafnaþjóna

Öryggi nafnaþjóna

Lengi hefur veriekktur veikleiki DNS samskiptaaerm sem getur valdivarangt e illa uppsettir nafnajar svara mergum upplingum (vvitandi e art) egar eim er flett veum lum. nn 8. jsl. sendi US-CERT (US Government Computer Emergency Readiness Team) frs tilkynningu sem varar sterklega viafram s komnar lugar aerr sem na ennan veikleika til abreyta DNS svun la, sem vistueru nafnajum sem innihalda gallann. Sj http://www.us-cert.gov/cas/techalerts/TA08-190B.html

Handhafar .is la tu lji essa afullvissa sig um a eirra l s vistuuggum nafnajum. vear aerr eru notar til almarka essa htu, helst sa rekstaralar nafnaja akilja uppruna-nafnaja "authorative nameservers" (.e. sem vista l) og endurkva nafnaja "recursive nameservers" (.e. nafnaja sem eirra notendur nota til afletta upp lum vs vegar um heim). San er aengi aendurkvu nafnajunum lokarum en vikiptavinum viomandi justuala.

Slur akilnar gerir aaverkum artnir alar geta ekki breytt svun fyrir l sem vistueru upprunanafnaji, ar sem slkt er endurkvni hans ("non-recursive") og eir fekki aang aendurkvum nafnajunum justualans. Flestir seljendur lavistunar hafa ennan htinn uppsetningu nafnaja sinna, en vmir ekki allir.

7. júl. 2008 - NIC-auðkennið er notendanafnið hjá ISNIC

NIC-auðkennið er notendanafnið hjá ISNIC

Til ess askr sig inn vef ISNIC arf mar avita NIC-auenni sem er notendanafn allra skrra tengili ISNIC-kerfinu. NIC-auennin koma fram skingarskteini lsins, en aer afinna undir Whois leitarglugganum efst til hri h forsu ISNIC. Til ess afinna NIC-auenniarf askrifa liamt .is endingunni inn Whois leitargluggann. Hafi lykilorgleymst (sem er auitatilfellihjflestum) nir asmella tengilinn Tt lykilor/i> og skrifa inn NIC-auenni og opna san tvuptinn sem berst frISNIC og smella slina honum. Margir nota Tt lykilor/i> hverri innskringu, staess areyna amuna lykilor er bi einfallt og uggt!

ISNIC hvetur rthafa la til avera sjfir tengilir sinna la og uppfa allt upplingar Whois-grunninum ver breytingar hum tengili lsins. Rtar og einlegar upplingar Whois-gagnagrunni ISNIC er ein mikilvasta forsendan fyrir miklu trausti og trergleika .is la.

24. jún. 2008 - Vegna fréttar um ný rótarlén

Vegna fréttar um ný rótarlén

Vegna frtar mbl.is 24.6. um atil standi ab nrarl, vill ISNIC koma eftirfarandi upplingum framfi:

frtinni er vranglega haldifram al muni klast um 2011. tta er misskilningi byggt. tlanir eru hins vegar til um aIP-tur, bygr IPv4 stainum, muni, ef fram heldur sem horfir, ver uppurnar um 2011. Dagsetningunni hefur avu nokkrum sinnum veriseinka Til ess abregst viessu hefur n stall ip-talna, IPv6, egar veribnn. Lann sem sl klast hins vegar ekki, eins og skilja mti af frtinni. essu sambandi mbenda aundirl mb til endalaust, t.d. blog.mbl.is, einkamal.visir.is, frettir.ruv.is o.s.frv. Heilu jirnar skrn einggu l undir einu og sama undirlinu, t.d. skrBretar s l undirli.co.uk.

vettvangi ICANN er nrt um mulega fjgun rarla. Hugmyndir um fjgun hafa lengi verirdar og nokkrum sinnum t s sta Mar nefna neg rarl eins og .info og .biz. Mj illa hefur hins vegar gengiabyggja upp trergleika og traust fyrrgreindra rarla (sbr. nu McAfee sksluna, j2008) sem og margra "frjsra" rarla, ef annig mareina au frlandararlunum eins og t.d. .is.

islegt arf aathuga ur en rerlum yr fjgamiki hvaagefa alveg frjs. T.d. gu st og valdamikil aljleg fyrirti keypt sitt prat rarl og markasett aannig anetumfer sem ti abeinast anna myndi lenda hjeim. steykst muleikinn misnotkun vumerkja, fyrirtjanafna o.h. mevafella nir reglur um skringar, sem flest l landal viafa dag. Einnig er llegt aauennisem fk nir s, t.d. melandalum, ynnst og aerfira ver astaetja vefi og tvupt frfki og fyrirtjum en n Landal eru oftar en ekki nast einggu skr af innlendum alum, e eim sem hafa bein vikiptatengsl viviomandi land. Mg ld viafa nokkustrg skilyr um hver mskrundir landali viomandi lands. tta er abreytast smt og smt og Svj var fyrst Norrlandanna til aafnema kvar um jerni eirra sem skrl undir rarlinu .se.

Um skringu .is la gilda svipar reglur og nrannaldunum. Reglunum er laatryggja rtar skringar og vialda hm trergleika (trausti) .is la. Tnilegar krur ISNIC, sem mgum ykja nokkustrangar, standa abaki hm ga- og yggiskrum .is rarlsins. Um etta tvennt stendur ISNIC v

18. jún. 2008 - Punktur is í hópi þeirra bestu

Punktur is í hópi þeirra bestu

NIC-fyrirtækin á norðurlöndunum (NIC = Network Information Center) komu saman í fjórða skiptið á NIC-Norden 17. júní sl. Í þetta sinn hýsti .fo (Færeyjar) fundinn, sem var haldinn á Hótel Hafnia í Þórshöfn. Á fundinum, sem þótti takast mjög vel, var í þetta sinn sérstaklega fjallað um öryggismál á Internetinu. Rótarlénin .fi (Finnland), .no Noregur, .se Svíþjóð, .fo Færeyjar, .dk (Danmörk) og .is eru öll meðal öruggustu og bestu rótarléna í heiminum. Samkvæmt McAfee-skýrslunni (júní 2008) er .is fjórða besta og öruggasta rótarlén í Evrópu hvað tæknilega DNS uppsetningu, efnisinnihald, almennt öryggi og ruslpóst varðar. Röðin í heildaryfirliti skýrslunnar er þessi: .fi, .no, .si (Slovenia), .is, .dk, .ie, .se þrátt fyrir stærð sína er 7. besta lén veraldar.

Verstu rótarlén heimsins eru skv. McAfee þessi: .info, .ro (Rúmenia), .ws (Samoa Eyjar (lénið fæst gefins), .hk (Hong Kong), .cn (Kína), .rus (Rússland), .cc (Cocos Eyjar) sem einnig fæst gefins. Öll þessi lén eru beinlínis varasöm fyrir notendur internetsins. Á óvart kemur hve illa hin vinsælu rótarlén; .net, .com, .biz og .org koma út úr samanburðinum með 2,32% til 21,95% villutíðni af skoðuðum tilfellum. Þetta veldur mönnum áhyggjum.

Til samanburðar er .is aðeins með 0,29% villutíðni af prófuðum lénum. Finnska rótarlénið, .fi, mældist með 0,05% villutíðni, lægst allra léna. Hins vegar má skoða mjög lága villutíðni .fi í því ljósi að erfitt er að fá skrá .fi léna og finnskt Internetsamfélag þykir ekki jafn langt á veg komið hvað almenna útbreiðslu Internetsins varðar og t.d. hið íslenska. Mjög lág "villutíðni" kann því að vera merki um litla internetnotkun almennt. Örri þróun, og mikilli fjölgun léna, fylgja óhjákvæmilega vaxtarverkir. Skýrslan sýnir að Evrópa (og þá Norðvestur-Evrópa sérstaklega) skarar framúr öðrum svæðum hvað öryggi á Internetinu áhrærir.

17. jún. 2008 - 17. júní

17. júní

ISNIC sendir landsmnum hamingjukir dag, jhardaginn 17. j Skrifstofa Internet landi hf. er loku en ht askilja eftir skilaboSvarboxinu forsu isnic.is eins og endran, sem ver svo afgreidd morgun.

12. jún. 2008 - Vorhreingerning í Whois .IS

Vorhreingerning í Whois .IS

ISNIC er tiltektarham og hvetur nrthafa (eigendur) la til asko skringarskteini lanna mevaskrifa li amt .is-endingunni, inn Whois leitargluggann efst til hri h forsunni. Samkvt reglum ISNIC um skringu .is la er rthafinn yrgur fyrir vaupplingarnar um lirthafaskrni (Whois) s rtar hverjum ta. Skingarskteini lsins inniheldur m.a. upplingar um rthafann og tengili lsins gagnvart ISNIC. Athugiatengilir rthafa hefur full umr yfir linu. Hann getur t.d. umskr ayfir annan rthafa (.e.a.s. skipt um eiganda). flestum tilfellum ti vrthafinn einnig avera skrur tengilir rthafa.

yggism Mikiyggi .is la hvir m.a. vaupplingarnar Whois-grunninum s rtar hverjum ta. Ains annig mfullvissa sig um hva alar standa abaki upplingum sem berast tvupti, e birtast vef tengdu viomandi li. ISNIC hefur metnatil avialda h yggi og gum .is la. Vorhreingerningin Whois grunninum er lir eirri vieitni. Meira um yggism .is la ntu viku. /jpj.

6. jún. 2008 - X86 örgjörvinn þrítugur.

X86 örgjörvinn þrítugur.

Intel kynnti 8086 gjvann til sunnar ann 8. j1978. Tnin, sem heldur uppi hvaflestum tvum dag, er m.o. orn 30 a gul. Intel, fyrirtisem fann upp X86 gjvann, verr hins vegar 40 a ann 18. jnk.

2. jún. 2008 - Sumartími frá 1. júní

Sumartími frá 1. júní

Sati skrifstofu Int sumrin er frklukkan 09:00 til 16:00, e klukkustund skemur en veturna. Lokaer heginu.

Um leihvetjum vikiptamenn ana s Svarboxi/b>, sem er efst h forsu vefjarins. Svarboxihentar vel einfdum samskiptum viokkur og getur la veriilegra fyrir ba ala en stal. Auk ess er afrt! ir sem nota Svarboxigeta ar aauki bst viafjustu utan satans. En aer leyndarm :)

Glelegt sumar!

Starfsmenn Internets landi hf. (Int).
ISNIC, Modernus og RIX.

29. maí 2008 - Rixinn er framlag ISNIC til netsamfélagsins

Rixinn er framlag ISNIC til netsamfélagsins

Fjarskiptahluti Int heitir RIX (Reykjav Internet Exchange) e rix.is. r skiptast innlendir internetjustualar ip-umfers milli til ess aspara kostnaog lmarka fli innlendrar netumferr um landasambd. ustualarnir sem tengjast Rixinum eru flest helstu fjarskiptafyrirti landsins sem bja upp Internetsambd.

samstarfssamningi fagsins viICANN, sem fer mestjn og samringu Internetsins heiminum, og nega var staestur formlega, er grein sem hljar leiararlsalarnir (Top Level Domain Managers) skuli leggja sitt af mkum til rnar og eflingar Internetsins su svi.

Internet landi hf. lur reksturinn RIX sem framlag fagsins til eflingar innlenda hluta Internetsins. nnig dekka rekstrartekjurnar af Rixinum, eins og hann er oftast nefndur, ains hluta af raunverulegum tilkostna vijustuna hverju i.

7. maí 2008 - Er lénið þitt rétt skráð í Whois-grunninum?

Er lénið þitt rétt skráð í Whois-grunninum?

Allir rthafar (eigendur) la tu aga ess avera alla jafna tengilir rthafa sinna eigin la. Skrifinafn lsins amt .is endingunni inn Whois-leitargluggann (efst til hri h sunni) og skoskringarskteini lsins. r koma m.a. fram svonefnd NIC-auenni (.e. notendann) tengili lsins. SmelliNIC-auennin til asjhva nn og netfg (email) ar eru skr og hvert innheimtukerfi ISNIC sendir rthafa og greinda tvupt. Athugiarthafinn er yrgur fyrir vaessar upplingar um hann s rtar Whois-grunninum.

Innskring gagnagrunn ISNIC: MeNIC-auenninu er auelt askrsig inn ISNIC-kerfi er gert undir lium Innskring (efst h forsunni) og Nic-auenni allra la msko Whois-leitarglugganum efst til hri h forsunni. SmelliTt lykilor/b> undir Innskringu, ef lykilorer tt og trlum gefi Eftir innskringu er smellt M sa, san li(libla og loks Breyta, Flytja, Umskr- allt eftir vhverju skal breyta.

Tengilir rthafa rur lu: Athugisstaklega atengilir rthafa hefur full umr yfir linu. Hann einn getur rstafa(umskr) linu til annarra. Isnic-kerfier einfaldara kerfi en margur heldur. Reynibara!

3. maí 2008 - ICANN semur við ISNIC

ICANN semur við ISNIC

Internet landi hf. (ISNIC deildin) og Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) hafa skrifaundir tvli samning um reksturinn rarlinu .IS. Mehonum er vikiptasambandinu, sem rt hefur milli ISNIC og ICANN arar, komiformlegan bing.

ICANN fer mehlutverk IANA (The Internet Assigned Numbers Authority) og s ess nafni um stjnun mikilvra yggis- og gama sem snerta og tryggja gallalausan rekstur Internetsins. ICANN semur ains viala sem atelur treystandi til ess areka rar- og jarl eftir reglum IANA. Hlutverki IANA er lt annig ensku: "The Internet Assigned Numbers Authority is responsible for the global coordination of the DNS Root, IP addressing, and other Internet protocol resources."

Undirritun samningsins viICANN er mikilvur og julegur bautasteinn fyrir starfsmenn og starfsemi Internets landi. henni felst opinber traustsyfirling gum justunnar, sem notendum .is la er veitt af ISNIC, frhendi ess sem fer mestjnun Internetsins heimsvu.

essu sambandi mgeta ess aandi Internetsins er sjfsti og sjfstjnun gagnvart yfirvdum og risstjnum hvar sem er heiminum. Internetier sjlsprottirisavaxiinti sem n langt fyrir valdmk yfirvalda og risstjna flestra landa og fir sellt fleiri jarrbm aang aupplingum og ar meaukinni hagsd. Eins og din sanna (t.d. frKa og SArab) arf Internetisem slt aberjast fyrir ramhaldandi sjfsti su. Samningnum viISNIC er rum ri laavernda etta mikilva sjfsti, sstaklega hva.is l varr.

7. apr. 2008 - Afmæli Internetsins

Afmæli Internetsins

nnan dag fyrir 39 um (7. apr 1969) hst uppbygging ARPANET mesamningi milli ARPA og BBN. ssi samningur lag grunninn aInternetinu eins og viekkjum adag. Annar mikilvur samningur er stallinn RFC-1, sem einnig er dagsettur ennan sama dag. Hann mfinna vefslinni http://tools.ietf.org/html/rfc1

18. mar. 2008 - Notendanöfn allra eru í Whois

Notendanöfn allra eru í Whois

Rthafar (eigendur) la urfa askrsig inn vef ISNIC til ess abreyta upplingum tengdum linu, s.s. netfangi, heimilisfangi, e jafnvel aumskrlinan rthafa. Til ess ageta skr sig inn (sjinnskringu efst sunni) arf mar avita tvennt: fyrsta lagi NIC-auenni/b> (sem er notendanafn viomandi hjIsnic) og ru lagi lykilor/b>. Flestir gleyma lykilornu, asjfs, en mj einfalt er asja nt lykilor er gert mevasmella tengilinn "fnt lykilor sem er afinna innskringssunni. Til ess afnt lykilorverr netfang (e-mail) viomandi auitaavera rt skr hjIsnic. Hvorutveggja (NIC auenniog netfangi er ht afinna mevaskrifa liinn "Whois-leitargluggann" efst til hri h forsunni. birtist skringarskreini lsins sem inniheldur allar nauynlegar upplingar.

Snetfangisem skr er hjIsnic hins vegar ilt og ekki lengur notkun, og notandinn bnn agleyma lykilornu, verr hann afylla eybla"breyting netfangi tengili" og faxa atil okkar e senda mynd (t.d. megsm-sa) af fylltri beiinni metvupti. tta er nauynleg yggisrstun til avernda rtindi rthafa og koma veg fyrir lega umskringu .is-la (stundum kalla"social engineering"). Eybl Isnic er afinna undir lium Rthafaskrh til vinstri.

Gangi ykkur vel.

13. mar. 2008 - Minnum á aðalfund INTÍS 14. mars.

Minnum á aðalfund INTÍS 14. mars.

Alfundur Internets landi hf. (INT) verr haldinn Tnigar ftudaginn 14. mars klukkan 16:00. fundinum verr, auk venjulegra alfundarstarfa, kynnt samrunatlun fagsins og Modernus ehf, sem ven var sasta i. reikningur skiptihlutfalls sir aeignarhlutur fyrrum hluthafa Modernus n ekki 90% af heildarhlutafInternets landi hf. og vkemur ekki til innlausnarskyldu af hfu fagsins eins og ur haf veritalillegt.

25. feb. 2008 - Nýtt símanúmer 578 2030

Nýtt símanúmer 578 2030

Internet landi (INT) hefur fengina Asterisk ip-sst og nt saner um lei Na nerier 578 2030. Gamla neritilheyr sakerfi Hka lands og ar var ekki einu sinni ssvari. Eins og nri mgeta fylgja nu ip-sstinni fjmargar nungar. Sem di geta vikiptamenn talainn skilabo ef enginn svarar e utan justuta, sem jafnharn eru send inn justukerfi hvan starfsmenn taka au til afgreilu. Eftir sem ur bendum vilum sem nota vefinn okkar ana s fremur Svarboxi/b> forsunni en sann og spara mevsjfum s og okkur ta og peninga. Ains meSvarboxinu getum vitryggt lum bestu justu.
Samfara upptu nu saneri breytist svun starfsmanna "Internet landi hf" stutt og laggott: "INT", sem er stytting Internet landi hf. INT nafnivar notaundan "ISNIC" nafninu og aekkja allir eldri vikiptamenn INT.

21. des. 2007 - 20.000 lén á 20 ára afmæli Internetsins

20.000 lén á 20 ára afmæli Internetsins

Fjdi virkra .is la ni 20.000 ann 29. nember sl. Fjdinn er sreytilegur freinum ta til annars. Hann eykst menkringum og minnkar meafskringum, e egar lum er loka "Tuttuguundasta li var tengt kl. 10:05:06 ennan dag. Lireyndist vera bott.is. Rthafi ess er B. Ott. ehf, Ytri Hma 1 Akranesi. Rthafinn, sem er Brynjfur bdi Ytri Hma, fk sendan blvd og konfektkassa af tilefninu.

Svo skemmtilega vill til alafjdinn ni essum anga um svipaleyti og Internetilandi telst eiga tuttugu a afmi. Frumkvlarnir sem unnu avakoma Internetinu laggirnar h landi sum ta, .m. Mars afsson netstji Internets landi hf (INT) eru samma um aetta hafi veriseint um hausti1987. voru fyrstu "pakkarnir" (tvuptur) sendir milli tva h landi og yfir hafimevfyrirbi sem sar fk nafni"Interneti. Fyrirtihefur tilefni essara tama veara sagnfring til ess askrifa su Internetsins landi.

Starfsfk Internets landi hf. kar landsmnum glelegra ja, s og frir og akkar samskiptin inu sem er ala. Skrifstofa INT er opin milli ja og nrs eins og venjulega.

27. nóv. 2007 - Sendi beiðni með GSM síma í stað þess að faxa

Sendi beiðni með GSM síma í stað þess að faxa

INT hefur hingatil n einggu fengiundirritar beiir sendar mefaxi. Ragna Marteinssdtir, grafkur hnur, brar g aljmynda beii til INT meGSM sanum sum og senda okkur hana tvupti. tta er auitajafngildur sendingarmi og fax, og myndin kom ekki sur vel en faxi Fjmargir eiga sa sem ht er asenda myndir metvupti, en faxtin virst undanhaldi. rna hefur ofangreind Ragna Marteinsdtir fundilei sem ti ahenta mgum samskiptum viISNIC. kk shenni fyrir a

Kvea, skrifstofa Internets landi hf. (INT)

21. sep. 2007 - Breytingar á uppsetningakröfum léna

Breytingar á uppsetningakröfum léna

ISNIC hefur breytt uppsetningakrum la ann veg aekki er lengur krafist zone-transfer aangs alum og ekki arf lengur avera MX fsla fyrir l.

Uppsetningakrur la eins og eru hverju sinni er ht afinna h vefsu okkar.

Uppsetningakrur nafnaja
Uppsetningakrur la

l .IS l urfa astandast essar krur.

10. sep. 2007 - Kröfum um vörumerki aflétt af erlendum aðilum

Kröfum um vörumerki aflétt af erlendum aðilum

Eins og menn vita hefur erlendum umsjendum um .IS l hingatil veriskylt astaesta eign sa samsvarandi vumerki (orerki) hjEinkaleyfastofu - ur en til skringar lsins kemur. ssari kru hefur nveriaflt. lendingar geta h eftir, rt eins og lendingar, skr hva .IS l sem er. Eftir sem ur urfa erlendir alar atilgreina innlendan tengilirthafa. er praktkt atri sett inn til ess aauelda ISNIC ansambandi viforramenn lsins. Reglu ner 2.3.1. hefur veribreytt til samris viofangreint og regla ner 2.3.2, sem kvaum undanu fr2.3.1, hefur veriafnumin. Eftir breytinguna standa allir jafnir gagnvart reglum ISNIC.

ta breytingarinnar er annars vegar aekki er lengur f vavernda innlenda ala gagnvart skringum erlendra, hafi h annaborverifyrir hendi. Hins vegar er ISNIC ekki stt vahindra erlenda ala askr.IS l sama ta og innlendir geta hindrunarlaust skr au, jafnvel l sem byggja ekktum erlendum vumerkjum. essu fst mismunum sem ulegt er artla. etta hefur margoft veribent og vivhefur nveribrugst.

6. sep. 2007 - Svarbox á isnic.is

Svarbox á isnic.is

Internet landi hf. (INT) hefur ntekisamskiptakerfi"Svarbox" notkun til hagringar fyrir vikiptavini. Mevasmella "Opna Svarbox" tengilinn, efst til vinstri forsu isnic.is, komast vikiptamenn beint skriflegt samband vistarfsmenn INT. Samskiptin eru ileg fyrir ba ala og hver starfsmar getur sinnt fleiri en einum sama ta - t stalinu. Gjisvo vel og niykkur Svarboxjustuna, fremur en sann ef ahentar. Mikiag sann hjINT veldur lra justustigi til lengri ta liti viljum vibreyta og Svarboxjustan er lir v

Kvea, INT (Internet landi hf.)

21. ágú. 2007 - Biðsvæði fyrir lén tilbúið - fleiri nýjungar væntanlegar.

Biðsvæði fyrir lén tilbúið - fleiri nýjungar væntanlegar.

Eins og fram hefur komiur breytingar stjn og eignarhaldi Internets landi hf. sl. vor. Nstjn vaastrax skyldi hefjast handa viinnleingu lgu tabum breytingum sem starfsmenn og vikiptamenn h lengi mst til agerr yr. Fyrsta skrefiaf mgum hefur nveristigimeupptu "Bivi fyrir l". Abivinu unnu Hafsteinn Baldvinsson forritari og Mars afsson netstji. afur valdsson kerfissji haf yfirumsj meverkinu og sum pranir. Engin breyting var geraessu sinni rum tum skringarferilsins. Lesium fleiri nngar sem eru dinni frtalista og takit umrum um : http://lists.isnic.is/pipermail/domain/2007-August/000176.html

13. ágú. 2007 - Væntanlegar breytingar á þjónustu ISNIC - sjá póstlista

Væntanlegar breytingar á þjónustu ISNIC - sjá póstlista

Eins og sumum ykkar er eflaust kunnugt skipti Internet landi hf. um eigendur vor. Nr eigendur og starfsmenn hafa hug agera nokkrar breytingar justu ISNIC, en ur viljum viheyra it notenda.

Fyrsta breytingin sem lunin er arast er upptaka bivi fyrir l. hefur lengi statil aISNIC bji rthum askrlitabundi .e. bivi hjISNIC, ar til menn hafa valis vistunarala. reglum ISNIC nr. 1.1.15. um Bivi segir:
"Bivi merkir arthafi hafi skr l metnilegum formerkjum en hefur ekki aang avaneinu leyti, svo sem tvuptaang e uppsetningu vef."

Nauynlegar tnilegar breytingar vegna essa hafa veriframkvdar og nleitum vieftir iti netverja.

Nta breyting varr breytingar tnilegum krum ISNIC.

 1. ugi er afella nir kru um aengi a"zone-transfer" til handa ISNIC .is lum. ssi krafa hefur eitthvatakmarkamuleika avista .is l hjeinstaka erlendum vistunarala.
  Athugiavinirfellingu essarar kru ft ekki lengur tulegar upplingar um vafjda "Netinu landi", sjbr /> http://www.isnic.is/tolur/is-zone-stats.html
 2. Akru um uppsetningu MX fslum .is la ver aflt.
 3. Ahta akrefja erlenda rthafa um staestingu vumerkjaeign orins sem .is libyggir Ver essi regla afnumin munu erlendir rthafar geta skr hva .is l sem er. H ber ahafa huga aetta einnig vium lasafnara og myndi v(ef alum lur) auka lur misnotkun sem felst svokallai "domainharvesting".
  Eftir sem ur munu erlendir rthafar urfa innlendan (ekki endilega lenskan tengilirthafa.

Sast en ekki st leggjum vitil aht ver asenda tilkynningar um skringu nra la.
er ekki lengur rtlanlegt atilkynna um etta fyrirfram. Menn geta haft sar gildar tur fyrir vaskrl, ess aasstrax tilkynnt opinberlaga.

sar aar ltvari breytingar eru dinni og verr tilkynnt um sar.

---

Umra um essar breytingar fara fram http://lists.isnic.is/pipermail/domain/2007-August/thread.html

Umra og upplingaveita um lam landi er afinna ptlista domain@lists.isnic.is.
Upplingar um hvernig askrsig listann og afskrsig ef svo ber undir er afinna vefsl http://lists.isnic.is/mailman/listinfo/domain.

31. júl. 2007 - Skrifstofa ISNIC lokuð föstudaginn 3. ágúst.

Skrifstofa ISNIC lokuð föstudaginn 3. ágúst.

Skrifstofa ISNIC verr lokuftudaginn 3. t vegna breytinga. Skrifstofan opnar aftur riudaginn 7. t. Starfsmenn ISNIC ka landsmnum julegrar verslunarmannahelgar.

2. júl. 2007 - Breytingar á húsnæði ISNIC í 27. viku.

Breytingar á húsnæði ISNIC í 27. viku.

Breytingar standa yfir atu ISNIC Tnigar fr3. jtil ftudagsins 6. j Vikiptamenn eru beir asa skilning vegna jvilegrar skerngar sajustu essum ta.

25. jún. 2007 - Sumartími frá 26. júní til 7. ágúst.

Sumartími frá 26. júní til 7. ágúst.

ISNIC tekur upp sumarta. ustusi ISNIC verr opinn til klukkan 16:00 og gildir sumartinn til 7. t. Tvupti er svarafrta til fimm en sajustan opnar eins og venjulega klukkan n. Vefurinn er allt opinn og vikiptamenn eru hvattir til ess ana s hann aula.

22. mar. 2007 - Erlendur vistunaraðil (Bluehost Inc) hættir vistun .is léna

Erlendur vistunaraðil (Bluehost Inc) hættir vistun .is léna

Fyrir skömmu ákvað Bluehost Inc. (vistunaraðili léna í Norður Ameríku) að breyta tæknilegri tilhögun vistunar sinnar á .is-lénum (og öðrum lénum) þannig að ekki er lengur fullnægt þeim tæknilegu kröfum gerðar eru til .is léna. Fyrirtækið gerði þetta fyrirvaralaust og án samráðs við þá viðskiptavini sem vista hjá þeim .is-lén.

Tæknilegar kröfur ISNIC til vistunar .is-léna hafa verið Bluehost kunnar frá upphafi og þær hafa ekki breyst á neinn hátt, sjá http://www.isnic.is/domain/req.php. Lénum sem ekki eru vistuð samkvæmt tæknilegum kröfum ISNIC er lokað eftir að handhöfum þeirra hafa verið sendar viðvaranir. Þetta er liður í öryggisstefnu ISNIC. Sjá http://www.isnic.is/domain/rules.php#8

ISNIC þykir miður að þurfa að tilkynna að fáist vistunarfyrirtækið Bluehost ekki til að færa vistun .is léna til fyrra horfs og uppfylla þar með öryggiskröfur ISNIC (sem þeir hafa reyndar lýst yfir að þeir muni ekki gera) er nauðsynlegt fyrir handhafa .is léna, sem enn eru vistuð hjá Bluehost, að flytja þau annað.

15. mar. 2007 - .is með fjórða lægsta hlutfall varhugaverðra léna í heimi

.is með fjórða lægsta hlutfall varhugaverðra léna í heimi

Nýlega var birt skýrsla frá McAfee um mælingar sem gerðar voru á þeirra vegum á ýmsum hliðum öryggismála hjá skráðum undirlénum hinna ýmsu þjóðarléna og almennra rótarléna. Þessi skýrsla var birt þann 12. mars sl. og má nálgast í heild sinni hérna.

Helstu niðurstöður eru af lénum sem prófuð voru reyndust 4.1% vera varhugaverð öryggislega séð (sjá skilgreingar í skýrslu). Mikill munur er á öryggi/gæðum milli rótarléna -- frá 0.1% varhugaverð lén undir .FI (Finland) í 10.1% undir .TK (Tokelau).

Fjögur af fimm lægstu hlutföllunum sem mældust eru á norðurlöndum, þ.e. Finnland (0.10% slæm lén), Noregur (0.16%), Ísland (0.19%) og Svíþjóð (0.21%).

1. júl. 2005 - Niðurfelling opnunargjalds

Niðurfelling opnunargjalds

Stjn ISNIC hefur samykkt ahta ainnheimta opnunargjald vegna la sem opnueru eftir lokun vegna greilufalls e rangrar uppsetningar. Samykktin tekur gildi 1. j2005.

17. maí 2005 - Frekari lækkun á léngjöldum léna með íslenskum sérstöfum.

Frekari lækkun á léngjöldum léna með íslenskum sérstöfum.

Stjn ISNIC hefur vealka verulega gjd vegna stofnunar og endurnunar lum messtum eim tilfellum er sami ali skrr l stafsett bi meog lenskra sstafa.

Viskringu li melenskum sstum er kannahvort sami ali hafi egar skr "tilsvarandi" l lenskra sstafa. Me"tilsvarandi" er t vil sem til verr egar slenskir stafir IDN lsins eru umritar skv eftirfarandi tlu:

 
   -> a   -> o   -> ae
   -> d   -> u   -> o
   -> e   -> y
   -> i   -> th
      

Ef lisem annig er mynda li meslenskum stum er skr sama rthafa er veittur 90% afsltur af bi stofngjaldi og gjaldi.

Gjaldskrvegna stofnunar og endurnunar la frog me17. ma2005.

Stofngjald

Vegna stofnunar li. Innifalistofngjaldi er gjald fyrsta i

 1. Stofngjald ls sstafs, , er kr. 12.450.-
 2. Veittur er 50% afsltur vegna skringar li sem inniheldur sstaf, stofngjald me50% afslti er kr. 6.225,-
 3. Veittur er 90% afsltur vegna skringar li messtum ef rthafi ls er egar skrur rthafi tilsvarandi ls lenskra stafa, stofngjald me 90% afslti er kr. 1.245,-

gjald

legt endurnunargjald vegna ls.

 1. gjald ls sstafs, , er kr. 7.918,-
 2. Veittur er 50% afsltur af gjaldi ls sem inniheldur sstaf, gjald me50% afslti er kr. 3.959,-
 3. Veittur er 90% afsltur af gjaldi ls messtum ef rthafi ls er egar skrur rthafi tilsvarandi ls lenskra stafa, gjald me90% afslti er kr. 792,-

11. apr. 2005 - Um skráningu léna með sérstöfum -- AF GEFNU TILEFNI

Um skráningu léna með sérstöfum -- AF GEFNU TILEFNI

Um skringu la hjISNIC

Meginregla viskringu la hjISNIC er "fyrstur kemur, fyrstur f". Reglan er hver hlut e hva l st er um. ssi aerer notuaf lum skringaralum heiminum ar sem skring la er rafr.

Skring la messtum

Snemma s 2003 var lokivistlun slu skringu la mesjlegum stum. ISNIC h umrur um hvernig upptaka essara staa fi fram h landi sla s 2003. Nirstan var saekki ver hjvkomist ainnlei muleika sstum lum. Opnavar fyrir skringu 1. j2004 annnig aeigendum la sstafa var gefinn kostur askr"tilsvarandi" l messtum meforgangi til 31. des 2004. Eftir ann ta fli allur slur forgangur nir.
Skring la mesjlegum stum var innleidd nrannaldum okkar svipum ta; allstar sls forgangstabils. Messtum er t vistafina /b>.

Notkun la messtum

Athygli er vakin al sem innihalda sstafi hafa enn sem komier mj takmkunot. tun mrekja til ess al messtafi eru ekki skr sama ht lnafnakerfi netsins (DNS) og l sstafa. T.d. er liveihundar.is skr lnafnakerfisem xn--veiihundar-k9a.is. H er um ara svokalla ACE umritun lsins veihundar.is. Liveihundar.is er ains ekkt sem li xn--veiihundar-k9a.is lnafnakerfi netsins.

er alfariyrgnotenda og forrita eirra aumrita lnafniveihundar.is xn--veiihundar-k9a.is ur en uppfletting lnafnakerfi netsins fer fram. ssi umritun er ekki komin allan hugbasem notar er. ss vegna er notkun la sem innihalda sstafi enn mj takmku nokkrir vafrar hafi egar essa umritun vantar enn stuing vinotkun la messtafi netfg flestan hugba Ekki er vitahven fullur stuingur vil messtafi kemur almennan hugba

Umra um l messtum

umru um hlutun la messtum hefur gt misskilnings amati ISNIC.
Meginumran hefur fjallaum hvernig ISNIC geti, um aldur og i, "tekifr l eftir vhva stafir eru lsheiti la sem egar eru skr. Svo di stekihef ISNIC t a"taka fr lir.is vegna ess aliruv.is var egar skr.

gur

Fjmg di um gur sem skring la myndi lenda ef ISNIC yr gert aleggja ajnu lann meog sstafa. Hvergi hafa skringaralar farileiaskilgreina slt jafngildi enda myndi skring la lenda gum ef reynt vi eins og eftirfarandi di sa:

 • Er rtlt afyrirtiFn ehf, sem lifonn.is ageta ar mekomi veg fyrir aottahiFn f nokkurnta lifn.is?
 • erlenda flutningafyrirtiUPS (sem vann liups.is af lensku auglingastofunni S ehf.) ageta komiveg fyrir aetta lenska fyrirti geti nota eiginafn li og skr s.is?
 • Ari Psson (sem skrr liap.is) ageta komiveg fyrir ani Pursson sem einnig vill skrupphafstafi sa .is? Getur rsteinn ssem skrr liorsteinn.is komiveg fyrir arsteinn skr sitt nafn -- hva rtli er v

Svona mti lengi telja.

Mg orfalveg na merkingu viaasetja sstafina /b> staaeiouythaedo. T.d. verr viti avi, budda abda, bord verr bore ab par ap... listinn er sennilega seint tandi.

Af essu ti avera ljt aekki er ht abyggja reglur varndi rt li stum lsheitinu. Heiti sem stafirnir mynda, er asem mi skiptir. Engin tnileg lausn er til sem nota mtil agera vitran greinarmun lsheitum eftir vhva stafir eru lsheitinu. Skringarali getur vekki skipt s af lsheitum ef skring annaboravera rafr.

Fleiri reglur?

Ef reglur um "fru" la messtafi vi tekin upp yrfti vtanlega einnig asjtil ess a"fraka" gilti einnig hina tina, .e. eir sem skrl messtum "taka fr l sem ht er amynda lsheitinu egar ber varpa stum /b> aeiouythaedo.

Til samris myndu vtanlega koma upp krur um agera y og i jafngild nnum la og rthafi t.d. ys.is ki veg fyrir aair geti fengiis.is, .is og .is (getur jruglast sa). Sama mti jafnvel hugsa s mev og w.

Nirsta

Eina fa lein er ala af allri forrishyggu essum mum og la menn bera yrgeigin germ essu eins og ru. ISNIC getur ekki vehva ali meiri rt einstum lum en annar. Vilji menn fara aleggja amat, getur skring la ekki lengur verirafr og viurfum ahverfa aftur til kerfis sem flest nur ri hafa horfifrundafnum um, .e. handvirkt umsnarkerfi ar sem menn urfa aba, jafnvel dum saman, eftir afl "skr".

Skring la er allsstar rafr, nema einstaka 3ja heims ri. Umsjendur bera yrgumsnum og taka vafleingum ef notkun eirra nnum brur ba vil.

Eins og ur segir er engin tnileg lausn til sem nota mtil agera vitran greinarmun lsheitum ef ains er byggt stum lsheitinu. Skringarali getur ekki skipt s af lsheitum ef skring annaboravera rafr. Ennfremur vi slt mat hlutlt og vulegt atryggja jafnt aengi askringu.
Rtli og jafnri ala minnkar, skriffinnska eykst og menn enda metlt kerfi.

3. jan. 2005 - Gjaldskrárbreyting vegna léna sem innihalda séríslenska stafi.

Gjaldskrárbreyting vegna léna sem innihalda séríslenska stafi.

Vegna ullkominnar virkni la sem innihalda slenska stafi hefur stjn ISNIC veaveita 50% afslt af stofngjaldi og gjaldi la sem innihalda slenska stafi fr1. janr 2005 til sloka 2006.

19. okt. 2004 - Rótarnafnaþjónn settur upp á Íslandi

Rótarnafnaþjónn settur upp á Íslandi

nn 14. okter sl. luku RIPE NCC (Reaux IP Europns Network Coordination Centre) og Internet landi hf. (ISNIC) viasetja upp spegileintak ("mirror instance") af einum af rarnafnajum Netsins. tta eintak er sett upp viskiptipunkt lenskrar netumferr (RIX - Reykav Internet Exchange) Tnigar viDunhaga.

Rarnafnajn K er einn af 13 rarnafnajum Netsins sem sjum ava uppflettingum la rta lei ssir jar eru annig mikilvur grunntur virkni netsamskipta heiminum. Rarnafnajarnir mynda miluta lakerfis Netsins (DNS) sem notaer til avarpa nnum sem menn nota almennt yfir hin eiginlegu vistfg netinu sem tvur og hugbar nota til akomast leir sinnar.

K jninn Reykjav er nasta eintakiaf eim sem RIPE NCC hefur sett upp undanfari Til adreifa essum eintum um heiminn er notunIP tni (IP fjvarp, "anycasting"). Meessu mi ft mj ugg og dreiftenging, sem er ari fyrir sum tegundum rekstartruflana, heldur en hefundnari leir til atryggja rekstraryggi.

RIPE NCC hefur rekiK jinn London san 1997, og san 2003 hafa verisett upp eint af K Amsterdam, Frankfurt, Aenu, Doha og Man og nsast Reykjav.

1. júl. 2004 - Skráning IDN léna hafin

Skráning IDN léna hafin

Þann 1. júlí 2004 byrjaði ISNIC að taka við skráningum lénnafna sem innihalda séríslenska stafi. Fram til 1. janúar 2005 hafa aðilar sem þegar hafa skráð lén forgang á skráningu léna með séríslenskum stöfum samanber bráðabirgðaákvæði 14 í reglum um úthlutun .IS léna.

Athuga ber að lén með séríslenska stafi hafa enn sem komið er mjög takmörkuð not. Ástæðan er sú að enn vantar stuðning við slík sértákn í almennan hugbúnað sem notendur nota við netsamskipti. Til dæmis er ekki hægt að nota séríslenska stafi í netföng og þar með erfiðleikum bundið að senda eða taka á móti tölvupósti ef séríslensk tákn koma fyrir í lénnafnshluta netfangs.

Segja má að spurning um íslenska stafi í lénanöfnum sé næstum jafngömul skráningu .IS léna hér á landi en skráning hófst árið 1986. Ekki var unnt að skrá lén með séríslenska stafi í nöfnum þar sem staðla um það hvernig það skyldi gert vantaði. Uppúr 1999 hófst vinna við slíka staðla á vegum IETF og lauk þeirri vinnu snemma árs 2003, með birtingu þriggja RFC staðla sem skilgreina hvernig tæknilega skuli staðið að þessari skráningu, (RFC3090, RFC3091 og RFC3092). Sem dæmi um skráningu léns með séríslenska stafi í nafni, þá hefur verið skráð lénið alþingi.is (xn--alingi-jza.is).

Umræður um útfærslu á því hvernig staðið verður að innleiðingu séríslenskra stafa fóru fram á póstlista ISNIC um lénamál í október 2003.

Nú þegar bjóða einstaka erlendir skráningaraðilar uppá skráningu léna með sértáknum, og fleiri munu bætast við á næstu mánuðum

Ef einhverjar spurningar vakna er um að gera að hafa samband við hostmaster@isnic.is

21. apr. 2004 - Ný þjónusta til að athuga tilvist léns

Ný þjónusta til að athuga tilvist léns

Sett hefur veriupp justa TCP porti 4343 whois.isnic.is ar sem ht er aathuga hvort l segar skr.
ustan tekur vilnafni einu og s lu og skilar nirstu ef lier skr e tilkynningu ef aer ekki skr.

Fljlega munum visvo setja upp aangstakmarkanir awhois.isnic.is porti 43 og uppflettingum vefsvi sem takmarka fjda fyrirspurna klst. en takmarkanir nekki yfir essa nu justu.

ir sem eru nala vefkerfi e annafletta upp whois.isnic.is port 43 til aathuga tilvist ls ver vabreyta kerfum sum til anota port 4343 svo minni lur s alokaver aangi frkerfinu vegna of hraa uppflettinga.

Ef einhverjar spurningar vakna er um agera ahafa samband vihostmaster@isnic.is

5. mar. 2004 - Uppsögn (afskráning) léna komin á vef

Uppsögn (afskráning) léna komin á vef

Ner ht asegja upp li mevafara M Sa, velja liog a "Uppsn" hnappinn.
Vietta er sendur tvuptur tengilitthafa lsins og arf hann afylgja vefsl sem kemur tvuptinum til ess astaesta beiina.

Viessa breytingu er ekki lengur ht asegja upp li metvupti e mebri, ef tengilir rthafa er ekki viinn til ess astaesta uppsn. Fyrst arf askipta um tengilirthafa og s hann svo um afskringuna.

Allir tengilir ls nema Zone-Contact geta kaeftir afskringu ls en ains Tengilir Rthafa getur staest uppsnina.

Vinsamlega lihostmaster@isnic.is vita ef einhverjar ilegar villur koma upp.

6. feb. 2004 - Uppfærslu á gagnagrunni lokið

Uppfærslu á gagnagrunni lokið

Nhefur veriuppfr gagnagrunnur ser vefur og rthafaskrISNIC notar og eins hafa verigerr vear breytingar sem tu ahra vinnslu miviasem hefur veriundanfarna daga.

16. jan. 2004 - Umskráningarferill kominn á vef

Umskráningarferill kominn á vef

Ja, hefur loksins verilokiviumskringarferil vefsvi ISNIC og er nht aumskrl endurgjaldslaust mevafara M Sa, velja liog smella "Umskr takkann.
Vinsamlega lihostmaster@isnic.is vita ef upp koma ilegar villur.

12. jan. 2004 - Töf á umskráningarferli

Töf á umskráningarferli

Ekki hefur enn tekist akla umskringarferli en verier avinna vog verr sett tilkynning h forsuna egar ver loki
Vibiumst velvirngar eim indum sem etta kann ahafa f mes.

1. jan. 2004 - Nýskráning léna á vef hefur verið virkjuð

Nýskráning léna á vef hefur verið virkjuð

Nverr l nkring la afara gegnum vef ISNIC og er h aengileg metenglinum "Nkring" undir "L" vinstramegin vefsunni.
Vinsamlega lihostmaster@isnic.is vita ef einhver vandam kunna akoma upp viskringu ls, einnig er ht ahringja okkur sa 525-4589 egar skrifstofan er opin.

Bst er viaumskringarferli vef veritilbmudaginn 5. janr en angatil verr ennasenda inn skilyrta uppsn hostmaster@isnic.is og sja svo um livefnum eins og um nkringu vi ara.

20. okt. 2003 - Breytingar á reglum um skráningu og stjórnun léna

Breytingar á reglum um skráningu og stjórnun léna

Settar hafa verifram tillur um breytingar reglum um skringu og stjnun linu .is. Sjnari upplingar um essar breytingar ptlista ISNIC um lam.

Megintur breytinga eru essar

 • leg lgjd ver reikningsfann ma aeindagi greilu gjalds mist viafmisdag lsins. Reikningar ver sendir tanlega fyrir afmisdag ls. Li verr lokahafi greila ekki borist eindaga. Breyting mist vil sem eiga afmi eftir 31. desember 2003.
 • Opnaverr fyrir skringu lum um vef ISNIC 1. janr 2004. Skring verr alfarium vefinn fressum ta og ht verr ataka viumsnum brleis e um fax.
 • Flutningsgjald verr ekki innheimt eftir 1. janr 2004 sflutningur framkvdur um vef ISNIC.
 • nn 1. j2004 verr opnafyrir skringu la sem innihalda slenska stafi.

Mismunandi er hven laer abreytingar taka gildi. Sjnar h.

2. apr. 2003 - Áríðandi upplýsingar vegna nýskráninga léna

Áríðandi upplýsingar vegna nýskráninga léna

Athugiaeir tengilir sem stofnar eru samkvt upplingum umsnum ver afylgja leieiningum sem koma tvupti til asetja lykiloraanginn.
Ef essum leieiningum er ekki fylgt mun atefja hlutun ls og mulega ver til ess aumsninni shafna

11. feb. 2003 - Rafmagn tekið af vélarsal RHI í Tæknigarði

Rafmagn tekið af vélarsal RHI í Tæknigarði

Vtanlegar breytingar rafmagnsmum varsal RHI Tnigar valda vataka arf rafmagn af atunni stuttan ta kl. 23:00 ntkomandi fimmtudag (13. feb 2003) en ekki er bst viaetta hafi rif rekstur ISNIC e RIX enda er lunin afa allt yfir varalei nta hi ur en vinna hefst.

4. des. 2002 - Rafmagnsvandræði í Tæknigarði

Rafmagnsvandræði í Tæknigarði

Rafmagn var tekiaf varsal RHTnigar rt eftir klukkan 18 dag og ti aslinn varastraumi innan 5 mna, af vvarekki og klast rafmagniaf varaaflgjum ISNIC og RIX um kl. 18:32 og f vrafmagn af vum og beinum okkar justu.
Rafmagn komst aftur beina og annan netbaum kl. 18:38 en var ISNIC fu ekki gagnifyrr en um kl. 19:47.

Vibiumst velvirngar eim indum sem etta kann ahafa haft f mes.

30. nóv. 2002 - Hægt að flytja lén gegnum vefinn

Hægt að flytja lén gegnum vefinn

Ner ht aflytja l mevaslinn upplingarnar vef okkar, aengi aessu er byrjunarsu notanda.

H eftir er vlast til atengilir skr essar upplingar sjfir og sendi ekki tvupti, samt sem ur verr ht aka eftir atosa 525-4589 skrifstofuta og mevasenda tvupt hostmaster@isnic.is.
tta verr til ess afljari afgreila verr flutningi, enda mun ekki vera ht aka eftir flutningi li ef ekki er basetja aupp num sta

Athugiaegar nafnajum ls er breytt fer beiin bi og bur samykkis og afgreilu starfsmanns ISNIC vintu uppfslu DNS gagnagrunns, essar uppfslur eru framkvdar virka daga milli kl. 17:00 og 18:00

14. nóv. 2002 - Endurbætur á vef halda áfram.

Endurbætur á vef halda áfram.

Starfsfk ISNIC vinnur hm hdum aba nan vef og heldur ram asetja inn nungar sem stefnt er a
Nasta viin er angetur tengilir skolista yfir beiir sem hann/h er mebi eftir afgreilu starfsmanna ISNIC.
ssi listi kemur fram byrjunarsu notanda.

Stefnt er avafa flutning la yfir vef ann 2. desember ntkomandi, frog meeim degi verr ekki ht abia um flutning tvupti.

17. okt. 2002 - Nýr vefur ISNIC uppsettur

Nýr vefur ISNIC uppsettur

Tengilir geta nskr sig inn menotandanafni (NIC-Auenni er notasem notandanafn) og lykilor og breytt upplingum um sjfa sig.

Stjnunarlegur tengilir getur breytt upplingum um l sem hann er skrur stjnunarlegur tengilir fyrir; hann getur ekki breytt kennitu ls, nafni rthafa ls e nafnajum ls.

Unnt er apra uppsetningu nafnaja. tta er gert mevalkosti "Nafnajar/Pra uppsetningu" vinstra megin su.

sar litsbreytingar hafa verigerr. Allar mi avaauelda notendum angast upplingar e framkva aerr s.s. kanna uppsetningu li e nafnaji. Hinar su aerr eru aengilegar vefnum og arft aska nar h.

Eftirfarandi aerr eru vtanlegar: skring ls um vefinn; skring nafnajs um vefinn; flutningur li (breyta nafnajum) og greila lgjalda um vefinn.

Sendur verr tvuptur seinna dag alla tengili ar sem kemur fram hvernig skuli setja nt lykilor en eir sem geta ekki beeftir vgeta fariInnskringu og valiGleymt Lykilor/a> og sett lykilorsjfir

13. sep. 2002 - Breyting á vef ISNIC og umsóknareyðublaði

Breyting á vef ISNIC og umsóknareyðublaði

Um mamin september/okter n.k. tekur nt umsnareyblagildi. Megin breyting frfyrri umsn n til greinda ls. Greindi ls kemur staess sem ur var "tengilir greinda".

Hlutverk greinda er ataka vitilkynningum/reikningum vegna lgjalda og ber hann jafnframt yrggreilu eirra. Viskringu greinda er nafn hans skr eins og aer jskrhverju sinni. Ennfremur getur ISNIC uppft aar upplingar um greinda samkvt jskrar sem avi Sl uppfsla er einggu framkvd eim tilfellum er br, send til greinda, komast ekki til skila og eru endursend til ISNIC.

N vefur verr jafnframt tekinn gagnium essi mam. Greindi verr tilgreindur fyrir hvert l. Stjnunarlegur tengilir/tengilir rthafa getur nbreytt upplingum um rthafa, tengili og greinda um vef ISNIC. Til abreyta upplingum arf atilgreina notandanafn og lykilor Notandanafn er skr NIC-handfang stjnunarlegs tengili en lykilor verr hlutahjISNIC. Notendanafn og lykilorver send tvupti til stjnunarlegra tengili ur en n vefur verr virkur.

Nt umsnareyblaer afinna sl:

http://www.isnic.is/domain/forms.php

Breytingar umsnareybla eru essar:

 1. Greindi kemur sta"tengili greinda". Jafnframt er skilyr sett agreindi stilgreindur umsn amt viigandi upplingum.
 2. Tilgreina arf Borg/Sveitarfag hjrthafa/umsjanda.
 3. Atri "Umbel til vara" er fellt nir.
 4. Bt hefur verivimuleika atilgreina nafnaja. Ner unnt atilgreina fja nafnaja (varnn).

Breytingar/viur vef eru helstar essar:

 1. Breyting. "Whois uppfletting:", leit rthafaskr reitur hra megin su hefur verifjarlr. Leit rthafaskr(whois gagnagrunni) mnframkva reit efst til hri su e mevavelja "RthafaskrISNIC" valmuleikum vinsta megin sunni.
 2. Breyting. "Uppsetning rt?", knun uppsetningu ls, reitur hra megin su hefur verifjarlr. Viknun uppsetningu ls er nvali"L/Pra uppsetningu" valmuleikum vinstra megin su.
 3. Vi. Unnt er apra uppsetningu nafnaja mevalkosti "Nafnajar/Pra uppsetningu" vinstra megin su.
 4. Vi. Tengilir geta nskr sig vefnum og fengihlutaNIC-handfangi um lei
 5. Vi. Tengilir geta nskr sig inn menotandanafni (NIC-handfang) og lykilor og breytt upplingum um sjfa sig. Stjnunarlegur tengilir getur breytt upplingum um l sem hann er skrur stjnunarlegur tengilir fyrir aundanskildu: kennitu ls, nafni rthafa ls og nafnajum ls.

Eftirfarandi er vtanlegt vef ISNIC:

 1. Skring ls um vefinn.
 2. Skring nafnajs um vefinn.
 3. Flutningur li (breyta nafnajum).
 4. Greila lgjalda um vefinn.

30. ágú. 2002 - Breyting á reglum um skráningu léna.

Breyting á reglum um skráningu léna.

Sbreyting verr ger1. okter n.k. agreindi kemur statengili greinda. Grein 1.1.6. reglum ISNIC breytist sem h segir:

1.1.6. Greindi
Greindi tekur vitilkynningum/reikningum vegna lgjalda og ber yrggreilu eirra. ISNIC getur uppft upplingar um greinda samkvt jskrar sem avi Sl uppfsla er einggu framkvd eim tilfellum er br, send til greinda, komast ekki til skila og eru endursend til ISNIC.

Uppfumsnareybl ver sett vef ISNIC innan skamms.

Upplingar um greinda hafa ekki veriskrar rthafaskr(whois gagnagrunni) hingatil. ssu verr breytt fyrir 1. okter 2002 og verr greindi tilgreindur fyrir hvert l statengili greinda.

verr tekin notkun n vefur 1. okter 2002 ar sem unnt verr abreyta upplingum um rthafa, tengili og greinda um vef ISNIC.

3. júl. 2002 - Takmarkanir felldar niður

Takmarkanir felldar niður

Takmarkanir skringu tustafala og sstakra frekinna la falla gildi dag.

tta ir m.a. aht asja um og skrl ar sem nafnier einggu tustafir, s.s. 12345.is, enda gilda ekki lengur takmarkanir sem voru skringu tustafala. Einnig er unnt asja um og skrsst l sem voru frekin. Sjnar reglur ISNIC.

19. jún. 2002 - Tilboð í tölustafa og frátekin lén

Tilboð í tölustafa og frátekin lén

Tilbotustafa og frekin l voru opnumiikudaginn 29. ma2002 kl. 11:00 Tnigar.

Eftirfarandi tilbostanda til 2. j2002. L sem kr ver lok 2. j2002 ver laus til almennrar skringar 3. j2002.

 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869,
  iSoft landi, kt: 670300-2260 og
  Svavar Lhersson, kt: 071183-2119
  hafa jafnan rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  web.is
 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869 og
  iSoft landi, kt: 670300-2260
  hafa jafnan rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  ftp.is
 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869 og
  Lilja M. Hreirsdtir, kt: 050272-4519
  hafa jafnan rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  www.is
 • 1001 nt ehf, kt: 490801-2860
  hefur rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  1001.is
 • Vilhjmur Benediktsson, kt: 030876-3779
  hefur rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  2003.is
 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869
  hefur rt 2. j2002 til aganga frtilbom sum lin:
  6.is,
  007.is,
  118.is,
  123.is,
  911.is,
  arts.is,
  irc.is,
  nom.is,
  rec.is,
  telnet.is og
  usenet.is

Sj skilma bo vef ISNIC.

l l sem voru uppbo sem enn eru kr 2. j2002 ver laus til almennrar umsnar 3. j2002.

tta ir m.a. averr ht asja um og skrl ar sem nafnier einggu tustafir, s.s. 12345.is, enda gilda ekki lengur takmarkanir sem voru skringu tustafala.

Sja mum l venjulegum brapti e um fax. Umsnir um uppbol sem berast fyrir 3. j2002 eru ekki gildar.

Vegna misnotkunar mefaxsendingum visasta uppboverr faxti ISNIC endurrt kl. 00:00 3. j2002. Grunnreglan "fyrstur kemur, fyrstur f" gildir viafgreilu umsna sem berast, eftir endurringu faxtis, um l sem voru uppbo.

13. jún. 2002 - Tilboð í tölustafa og frátekin lén

Tilboð í tölustafa og frátekin lén

Tilbotustafa og frekin l voru opnumiikudaginn 29. ma2002 kl. 11:00 Tnigar.

Stu hjfyrri handhum tilbo msjh.

Nir handhafar tilbo l vegna bo la eru:

 • Svavar Lhersson, kt: 071183-2119, li
  web.is

Handhafi ofangreinds tilbo hefur fja (4) virka daga frdagsetningu birtingar tilbo eirra vef ISNIC til aganga frumsn, greilu og vistun linu samkvt reglum ISNIC, svo unnt saskrli

Falli handhafi frtilbo mevaganga ekki frnauynlegum atrim svo skrmegi lier nthta bo tekimebirtingu li og handhafa nthta tilbo vef ISNIC. Sjnar skilma bo vef ISNIC.


Eftirfarandi tilbostanda til 2. j2002. L sem kr ver lok 2. j2002 ver laus til almennrar skringar 3. j2002.

 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869 og
  iSoft landi, kt: 670300-2260
  hafa jafnan rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  ftp.is
 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869 og
  Lilja M. Hreirsdtir, kt: 050272-4519
  hafa jafnan rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  www.is
 • 1001 nt ehf, kt: 490801-2860,
  hefur rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  1001.is
 • Vilhjmur Benediktsson, kt: 030876-3779,
  hefur rt 2. j2002 til aganga frtilbo su li
  2003.is
 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869, hefur rt 2. j2002 til aganga frtilbom sum lin:
  6.is,
  007.is,
  118.is,
  123.is,
  911.is,
  arts.is,
  irc.is,
  nom.is,
  rec.is,
  telnet.is og
  usenet.is

Sj skilma bo vef ISNIC.

l l sem voru uppbo sem enn eru kr 2. j2002 ver laus til almennrar umsnar 3. j2002.

6. jún. 2002 - Tilboð í tölustafa og frátekin lén

Tilboð í tölustafa og frátekin lén

Tilbotustafa og frekin l voru opnumiikudaginn 29. ma2002 kl. 11:00 Tnigar.

Stu hjfyrri handhum tilbo msjh.

Nir handhafar tilbo l vegna bo la eru:

 • Jas R. Sigfson, kt: 280349-6159, li
  firm.is
 • iSoft landi, kt: 670300-2260, lin:
  ftp.is og
  web.is
 • Svavar Lhersson, kt: 071183-2119, li
  internet.is
 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869, lin:
  shop.is og
  who.is
 • Lilja M. Hreirsdtir, kt: 050272-4519, li
  www.is

Handhafar ofangreindra tilbo hafa fja (4) virka daga frdagsetningu birtingar tilbo eirra vef ISNIC til aganga frumsn, greilu og vistun linu samkvt reglum ISNIC, svo unnt saskrli

Falli handhafi frtilbo mevaganga ekki frnauynlegum atrim svo skrmegi lier nthta bo tekimebirtingu li og handhafa nthta tilbo vef ISNIC. Sjnar skilma bo vef ISNIC.


Eftirfarandi tilbostanda til 2. j2002. L sem kr ver lok 2. j2002 ver laus til almennrar skringar 3. j2002.

 • 1001 nt ehf, kt: 490801-2860, li
  1001.is
 • Vilhjmur Benediktsson, kt: 030876-3779, li
  2003.is
 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869, lin:
  6.is,
  007.is,
  118.is,
  123.is,
  911.is,
  arts.is,
  irc.is,
  nom.is,
  rec.is,
  telnet.is og
  usenet.is

Sj skilma bo vef ISNIC.

l l sem voru uppbo sem enn eru kr 2. j2002 ver laus til almennrar umsnar 3. j2002.

30. maí 2002 - Tilboð í tölustafa og frátekin lén

Tilboð í tölustafa og frátekin lén

Tilbotustafa og frekin l voru opnumiikudaginn 29. ma2002 kl. 11:00 Tnigar.

Handhafar htu tilbo viomandi l voru:

 • Nleinn landi ehf, kt: 581201-5050, li
  01.is
 • Sveinbjn Grarsson, kt: 250167-3779, li
  1.is
 • Hallur Ingfsson, kt: 120969-4639, li
  13.is
 • Ingimar Rertsson, kt: 020274-4689, li
  42.is
 • Sjlagern hf, kt: 550667-0299, li
  66.is
 • 1001 nt ehf, kt: 490801-2860, li
  1001.is
 • Vilhjmur Benediktsson, kt: 030876-3779, li
  2003.is
 • Haukur K. Bragason, kt: 220469-4769, li
  mail.is
 • Sigurr rsteinsson, kt: 070553-2529, lin:
  shop.is og
  who.is
 • Haukur Vagnsson, kt: 100367-3869, lin:
  6.is,
  007.is,
  118.is,
  123.is,
  911.is,
  arts.is,
  firm.is,
  ftp.is,
  internet.is,
  irc.is,
  nom.is,
  rec.is,
  telnet.is,
  usenet.is,
  web.is og
  www.is

Handhafar ofangreindra tilbo hafa fja (4) virka daga frdagsetningu birtingar tilbo eirra vef ISNIC til aganga frumsn, greilu og vistun linu samkvt reglum ISNIC, svo unnt saskrli
Falli handhafi frtilbo mevaganga ekki frnauynlegum atrim svo skrmegi lier nthta bo tekimebirtingu li og handhafa nthta tilbo vef ISNIC. l tilborenna 2. j2002.
tttakendur bo eru bundnir vibos til 2. j2002. ber aathuga askring tilbo-li fyrir 2. j2002 ildir nur tilboli

l l sem voru uppbo sem enn eru kr 2. j2002 ver laus til almennrar umsnar sama dag.

26. apr. 2002 - Uppboð

Uppboð

im sem hug hafa abja l er sstaklega bent atilbourfa aberast til ISNIC sasta lagi 28. ma2002. Muniaundirrita tilbo

15. apr. 2002 - Uppboð á lénum

Uppboð á lénum

Internet landi hf, ISNIC, hefur veabja upp eftirtalin l samri vibrabirgvi A reglum um skringu la og stjnun linu .is

Bon ver upp:

a) l l ar sem nafn ls inniheldur ains tustafi.

b) eftirtalin l:

arts.is
firm.is
ftp.is
internet.is
irc.is
mail.is
nom.is
rec.is
shop.is
telnet.is
usenet.is
web.is
who.is
www.is

Frestur til askila inn tilbom er til lok dagsins 28. ma2002.

Lin eru bon upp meeim hti askilaer inn skriflegum tilbom til ISNIC sem opnuver miikudaginn 29. ma2002 kl. 11:00 Tnigar, Dunhaga 5, IS-107 Reykjav. lum frjst afylgjast meopnun tilbo.

Tekier vitilbom skrifstofu ISNIC Tnigar. Einnig msenda tilbopti. Athugiatilbourfa aberast til ISNIC sasta lagi 28. ma2002. Muniaundirrita tilbo

Tilbosend pti ber asta


Internet landi hf.
b/t uppbo
Tnigar
Dunhaga 5
IS-107 Reykjav

Skilmar

Eftirfarandi skilmar gilda um ttu uppbonu. Uppfylli tilbottakanda aeinhverju leyti ekki au skilyr sem sett eru verr lititilbosem ilt og verr ekki tekitillit til ess.

 1. Frestur til askila inn tilbom er til lok dagsins 28. ma2002.
 2. Virsaukaskattur 24,5% leggst ofan tilboupph.
 3. Lmarksupph fyrir hvert l er kr. 10.000,-.
 4. Hvert l er boupp sstaklega og ver ttakendur agera tilbohvert l fyrir sig.
 5. Hver ttakandi getur bofleiri en eitt l, en gert einungis eitt tilbohvert eirra.
 6. Hta bo verr tekihverju tilviki fyrir sig. Ver bojn rur hlutkesti.
 7. l tilborenna 2. j2002 og eru takendur uppbonu bundnir vibos ar til. L sem bon eru upp og enn eru kr lok 2. j2002 ver laus til almennrar umsnar.
 8. nn 30. ma2002 ver l, sem bon eru upp, birt vef ISNIC amt nnum handhafa htu bo. Handhum htu bo verr einnig send tilkynning tvupti ef netfang fylgir tilbo. Hafa hlutaigandi frest fja (4) virka daga til aganga frumsn, greilu og vistun linu, samkvt reglum ISNIC, svo unnt saskra Falli handhafi frtilbo mevaganga ekki frnauynlegum atrim svo skrmegi lier nthta bo tekimebirtingu li og handhafa nthta tilbo vef ISNIC og svo koll af kolli.
 9. tttakendur uppbonu eru bundnir vibos allt ar til au l sem eir bu hafa verigreidd og vistu
 10. gjald af eim lum sem bon eru upp skulu greidd samkvt reglum ISNIC lega eftir frskringu lanna.
 11. Eftirfarandi upplingar skulu koma fram tilbom:
  1. Nafn og kennitala ttakanda uppbonu.
  2. Heimilsfang ttakenda.
  3. Netfang ttakenda ef hann hefur slt.
  4. L sem boer (t.d. 120.is e web.is)
  5. Upph sem bon er lenskum krum.

 12. Tilboskulu undirritu/b>. Tekier mi tilbom skrifstofu ISNIC. Einnig msenda tilbopti (yrgrbr) sta

  Internet landi hf.
  b/t uppbo
  Tnigar
  Dunhaga 5
  IS-107 Reykjav

27. mar. 2002 - Páskar

Páskar

Skrifstofa ISNIC verr lokuyfir pka, fr28. mars til og me1. apr.

22. feb. 2002 - Gjaldskrárbreytingar

Gjaldskrárbreytingar

Opnunargjaldi breytt samri visamykkt stjnar ISNIC stjnarfundi 13. febrr 2002. Breyting gildir fyrir opnun lum sem lokaer eftir 14. febrr 2002. Nt opnunargjald er kr. 3.735,- var ur 6.225,- Opnunargjald er ninnheimt ur en l er opnan var ur innheimt menta gjaldi.

31. jan. 2002 - Eins bókstafs lén

Eins bókstafs lén

Minnt er á að eins-bókstafs lénum, sem enn eru óskráð í lok dagsins í dag, verða frá og með morgundeginum 1. febrúar 2002 skráð samkvæmt reglunni "fyrstur kemur - fyrstur fær". 

22. jan. 2002 - Staða tilboða

Staða tilboða

L sem tilbobust hafa veriskr utan j.is

Handhafi tilbo j.is hefur frest til 31. janr 2002 til aganga frskringu enda eina tilboli

l eins-bstafs l sem kr ver 1. febrr n.k. munu falla undir hlutunarregluna "fyrstur-kemur-fyrstur-f". Sst athygli er vakin aumsnir um eins-bstafs l sem berast fyrir 1. febrr 2002 eru ekki teknar gildar.

Umsnir er unnt asenda fax ISNIC, 561-0999. Dagsetning umsna er berast brapti mist vikomudag til ISNIC.

8. janr 2002

Tilboeins-stafs l voru opnukl. 13:00 ftudaginn 4. janr 2002. Tilbobust lin:c.is, h.is, j.is, t.is, x.is og z.is

Handhafar htu tilbo viomandi l voru:

 1. Harpa S. Hkuldsdtir, kt: 090655-5589, li j.is
 2. landssi hf., kt: 600898-2059, li c.is
 3. afur Haukur Johnson, kt: 201251-3899, lin: h.is og x.is
 4. Tvumyndir hf., kt: 440786-1119, li t.is
 5. Z-brautir og Gluggatjd, kt: 640478-0399, li z.is

Handhafar ofangreindra tilbo hafa fja (4) virka daga frdagsetningu birtingar tilbo eirra vef ISNIC til aganga frumsn, greilu og vistun linu samkvt reglum ISNIC, svo unnt saskrli

Falli handhafi frtilbo mevaganga ekki frnauynlegum atrim svo skrmegi lier nthta bo tekimebirtingu li og handhafa nthta tilbo vef ISNIC. l tilborenna 31. janr 2002. tttakendur bo eru bundnir vibos til 31. janr 2002. ber aathuga askring tilbo-li fyrir 31. janr 2002 ildir nur tilboli

Eins-stafs l sem enn eru kr 31. janr 2002 ver laus til almennrar umsnar 1. febrr 2002.

1. des. 2001 - Breyttar reglur

Breyttar reglur

Breyttar reglur um hlutun la hafa tekigildi. Sj breytingar og reglur heild.

25. okt. 2001 - Uppboð á eins-bókstafs lénum

Uppboð á eins-bókstafs lénum

Internet landi hf, ISNIC, heldur uppboeins-bstafs lum sem hingatil hafa verifrekin. Um er ara lin a.is, b.is, c.is til z.is, alls 26 l enda ver bstafir atilheyra ensku stafasetti. Nari upplingar og skilma mngast tengli Uppbo/a>.

25. okt. 2001 - Tillögur að breyttum reglum

Tillögur að breyttum reglum

Tillur um breytingar reglum ISNIC, sem sendar voru til umsagnar domain@lists.isnic.is 11. okt 2001, ganga gildi 1. desember 2001 nema sterk r gegn gildistu komi fram fyrir ann ta.

5. jan. 2001 - Hvernig sæki ég um lén?

Hvernig sæki ég um lén?

ssari spurningu og rum er svara"Spurt & svara, e h.

21. des. 2000 - Uppsetning á léni þarf að vera rétt!

Uppsetning á léni þarf að vera rétt!

Undanfarihafa borist umsnir um l sem ekki er bavista e eru ekki rt uppsettar hjvistunarala, Internet justuala e eim sem vistar li
Hafi l ekki verirt vistainnan tveggja virkra daga frvaumsn berst til ISNIC er umsn hafna tulaust er ala etta henda sig vauelt er akanna hvort tiltekil er rt uppsett er ei.

sem vita arf er lnafniog nn eirra nafnaja sem ja linu hjvistunarala.

Pra uppsetningu ls na.

12. des. 2000 - Flutningur léna - flutningsgjald

Flutningur léna - flutningsgjald

Vegna korana hefur veriveaallir sem ka eftir flutningi li geti valium hvort greilumi flutningsgjaldi er stareila e samkvt reikningi eftir Flutningur verr vframkvdur hvort sem ber agrei flutningsgjald er ei. Ef flutningsgjald er reitt 15. dag mar eftir flutning er viomandi sendur reikningur.

tta fyrirkomulag mun ains gilda ar til mulegt verr aflytja l vefran ma vef ISNIC. Nar verr tilkynnt um slt fyrirkomulag innan tar.

hefur flutningsgjald veriskilgreint nar en etta gjald er einggu gjaldft egar breyting nafnaji e nafnajum s staviflutning li.

1. des. 2000 - Til viðskiptavina ISNIC

Til viðskiptavina ISNIC

Innan skamms mganga frgreilu lgjalda um vef ISNIC.

r til greiluferli er tilbvef ISNIC er tekivigreilum megreilukorti sa 525-4240

Greilu meinnig leggja bankareikning ISNIC (kt: 660595-2449), nr. 0116-26-21123
Sgreitt bankareikning arf einnig asenda tvupt netfang: innheimta@isnic.is og tilgreina: L, hva lgjald er greitt og kennitu greinda.